fbpx

Den selvejende institution “Røllum Gl. Skole” er et kombineret dag- og døgnbeskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede personer af begge køn. Målet for den enkelte er at opnå en så stor selvstændighed og selvforståelse som muligt, samt gennem dagligdagens praktiske gøremål at træne og lære nye færdigheder i forhold til dels beskæftigelse og dels det at kunne klare flere ting selv. Vores værdigrundlag bygger på respekt og forståelse for den enkelte elev. Vores pædagogiske indsats tager udgangspunkt i en relationsorienteret menneskeforståelse og i kognitiv læring. Vi strukturerer hverdagen ved hjælp af tegninger, pictogrammer og billeder. Der er overskuelige ugeplaner for vores aktiviteter. Vi arbejder meget med kommunikation og dialog. Overordnede mål og delmål fastsættes i samarbejde med den unge, forældre, sagsbehandler og evt. andre relevante personer. Delmålene justeres jævnligt, og der afholdes opfølgningsmøder mindst 1 gang årligt. Hvis du gerne vil vide mere om os og om vores pædagogiske indhold, så rekvirer en brochure. Du er også meget velkommen til at komme og besøge os.

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.