SOS-Familieteam består af professionelle engagerede konsulenter, der dagligt gør en forskel for familier, børn, unge og voksne. Vi udfører denne indsats døgnet rundt 365 dage om året- og er derfor et effektivt og billigt alternativ til anbringelse.

Vores fleksibilitet gør, at vi kan yde støtte, når problemerne opstår, og derved være med til at sikre, at en given situation ikke løber løbsk. Vores personale arbejder desuden målrettet på at facilitere et tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere, lærere, pædagoger, psykiatrien og alle andre relevante aktører.

I samarbejde med den henvisende myndighed sammensætter vi indsatsen således, at den enkelte familie, barn eller unge får opfyldt netop det behov for støtte og hjælp, de har.

Vi tror på, at mennesker er forskellige og dermed kræver individuelle indsatser. Der arbejdes med relationen i forhold til det enkelte barn / den unge eller voksne. Der arbejdes på at styrke og italesætte den enkeltes livshistorie, der ofte opleves som afbrudt af mange forskellige årsager.

Vi tager udgangspunkt i den enkeltes opfattelse af egen situation. Vores overordnede mål er, at den enkelte opnår at blive kompetent aktør i egen livssituation.

Kontakt det sociale tilbud

Tilbud

Familiebehandling

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.