fbpx

SOLGAVEN specialplejeboliger for synshandicappede

Se Solgavens profilvideo.

De 65 beboere, fra hele landet, på Solgaven i Næstved har det rart, fordi hverdagen leves i egen bolig med stor indflydelse på deres egen hverdag og med respekt for den enkelte. Dette, kombineret med et stort tilbud af aktiviteter og hyggeligt socialt samvær.

Solgaven er et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagsynede – samt et mindre område for beboere med specielle behov som fx demens. Vi har også et dagtilbud for hjemmeboende fra lokalområdet samt et dagtilbud for yngre synshandicappede, der har § 85 støtte i eget hjem.Medarbejderne er specialuddannede til at støtte, hjælpe og motivere blinde og svagtsynede. Hver enkelt beboer har sin egen kontaktperson og modtager støtte og hjælp til det, de ikke selv kan og motiveres til at bruge deres egne ressourcer rigtig, for at styrke velværet og give personlig tilfredshed.

Kontakt det sociale tilbud