FindSocialeTilbud.dk

Humlehusene

Kontakt

Adresse

Humlehusene er kommunens tilbud til borgere der lider af en demenssygdom.

Personalet arbejder på at skabe en dagligdag, som er præget af ro, tryghed og kontinuitet, indrettet efter den enkelte beboers behov.

Plejeboligerne kan ikke sammenlignes med et plejehjem. Der er ikke dagcenter eller træningsfaciliteter i forbindelse med boligerne.

Der er personale hele døgnet.

Kommunalbestyrelsen har anvisningsretten til boligerne, som forvaltes af Socialafdelingen, der på baggrund af en individuel vurdering bestemmer, hvem boligerne udlejes til.

 

 

Kontakt det sociale tilbud