Holmegaardshuset
Holmegaardshuset er et opholdssted beliggende i Fensmark by på Sydsjælland, ganske tæt ved Næstved. Det er et opholdssted, der enten akut eller planlagt tager imod både børn, unge og hele familier. Holmegaardshuset har passioneret og højtuddannet personale, der står klar til at tage imod og værne om de beboere, der kommer til opholdsstedet. Da det ofte er personer i en krise af den ene eller anden art, der ankommer til opholdsstedet, er der her vigtige værdier og store krav til personalet. Det er med til at skabe trygge og rolige rammer om de ankomne beboere, der giver plads til bedring og udvikling.

 

Holmegaardshuset ledes til daglig af forstander Gerda Bejder. Hun er både ejer og forstander af opholdsstedet, og så står hun for den øverste ledelse. Derfor står hun med det bærende ansvar på både personalemæssige, pædagogiske og økonomiske områder. Gerda Bejders daglige arbejde er garantien for både kvalitet, innovation og sund økonomi på opholdsstedet Holmegaardshuset.

 

Heldigvis har forstander Gerda Bejder store og brede kompetencer, der hjælper i det daglige arbejde. Hun er uddannet socialpædagog, er læsevejleder samt special- og AKT-lærer. Hun har desuden læst kommunikation og pædagogik på DP. Af diplommoduler kan nævnes socialpædagogik, psykologi, kommunikation og ledelse, ligesom hun har en diplomuddannelse i udsatte børn og unge. Ud over de uddannelsesmæssige kompetencer har hun flere års praktisk erfaring som både projektleder, afdelingsleder og forstander hos Holmegaardshuset.

 

Holmegaardshusets personale & værdier
Det gælder dog for alle medarbejderne, at de er højt- og specialuddannede på deres respektive felter. Det er nemlig indstillingen hos Holmegaardshuset, at man kun ved hjælp af pædagogisk personale, der har relevant erfaring og uddannelse, kan tilbyde den omsorg og professionelle hjælp, som kræves af et opholdssted, der hjælper børn, unge og familier. Samlet set har medarbejderne hos Holmegaardshuset over 40 forskellige uddannelser, specialer, diplomer og kurser.

 

Samtidig er det socialpædagogiske område et, der hele tiden udvikler sig. Ikke kun fordi der forskes mere, men også fordi at mennesker og deres behov ændrer sig, når vores samfund gør det. Det imødekommer de hos Holmegaardshuset ved at sørge for efteruddannelse for samtlige ansatte. Som minimum har de 40 timers undervisning hvert år, der er med til at sikre, at medarbejderne også fremover har kompetencerne til at tage imod både familier og børn, der har brug for hjælp.

 

Hos Holmegaardshuset arbejder personalet grundlæggende med 5 værdier, som de bygger deres daglige arbejde op omkring. Ved at have øje for disse 5 værdier kan de nemlig give borgerne på Holmegaardshuset den hjælp, de har brug for.

 

Ligeværdighed: Den første værdi ligger i tanken om, at alle er lige og ens. Blot fordi borgerne hos Holmegaardshuset har eller har haft problemer, er de ikke mindre værd eller mindre vigtige end alle andre. Hos Holmegaardshuset er det vigtigt, at alle samtaler foregår i øjenhøjde.

 

Anerkendelse: Det er vigtigt for alle menneskers velvære, at de føler sig anerkendt, uanset hvor de befinder sig psykisk og fysisk. Da mange beboere kommer til Holmegaardshuset med et lavt eller ikkeeksisterende selvværd, spiller anerkendelse en vigtig rolle i medarbejdernes arbejde med beboerne.

 

Tryghed: Hvis beboerne skal føle sig hjemme på Holmegaardshuset, kræver det, at der skabes tryghed omkring deres ophold. Derfor arbejder de ansatte hos Holmegaardshuset altid for at skabe en forudsigelig og tryg hverdag med omsorgsfulde omgivelser, der giver en hjemlig følelse.

 

Tillid: Hos Holmegaardshuset er det personalts formål at skabe en tryg og tillidsfuld relation til borgerne. Derfor er en af kerneværdierne også, at man udviser tillid til, at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har, og den situation, de står i.

 

Autenticitet: Skellet mellem at være privat og autentisk er hårfin. Det er dog noget, som der arbejdes med hver dag. Det er nemlig vigtigt, at de ansatte på trods af, at de bibeholder deres professionelle distance til tingene, skal udvise oprigtig indlevelse og interesse i borgerne i Holmegaardshuset.

 

Alle værdierne har til formål at skabe trygge og sikre rammer om borgerne på opholdsstedet, som giver de bedste muligheder for at udvikle sig. Da dem, der kommer til Holmegaardshuset, ofte har en del negativt med i bagagen, handler en stor del af arbejdet om at opbygge borgernes selvtillid og give dem viljen til og troen på, at de kan leve et normalt og lykkeligt liv. På den måde søger personalet hos opholdsstedet altid at flytte fokus fra problemerne til mulighederne.

 

Faciliteter & aktiviteter
Holmegaardshuset har en lang række faciliteter, der hjælper dem i det daglige arbejde og gør opholdet nemmere for borgerne. Faciliteterne er desuden med til at skabe tryghed og gode muligheder for, at borgerne kan udvikle sig på bedst mulig vis.

 

Generelt er gode og engagerende aktiviteter noget, som der er stort fokus på hos Holmegaardshuset. Den enkelte borger vil modtage tilbud, der tager udgangspunkt i vedkommendes situation og fremadrettede udvikling. Eksempelvis kan familier komme til familiemøder, familieterapiforløb og forældekurser. De helt unge børn får tilbud som børnemøder, legeterapi, ridning og sommerferietur. Og det er kun et udpluk af de mange aktiviteter, der findes og sker på opholdsstedet. På den måde er hver borger sikret, at de får de mest relevante og bedste tilbud, der hjælper dem i deres udvikling.

 

På mange måder forsøger Holmegaardshuset altså at skabe de optimale forhold for alle slags mennesker, der har haft det svært. Hvad enten det er familier i krise, unge der forfølges af problemer eller noget helt tredje, står de hos Holmegaardshuset klar til at tage hånd om dem på bedste vis. Det skyldes, at samtlige folk på opholdsstedet har en passion for at hjælpe og tage hånd om dem, der ikke har redskaberne til at tage vare på sig selv eller andre.

 

Hvis man har haft en problemfyldt opvækst eller står med svære psykiske udfordringer, er der ikke mange steder at hente hjælp. Ifølge Holmegaardshuset skyldes det, at det socialpædagogiske område ikke får nok politisk årvågenhed. Det er langt fra alle, der kunne nyde godt af et ophold på et sted som Holmegaardshuset, der rent faktisk får tilbuddet. Holmegaardshuset mener, at alle fortjener den hjælp og professionelle vejledning, det kræver, for at man kan komme ovenpå igen og have en chance for at føre et normalt liv fremadrettet. Hos Holmegaardshuset arbejder de hver dag på at gøre en forskel for de mange borgere, der er heldige at have en plads hos dem. Men en del af deres arbejde handler også om at skabe opmærksomhed omkring problemstillingen og behovet for hjælp til udsatte børn, unge og familier, så der i fremtiden kan komme endnu flere muligheder som dem, Holmegaardshuset tilbyder.

 

Placering
Holmegaardshuset er beliggende i gåafstand fra alt det nødvendige, fx indkøb, skole, læge og tandlæge. På opholdsstedet er der en grill- og legeplads, hvor godt vejr kan nydes. Derudover har hver afdeling både egen indgang, eget køkken og egen have. Der er ny istandsatte toilet- og badefaciliteter, ligesom borgerne har deres egne værelser. Desuden er der på opholdsstedet både et motionsrum med dertilhørende vejledning, et aktivitetsrum og et kreativt værksted.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Diagnose

Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Ufagligt sted

Holmegaardshuset er ikke fagligt opkvalificeret. Stedet bruger mest vikarer. Der mangler fokus på skriftlige mål. Der er ingen rød tråd i behandlingen af sårbare borgere. Stedet er ren opbevaring. Kommunerne får intet som helst for pengene.

annettenielsen195529

1 Anmeldelser

Godt personale

Jeg og min datter har været på Holmegaardshuset i tre måneder, jeg har været meget glad, personalet er søde ved mig, de har hjulpet mig med min datter og de har været gode at snakke med

kolkijo432438

1 Anmeldelser

Lært meget

Vi har været på Holmegaardshuset i 9 måneder, i begyndelsen var det svært. Vi blev meget glad for at bo der og husker det som meget omsorg og hvordan vi skulle passe på vores barn, det vidste vi ikke. Vi har lært at samarbejde og vi forstod at vi havde brig for hjælp, tak til alle de søde personale

magedadayamanewa30

1 Anmeldelser

Godt

Mine to børn har bor på Holmegaardshuset, de er glade og jeg kan se de har det godt, de er altid rare at snakke med Og jeg er glad for at besøge mine børn jeg kan lide alle personale

gaynatawayanbns15

1 Anmeldelser