Gl. Højgaard

Alle vores ansatte er i gang med en toårig efteruddannelse i samarbejdsbaseret problemløsning/inkluderende kommunikation.

Her er fokus på medarbejdernes relationskompetencer. Der rustes til maksimalt at bevare den anerkendende holdning, som er grundlaget for forandring.

Inkluderende kommunikation er en metode med konfliktforebyggende samtaleteknikker.

Målet er først at afdække barnets specifikke, funktionelle vanskeligheder og dernæst at iværksætte en handlingsplan.

Der lægges en individuel plan/behandlingsplan, der tager udgangspunkt i, hvor det pågældende barn befinder sig kognitivt, socialt og følelsesmæssigt.

Med denne plan trænes disse funktioner, som vil hjælpe barnet/den unge til at klare og begå sig mere hensigtsmæssigt.

Alle børn og unge har desuden mulighed for individuelle terapeutiske samtaler mindst 1 time om ugen.

Kontakt det sociale tilbud