FindSocialeTilbud.dk

Vores motto er ”lyst til at lære – ret til at lykkes” to centrale grundelementer i det enkelte menneskes selvfortælling. Et motto, der handler om barnet her og nu samt barnet på sigt, i forhold til barnets møde med SFO, skole og videre i livet.

Vi arbejder med børnenes læring og lyst til læring samt oplevelse af at være én der lykkes, i planlagte og spontane aktiviteter samt via relationer til voksne, andre børn og via forældresamarbejdet.

Vores kendetegn er det pædagogiske personales samarbejde om pædagogiske og praktisk opgaver, på tværs af det store hus, vores projektarbejde, som tager udgangspunkt i vores læreplan og læreplansmål samt vores sprogstrategi, som indeholder sprogtemaer for hele huset, sproghule, læseleg samt læseleg mini.

Pia Eilers, leder

Kontakt det sociale tilbud