Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Frihavnen, Vorbasse Plejecenter

Boliger

Frihavnen ligger midt i Vorbasse, er bygget i 1993/94 og består af 12 plejeboliger og 2 aflastningspladser. Der er senere udvidet med 8 ældreboliger, som er under samme tag som Frihavnen.

Vi har et stort fællesrum med både spisestue og dagligstue, hvor der er god udsigt til “livet i Vorbasse”. Vi har også gode muligheder for at kunne opholde os på terrassen.

Beboerne har mulighed for at få vasket deres tøj i vores fællesvaskeri.

Vi får vores mad leveret fra produktionskøkkenet på Sydtoften.

 

Arrangementer

Mange af beboerne er med i de daglige gøremål, og der er faste aktiviteter som f.eks. morgensang, gymnastik, spil, bagning og håndarbejde.

Vi er så heldige på Frihavnen, at vi har en meget stor og aktiv vennekreds, som sørger for mange gode tiltag for vores borgere. Af faste arrangementer har vi sangaften, modeopvisning og flere festdage hvor vennekredsen sørger for både spisning og underholdning.

Af årlige tilbagevendende begivenheder har vi sommerhusdage, åbent hus og besøg på Vorbasse marked. Derudover er vennekredsen også gode til spontane indslag.

Frihavnen bliver også brugt af pensionister ude fra byen der kommer her og spiller kort og billard.

Vi har et brugerpårørenderåd der mødes ca. 4 gange årligt.

Medarbejdere

Der er ca. 30 fastansatte fordelt på plejepersonale, køkken og pedel.

Kontakt Frihavnen, Vorbasse Plejecenter