fbpx

Plejecenter Astersvej

På Plejecenter Astersvej er der 50 boliger, heraf 48 permanente boliger som er til borgere med en demenssygdom. Vores 2 midlertidige boliger bruges ligeledes også til borgere med demens.

 

Boligerne er fordelt på 4 afdelinger. Til hver afdeling er der en stor lys dagligstue som er samlingspunkt for beboerne. Her spiser beboerne sammen, hygger sig, ser fjernsyn. Forskellige aktiviteter foregår ligeledes i dagligstuen, det kan være gymnastik, bagning, banko, sang, spil,  forskellige hjemlige sysler etc.

 

På plejehjemmet arbejdes der i teams, der er knyttet til hver afdeling.

Særlige indsatser

Hver enkelt borger er unik og der udarbejdes en plejeplan der tager afsæt i den enkelte borgers særlige behov.

 

Tom Kitwoods teori, og de værdier der ligger til grund, er vigtige elementer i den hverdag vi gerne vil skabe for vores beboere. Anvendelse af Marte Meo metoden som teknik og værktøj spiller god sammen med Tom Kitwoods teorier.

 

Det der kendetegner vores måde at arbejde på er:

  • Anerkendelse
  • Involvering
  • Tryghed
  • Ømhed
  • Nærhed
  • At give mennesker mulighed for at gøre det som mennesket kan og yde støtten til det

På Plejecenter Astersvej er borgeren i fokus og der bliver lagt stor vægt på at vedligeholde ressourcer og skabe god livskvalitet.

 

Der arbejdes også ud fra værdigrundlag, som er fokus på:

 

Resultater
Humor
Nysgerrighed
Dygtighed
Troværdighed
Nærvær
Kærlig omsorg
Synlighed
Åbenhed

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.