Den Selvejende Institution Alsøhus

Sociale problemer med udadreagerende adfærd
Sociale problemer med indadreagerende adfærd
Skoleproblemer
Anden kriminalitet end personfarlig kriminalitet
Alkoholmisbrug
Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede

Kontakt det sociale tilbud