Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Birkegården

Med baggrund i Birkegårdens opstart i 1984 og frem i dag år 2019, er her sammenfattet gårdens udvikling som institution, i en kort historisk gennemgang af den strukturelle udvikling.

Kort fortalt er Birkegården opstået i en tid, hvor de kollektive levemiljøer langsomt forsvandt og enten blev nedlagt eller erstattet af deciderede sociale tilbud målrettet unge eller voksne. De tilbud, der ændrede sig til deciderede sociale tilbud, organiserede sig forskelligt – nogle fik en almindelig virksomhedsstruktur, mens andre, især de steder, hvor der stadigvæk var fastboende, fortsatte med at være en slags kollektiver med en leder for det sociale tilbud. Ikke en leder i gængs forstand, for han kunne ikke lede husets gang. Det var jo et kollektivt anliggende.

Men langsomt flyttede kollektivet ud og blev erstattet af ansatte medarbejdere udefra. Det vil sige, at der gennem tiden opstod et arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold, der oftest stadig blev ledet i en form for kollektiv organisation. Og man forsatte ofte med både at have et socialpædagogisk sigte, men også et praktisk driftsmæssigt sigte (i Birkegårdens tilfælde landbruget), der var blandet sammen i den daglige sammenhæng, idet det ofte var landbruget, de daglige arbejdsopgaver for ”de unge” lå.

Birkegården i dag har en anden organisatorisk karakter. Fra tidligere ”familie og kollektiv”, med nogle udefra ansatte hjælpere – til nu en almindelig institution/bosted med socialpædagogisk virksomhedsstruktur og hierarkisk ledelse (forstander og stedfortræder). Dette sammen med personale der har fokus og baggrund i socialpædagogisk arbejde, uddannelse og erfaring.

Den selvejende institution Birkegårdens overordnede mål, er i dag år 2019 at drive et bo- & dagtilbud, for voksne med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse efter serviceloven §107/8 & §104. Øvrige ting som landbrug, skov, dyr o. lign. er projekter i sig selv, som bo- og dagtilbuddet kan benytte som dagbeskæftigelse i det omfang, der er interesse og det giver mening for målgruppen.

Kontakt Birkegården