fbpx

Boliger

 

Billund Plejecenter består af 2 afdelinger:

 • 30 faste boliger
 • En afdeling for borgere med demens – kaldet Værestedet. Der er 18 boliger og 2 aflastningsstuer.
 • Plejecentret har daghjem for borgere fra hele kommunen i både den traditionelle plejeafdeling og i demensafdelingen.

På hver afdeling er der en spisestue, hvor beboerne kan spise sammen, og ellers kan der spises i cafeteriet.

Beboerne har mulighed for at få vasket deres tøj i vores fællesvaskeri.

Vi har vores eget køkken, hvor der laves varm mad hver dag.

 

Arrangementer

På plejecentret er der mange forskellige arrangementer f.eks. sang, gudstjeneste, film, banko, bagning, ture ud af huset, grisefest og meget mere.

Repræsentanter fra Ældre Sagen kommer og går ture med beboerne, og en gang om ugen har vi besøg af en hund fra TrygFonden.

Vi har også et brugerpårørenderåd, en stor vennekreds og mange frivillige hjælpere.

 

Daghjemmet Værestedet

Daghjemmet er et tilbud til borgere med en demens sygdom, der har behov for en struktureret hverdag, hvor der er focus på at vedligeholde almindelige dagligdags aktiviteter, og opfylde behovet for socialt samvær.

Dagen tilrettelægges ud fra en fast dagsrytme, for at gøre hverdagen så genkendelig og overskuelig som mulig. Der er trygge og rolige rammer, og aktiviteterne vil være tilpasset borgernes interesser.

I daghjemmet har vi et uge program, med forskellige årstidsbestemte aktiviteter så som:

 • Daglige gøremål
 • Gåture
 • Gymnastik
 • Madlavning og bagning
 • Fejre traditioner
 • Udflugter
 • Deltage i de fælles arrangementer på centret
 • Besøg af børn fra dagplejen
 • Hygge og sang i reminicensstuen

Daghjemmet har egen bus, hvor det er personalet, der står for transporten til og fra daghjemmet.

Man skal visiteres til daghjemmet.

Kontakt det sociale tilbud

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.