FindSocialeTilbud.dk

Ældrecenter Hvissinge

Ældrecenter Hvissinge er det ene af 3 ældrecentre i Glostrup Kommune. 

Vi har et storkøkken, som laver mad til beboerne på vores ældrecenter og på Ældrecenter Sydvestvej. Køkkenet leverer også madservice til kommunens hjemmeboende ældre.
På vores ældrecenter ligger et dagcenter med 55 gæster dagligt samt et demensdagcenter med 9 gæster dagligt.

Kontakt det sociale tilbud