Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU (LUU § 2)

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge med betydelige funktionsnedsættelser, reguleret af LUU § 2. Uddannelsen tilrettelægges individuelt af kommunerne og sigter mod at udvikle de unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Emnet er en del af STU-loven.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU (LUU § 2)

Fra STU-loven

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er reguleret af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også kendt som STU-loven. Loven har til formål at sikre, at unge med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, får mulighed for at gennemføre en treårig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres individuelle behov og forudsætninger.

LUU i denne sammenhæng

LUU står for Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. LUU § 2 specificerer målgruppen for STU og de overordnede rammer for uddannelsens indhold og tilrettelæggelse.

Hvad er STU-loven?

STU-loven er en lov, der sikrer, at unge med betydelige og varige funktionsnedsættelser får adgang til en treårig ungdomsuddannelse, der er skræddersyet til deres individuelle behov og forudsætninger. Uddannelsen har fokus på personlig udvikling, sociale færdigheder og praktiske kompetencer, som forbereder de unge til et så selvstændigt og aktivt liv som muligt.

Hvad indebærer STU-uddannelsen?

 • STU-uddannelsen indebærer en individuel uddannelsesplan, der udarbejdes i samarbejde med den unge, deres forældre og relevante fagfolk. Uddannelsen kan omfatte undervisning, praktiske aktiviteter, arbejdsprøvning og praktikforløb, alt sammen tilpasset den unges behov. 

Hvem er målgruppen for STU?

Målgruppen for STU er unge mellem 16 og 25 år med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Dette kan inkludere unge med udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser, alvorlige psykiske lidelser eller multiple funktionsnedsættelser.

 

Hvem står for at tilrettelægge og tilbyde STU-uddannelsen?

 • Kommunerne er ansvarlige for at tilrettelægge og tilbyde STU-uddannelsen. De skal sikre, at uddannelsen lever op til lovens krav og tilpasses den enkelte unges behov.

Hvor foregår STU?

STU-uddannelsen kan foregå på forskellige institutioner, herunder specialskoler, erhvervsskoler, produktionsskoler, højskoler eller andre uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at tilbyde STU. Derudover kan dele af uddannelsen finde sted i praktiske miljøer, såsom virksomheder eller værksteder.

 

Hvor kan man finde mere information om STU?

 • Information om STU kan findes på kommunens hjemmeside, ved henvendelse til kommunens uddannelsesvejledning, samt på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
 •  

Hvordan tilrettelægges STU?

 • STU tilrettelægges individuelt for hver elev, baseret på en uddannelsesplan, der tager udgangspunkt i den unges ønsker, behov og evner. Planen udarbejdes i samarbejde med den unge, deres forældre og fagfolk, og den revideres løbende for at sikre, at den fortsat er relevant og målrettet.
 •  

Hvordan sikres kvaliteten af STU?

 • Kvaliteten af STU sikres gennem kommunalt tilsyn, evalueringer og opfølgning på de unges uddannelsesplaner. Derudover er der nationale retningslinjer og standarder, som skal overholdes. 

Hvorledes bidrager STU til de unges udvikling?

 • STU bidrager til de unges udvikling ved at fokusere på deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Uddannelsen sigter mod at styrke deres selvstændighed, livskvalitet og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. Gennem undervisning, praktiske aktiviteter og arbejdsprøvning får de unge mulighed for at udvikle deres evner og færdigheder i trygge rammer.
 •  

Hvorledes kan forældre og pårørende inddrages i STU-forløbet?

 • Forældre og pårørende inddrages aktivt i STU-forløbet gennem udarbejdelse og løbende evaluering af uddannelsesplanen. De deltager i møder og samtaler, hvor de kan bidrage med deres viden om den unges behov og ressourcer, og de støtter den unge i deres daglige læring og udvikling.

Hvad er formålet med STU?

 • Formålet med STU er at give unge med særlige behov en uddannelse, der er tilpasset deres individuelle behov og forudsætninger, så de kan opnå størst mulig selvstændighed og livskvalitet. Uddannelsen skal forberede dem til et aktivt og meningsfuldt voksenliv, herunder deltagelse i arbejdsmarkedet og samfundslivet.
 •  

Hvad kan de unge forvente at opnå gennem STU?

 • De unge kan forvente at opnå øget selvstændighed, udvikling af personlige og sociale kompetencer, forbedrede praktiske færdigheder og en bedre forståelse af deres egne styrker og muligheder. Gennem STU får de også mulighed for at afprøve forskellige arbejdsopgaver og finde ud af, hvad der interesserer dem og passer til deres evner.

Sammenfatning

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) er en treårig uddannelse tilpasset unge med betydelige og varige funktionsnedsættelser, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. STU, reguleret af Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LUU § 2), sikrer, at disse unge får mulighed for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Uddannelsen tilrettelægges individuelt af kommunerne og kan foregå på forskellige institutioner. Formålet er at forberede de unge til et så selvstændigt og aktivt liv som muligt.

Lovgivningen om STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov)

Hvad er STU?

STU står for “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse” og er en treårig ungdomsuddannelse for unge med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Lovgivningen om STU er fastsat i Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LUU).

Formål med STU

Formålet med STU er at give unge med særlige behov en individuelt tilpasset uddannelse, der kan forbedre deres muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Uddannelsen fokuserer på at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer.

Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (LUU)

LUU § 2

§ 2. Målgruppen for uddannelsen er unge med betydelige og varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der efter grundskolen ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv med specialpædagogisk støtte.

Beskrivelse:

 • LUU § 2 specificerer, at uddannelsen henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, som har gennemført grundskolen, men ikke har mulighed for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse.
 • Uddannelsen er individuelt tilrettelagt, hvilket betyder, at indholdet og målene tilpasses den enkelte unges behov, forudsætninger og interesser.

Uddannelsesplan

Individuel Uddannelsesplan:

 • For hver elev udarbejdes en individuel uddannelsesplan i samarbejde med eleven, deres forældre eller værge, samt relevante fagpersoner. Planen skal beskrive uddannelsens mål, indhold og tilrettelæggelse.
 • Planen revideres løbende for at sikre, at den fortsat matcher elevens udvikling og behov.

Uddannelsens opbygning

Treårig Varighed:

 • Uddannelsen strækker sig over tre år og kan bestå af undervisning, praktiske aktiviteter, arbejdsprøvning og praktikforløb. Målet er at udvikle elevens personlige, sociale og faglige færdigheder.

Undervisningssteder:

 • Uddannelsen kan foregå på forskellige institutioner, herunder specialskoler, erhvervsskoler, produktionsskoler og andre uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at tilbyde STU.

Kommunens ansvar

Kommunens rolle:

 • Kommunen har ansvaret for at tilrettelægge og tilbyde STU-uddannelsen. Det er kommunens opgave at sikre, at uddannelsen lever op til lovens krav og tilpasses den enkelte elevs behov.
 • Kommunen skal også føre tilsyn med uddannelsens kvalitet og sikre, at eleverne får den nødvendige støtte og vejledning.

Økonomisk støtte

Elevstøtte:

 • Elever på STU har ret til økonomisk støtte, der kan omfatte uddannelsesydelse samt støtte til transport og andre nødvendige udgifter forbundet med uddannelsen.

Hvor kan jeg finde mere info om STU?

Du kan finde mere information om STU (Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) på følgende steder:

Kommunale ressourcer

 1. Kommunens hjemmeside:
  • Søg under sektioner som “Uddannelse”, “Specialundervisning” eller “Unge med særlige behov”.
 2. Kommunens uddannelsesvejledning:
  • Kontakt kommunens vejledningscenter eller uddannelsesvejledere for personlig rådgivning og information om STU.

Nationale ressourcer

 1. Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside:

 2. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK):

  • STUK
  • Denne styrelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvar for kvalitet og tilsyn med uddannelser, herunder STU.

Online ressourcer

 1. Borger.dk:

  • Borger.dk
  • En samlet portal for offentlige services og informationer, hvor du kan finde detaljer om STU og andre uddannelsesmuligheder for unge med særlige behov.
 2. UddannelsesGuiden (UG):

  • UddannelsesGuiden
  • En portal med omfattende information om alle typer uddannelser i Danmark, inklusive STU.

Frivillige organisationer og NGO’er

 1. Landsforeningen Autisme:

  • Landsforeningen Autisme
  • Tilbyder information og rådgivning om uddannelsesmuligheder for unge med autismespektrumforstyrrelser, herunder STU.
 2. LEV:

  • LEV
  • En organisation for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende, som kan give information om STU.

Andre ressourcer

 1. Skoler og uddannelsesinstitutioner:
  • Kontakt lokale specialskoler, erhvervsskoler eller institutioner, der tilbyder STU, for at få mere konkret information om deres uddannelsestilbud.

Ved at bruge disse ressourcer kan du få en omfattende forståelse af STU og finde de nødvendige oplysninger for at vælge det rette uddannelsesforløb for unge med særlige behov.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.