Prostitution

Prostitution er udveksling af seksuelle tjenester mod betaling og kan tage mange former, fra gadeprostitution til online formidling. Lovgivningen varierer globalt, og prostituerede står over for sundhedsrisici, social stigmatisering og risiko for udnyttelse. Støtte og ressourcer er vigtige for at beskytte og hjælpe prostituerede.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Sociale tilbud til prostituerede

Er du sagsbehandler og skal finde hjælp og tiltag til en prostitueret?

Så kan du benytte FindSocialeTilbud.dk. Vi tilbyder en omfattende oversigt over sociale tilbud, der kan være afgørende for borgere i akutte situationer. FindSocialeTilbud.dk stræber efter at lette processen for sagsbehandlere ved at give en klar og opdateret guide til de tilgængelige tilbud.

Er du prostitueret?

Hvis du står i en akut situation og har behov for et trygt sted, kan du benytte FindSocialeTilbud.dk for at finde relevante tilbud og hjælp. Vi forstår, at din situation kræver hastig handling, og vores platform er designet til at guide dig gennem de tilgængelige muligheder og støtte, der er til rådighed.

Hvad er en prostitueret?

Prostitution er en aktivitet, hvor en person tilbyder seksuelle tjenester mod betaling. Det er en form for transaktion, hvor den, der tilbyder seksuelle ydelser, kaldes en prostitueret, og den, der betaler for disse tjenester, kaldes en kunde. Prostitution kan variere meget i form og kontekst, fra gadeprostitution til eskortetjenester, bordeller og online formidling.

Typer af prostitution

 1. Gadeprostitution:

  • Her finder transaktionerne sted på offentlige steder, typisk i byområder kendt for denne aktivitet. Prostituerede opsøger kunder på gaden og tilbyder seksuelle tjenester i nærheden eller på et aftalt sted.
 2. Bordelprostitution:

  • Seksuelle tjenester tilbydes i bordeller, som er kommercielle virksomheder, hvor kunder kan komme for at møde og betale for seksuelle ydelser.
 3. Escorttjenester:

  • Escortprostituerede tilbyder deres tjenester gennem bureauer eller online platforme og mødes med kunder på deres hjem, hoteller eller andre private steder.
 4. Online prostitution:

  • Seksuelle tjenester tilbydes og arrangeres via internettet, enten gennem specifikke hjemmesider, sociale medier eller andre digitale platforme.
 5. Clubprostitution:

  • Seksuelle tjenester tilbydes i natklubber, stripklubber eller andre underholdningssteder, hvor prostituerede kan møde kunder og aftale betaling for seksuelle ydelser.
  •  

Lovgivning og regulering

Prostitutionens lovlighed og regulering varierer meget fra land til land:

 1. Legal og reguleret:

  • I nogle lande er prostitution lovlig og reguleret af staten. Prostituerede kan arbejde lovligt, og der er ofte krav om sundhedstjek, registrering og andre reguleringer for at sikre deres sikkerhed og sundhed.
 2. Illegal:

  • I andre lande er prostitution fuldstændig ulovlig, og både prostituerede og kunder kan straffes ved lov.
 3. Delvis legalisering:

  • Nogle steder er det lovligt at sælge seksuelle tjenester, men ulovligt at købe dem, eller omvendt. Andre steder kan bestemte former for prostitution, såsom bordeller eller escorttjenester, være lovlige, mens gadeprostitution er ulovlig.
  •  

Sociale og sundhedsmæssige aspekter

 1. Sundhedsrisici:

  • Prostituerede er ofte udsat for sundhedsrisici, herunder seksuelt overførte infektioner (STI’er), hiv/aids og fysisk vold. Regelmæssige sundhedstjek og adgang til prævention er vigtige for at beskytte deres helbred.
 2. Social stigmatisering:

  • Prostituerede kan opleve social stigmatisering og diskrimination, hvilket kan påvirke deres mentale sundhed og livskvalitet.
 3. Udnyttelse og trafficking:

  • Prostitution kan være forbundet med menneskehandel og tvangsarbejde, hvor personer udnyttes og tvinges til at sælge seksuelle tjenester mod deres vilje.
  •  

Støtte og ressourcer

 1. Rådgivning og sundhedstjenester:

  • Mange organisationer tilbyder støtte til prostituerede, herunder sundhedstjek, juridisk rådgivning, psykologisk støtte og hjælp til at forlade sexindustrien, hvis de ønsker det.
 2. Uddannelse og oplysning:

  • Oplysningskampagner og uddannelse om seksuel sundhed, rettigheder og beskyttelse er vigtige for at støtte prostituerede og reducere risici forbundet med deres arbejde.

Hvor kan man søge hjælp som prostitueret?

Prostituerede kan søge hjælp og støtte fra en række organisationer og tjenester, der er designet til at støtte dem i forskellige aspekter af deres liv og arbejde. Her er nogle af de vigtigste steder, hvor prostituerede kan søge hjælp:

Sundhedstjenester

 1. Sundhedsklinikker:

  • Specialiserede sundhedsklinikker tilbyder gratis og anonym sundhedspleje, herunder seksuelt overførte infektioner (STI) tests, prævention, hiv-tests og rådgivning.
 2. Læge og sundhedspersonale:

  • Prostituerede kan henvende sig til deres praktiserende læge eller sundhedspersonale for generel sundhedspleje, samt rådgivning om seksuel sundhed og sikkerhed.
  •  

Sociale tjenester og rådgivning

 1. Krisecentre og rådgivningslinjer:

  • Krisecentre tilbyder ophold og akut støtte til prostituerede, der oplever vold eller misbrug. Rådgivningslinjer kan give anonym og fortrolig støtte.
  • Landsorganisationen for Kvindekrisecentre (LOKK): Tilbyder hjælp og rådgivning til kvinder, der er ofre for vold.
 2. Socialrådgivere:

  • Socialrådgivere kan hjælpe med praktiske spørgsmål, såsom bolig, økonomisk støtte og rådgivning om rettigheder og muligheder.
  •  

Organisationer for sexarbejdere

 1. Reden International:

  • En organisation, der tilbyder rådgivning, sundhedspleje og støtte til prostituerede, herunder dem, der er ofre for menneskehandel.
 2. ProVest:

  • En organisation, der arbejder for at forbedre vilkårene for sexarbejdere og tilbyde støtte, rådgivning og sundhedsydelser.
 3. Gadejuristen:

  • Tilbyder juridisk rådgivning og støtte til udsatte grupper, herunder sexarbejdere.
  •  

Juridisk rådgivning

 1. Advokater og retshjælp:

  • Prostituerede kan få juridisk rådgivning og støtte gennem advokater eller retshjælpsorganisationer, som kan hjælpe med at forstå deres rettigheder og muligheder for retlig handling.
 2. Retsmedicinske centre:

  • Specialiserede retsmedicinske centre kan give juridisk rådgivning og støtte i forbindelse med anmeldelse af vold eller misbrug.
  •  

Støtte fra netværk og samfund

 1. Støttegrupper:

  • Deltagelse i støttegrupper med andre sexarbejdere kan give en følelse af fællesskab og støtte, hvor de kan dele oplevelser og få råd og vejledning.
 2. Frivillige organisationer:

  • Mange frivillige organisationer tilbyder støtte og ressourcer til prostituerede, herunder hjælp til at forlade sexindustrien, hvis de ønsker det.
  •  

Online ressourcer

 1. Informations- og rådgivningshjemmesider:
  • Mange organisationer tilbyder online rådgivning og information om, hvordan man håndterer forskellige aspekter af at være prostitueret, herunder sundhed, sikkerhed og juridiske rettigheder.
  •  

Sammenfatning

Prostituerede kan søge hjælp og støtte fra sundhedsklinikker, sociale tjenester, organisationer for sexarbejdere, juridiske rådgivere, støttegrupper og frivillige organisationer. Det er vigtigt at benytte de tilgængelige ressourcer for at sikre sundhed, sikkerhed og velvære.

Hvilke udfordringer møder en prostitueret?

Prostituerede står over for en række udfordringer, der kan påvirke deres fysiske, psykiske og sociale velvære. Disse udfordringer kan variere afhængigt af den kontekst, de arbejder i, og deres individuelle situation. Her er nogle af de mest almindelige udfordringer, som prostituerede kan møde:

Fysiske og sundhedsmæssige udfordringer

 1. Seksuelt overførte infektioner (STI’er):

  • Prostituerede er i høj risiko for at pådrage sig STI’er, herunder hiv/aids, på grund af deres arbejde. Regelmæssige sundhedstjek og adgang til prævention er afgørende.
 2. Fysiske skader:

  • Risikoen for vold og overgreb fra kunder eller andre er høj. Dette kan resultere i fysiske skader, der kræver medicinsk behandling.
 3. Psykiske helbredsproblemer:

  • Mange prostituerede oplever psykiske problemer som angst, depression og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) på grund af vold, stigma og de stressfaktorer, der er forbundet med arbejdet.
  •  

Psykologiske udfordringer

 1. Stigma og skam:

  • Prostituerede oplever ofte social stigmatisering og skam, hvilket kan føre til lavt selvværd og isolation. Dette stigma kan også forhindre dem i at søge hjælp og støtte.
 2. Isolation:

  • Mange prostituerede isolerer sig fra familie og venner for at skjule deres arbejde og undgå dømmende holdninger. Dette kan føre til ensomhed og manglende sociale støtte.
  •  

Sociale og juridiske udfordringer

 1. Retssikkerhed:

  • I lande eller områder, hvor prostitution er ulovligt eller dårligt reguleret, kan prostituerede have svært ved at anmelde overgreb eller udnyttelse til myndighederne af frygt for retsforfølgelse.
 2. Menneskehandel og tvangsarbejde:

  • Mange prostituerede er ofre for menneskehandel og tvangsarbejde, hvor de tvinges til at arbejde under trusler om vold eller andre former for tvang.
 3. Mangel på rettigheder:

  • I mange steder har prostituerede begrænsede juridiske rettigheder og beskyttelse, hvilket gør det svært for dem at få adgang til retfærdighed og støtte.
  •  

Økonomiske udfordringer

 1. Økonomisk afhængighed:

  • Mange prostituerede er økonomisk afhængige af deres arbejde og har svært ved at finde andre beskæftigelsesmuligheder på grund af mangel på uddannelse eller arbejdserfaring.
 2. Gæld og udnyttelse:

  • Prostituerede kan ofte være fanget i gæld til deres udnyttelsespersoner eller bordel-ejere, hvilket gør det vanskeligt for dem at forlade branchen.
  •  

Uddannelsesmæssige udfordringer

 1. Mangel på uddannelse:
  • Mange prostituerede har begrænset adgang til uddannelse, hvilket begrænser deres muligheder for at finde alternative beskæftigelser og forbedre deres livskvalitet.
  •  

Adgang til ressourcer og støtte

 1. Begrænset adgang til sundhedsydelser:

  • Prostituerede kan have svært ved at få adgang til sundhedsydelser på grund af stigma, frygt for diskrimination eller mangel på økonomiske ressourcer.
 2. Manglende social støtte:

  • Social isolering og stigmatisering kan forhindre prostituerede i at opbygge et støttenetværk, der kan hjælpe dem med at håndtere de udfordringer, de står overfor.
  •  

Sammenfatning

Prostituerede møder en række udfordringer, herunder sundhedsrisici, psykiske problemer, social stigmatisering, juridiske barrierer, økonomisk afhængighed, manglende uddannelse og begrænset adgang til ressourcer og støtte. At adressere disse udfordringer kræver en omfattende tilgang, der involverer sundhedspleje, juridisk beskyttelse, økonomisk støtte, uddannelsesmuligheder og social accept.

Hvorfor bliver man prostitueret?

Der er mange komplekse og sammenvævede årsager til, at folk bliver prostituerede. Nogle af de mest almindelige faktorer inkluderer økonomiske forhold, sociale omstændigheder, personlige oplevelser og psykologiske faktorer. Her er en detaljeret gennemgang af de vigtigste årsager:

Økonomiske faktorer

 1. Fattigdom:

  • Mange personer vender sig mod prostitution som en måde at tjene penge på, når de står over for ekstrem fattigdom og manglende adgang til andre beskæftigelsesmuligheder.
 2. Økonomisk nødvendighed:

  • Nogle mennesker bliver prostituerede for at støtte deres familier, betale for uddannelse, eller dække basale livsudgifter såsom husleje og mad.
  •  

Sociale faktorer

 1. Manglende uddannelses- og jobmuligheder:

  • Mangel på adgang til uddannelse og jobmuligheder kan tvinge folk ind i prostitution som en sidste udvej for at tjene til livets ophold.
 2. Socialt pres og udnyttelse:

  • Nogle personer kan blive presset ind i prostitution af partnere, familiemedlemmer eller andre, der udnytter deres sårbare situation.
  •  

Personlige oplevelser

 1. Tidligere seksuelle overgreb:

  • Personer, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen, kan være mere sårbare over for at blive prostituerede på grund af lavt selvværd og følelsesmæssige skader.
 2. Menneskehandel:

  • Mange mennesker bliver tvunget eller lokket ind i prostitution gennem menneskehandel, hvor de udnyttes af kriminelle netværk, der drager fordel af deres sårbarhed.
  •  

Psykologiske faktorer

 1. Psykiske lidelser:

  • Personer med psykiske lidelser, herunder depression, angst eller stofmisbrug, kan finde det svært at finde og holde fast i traditionelle job og kan derfor vælge prostitution som en måde at tjene penge på.
 2. Lavt selvværd:

  • Lavt selvværd og manglende selvværd kan gøre det svært for nogle mennesker at se andre muligheder end prostitution.
  •  

Kulturelle og samfundsmæssige faktorer

 1. Kulturelle normer og forventninger:

  • I nogle kulturer kan der være en vis grad af accept eller tolerance over for prostitution, hvilket kan gøre det lettere for folk at vælge denne vej.
 2. Seksuel objektivisering:

  • En kultur, der objektiverer kvinder og andre marginaliserede grupper seksuelt, kan bidrage til, at nogle ser prostitution som en levedygtig mulighed for økonomisk overlevelse.
  •  

Manglende social støtte

 1. Isolation og manglende netværk:

  • Manglende social støtte og netværk kan efterlade nogle personer uden alternativer eller hjælp til at finde andre beskæftigelsesmuligheder.
 2. Flygtninge og migranter:

  • Flygtninge og migranter, der står over for juridiske og sproglige barrierer, kan finde sig selv uden adgang til lovlige arbejdsmuligheder og derfor ty til prostitution.
  •  

Sammenfatning

Folk bliver prostituerede af mange forskellige årsager, ofte en kombination af økonomiske, sociale, personlige, psykologiske og kulturelle faktorer. Det er vigtigt at anerkende kompleksiteten i disse årsager og tilbyde omfattende støtte og ressourcer for at hjælpe dem, der ønsker at forlade prostitution og forbedre deres livssituation.

Hvordan kan man bedst støtte en prostitueret?

At støtte en prostitueret bedst muligt kræver en holistisk tilgang, der tager højde for deres fysiske, psykiske, økonomiske og sociale behov. Her er nogle måder at tilbyde effektiv støtte på:

Sundhed og sikkerhed

 1. Adgang til sundhedsydelser:

  • Sørg for, at prostituerede har adgang til regelmæssige sundhedstjek, prævention og behandling for seksuelt overførte infektioner (STI’er).
  • Tilbyd psykologisk støtte og terapi for at hjælpe med at håndtere traumer, angst, depression og andre psykiske helbredsproblemer.
 2. Sikkerhedsrådgivning:

  • Giv information om sikkerhedsforanstaltninger, herunder hvordan man beskytter sig selv i potentielt farlige situationer og adgang til nødtelefonlinjer.
  •  

Økonomisk støtte og jobtræning

 1. Økonomisk rådgivning:

  • Tilbyd økonomisk rådgivning og hjælp til budgettering, gældsstyring og opsparing.
  • Hjælp med at søge om økonomisk støtte og ydelser, som de kan være berettiget til.
 2. Jobtræning og uddannelse:

  • Tilbyd træningsprogrammer og uddannelsesmuligheder, der kan hjælpe prostituerede med at udvikle nye færdigheder og finde alternative beskæftigelsesmuligheder.
  • Hjælp med at skrive CV’er, forberede jobsamtaler og søge efter job.
  •  

Juridisk støtte

 1. Juridisk rådgivning:
  • Tilbyd adgang til juridisk rådgivning og hjælp med at forstå deres rettigheder, herunder hvordan man anmelder vold eller udnyttelse.
  • Hjælp med at navigere i det juridiske system, især hvis de er ofre for menneskehandel eller andre former for udnyttelse.
  •  

Psykologisk og emotionel støtte

 1. Psykologisk rådgivning og terapi:

  • Sørg for adgang til terapeuter, der er specialiseret i traumer og psykisk helbred, for at hjælpe med at bearbejde oplevelser og opbygge selvværd.
 2. Støttegrupper:

  • Opret eller tilskynd til deltagelse i støttegrupper, hvor prostituerede kan dele deres oplevelser, få støtte fra andre i lignende situationer og føle sig mindre alene.
  •  

Sociale tjenester og netværk

 1. Socialrådgivning:

  • Tilbyd hjælp fra socialrådgivere, der kan støtte med bolig, børnepasning og andre sociale tjenester.
 2. Netværk og fællesskab:

  • Hjælp prostituerede med at opbygge et støttende netværk, herunder forbindelser til lokalsamfundet, frivillige organisationer og andre ressourcer.
  •  

Oplysning og uddannelse

 1. Oplysningskampagner:

  • Arranger oplysningskampagner om prostitueredes rettigheder, sundhed og sikkerhed, både for at støtte prostituerede direkte og for at reducere stigmatisering i samfundet.
 2. Uddannelse af fagfolk:

  • Uddan sundhedspersonale, politifolk og socialarbejdere i at arbejde med prostituerede med empati og uden fordomme.
  •  

Praktisk støtte

 1. Adgang til basale fornødenheder:

  • Sørg for adgang til basale fornødenheder som mad, tøj og hygiejneprodukter gennem støtteorganisationer og lokalsamfundsinitiativer.
 2. Nødtelefoner og krisecentre:

  • Giv information om nødtelefoner og krisecentre, hvor prostituerede kan få hjælp i akutte situationer, såsom vold eller trusler.

 

Sammenfatning

Den bedste støtte til prostituerede involverer en kombination af sundhedsydelser, økonomisk rådgivning, jobtræning, juridisk støtte, psykologisk hjælp, sociale tjenester, netværk, oplysning og praktisk hjælp. En holistisk tilgang, der tager højde for alle aspekter af deres liv, kan hjælpe prostituerede med at forbedre deres situation og opnå en bedre livskvalitet.

Er prostitution lovligt i Danmark?

Ja, prostitution er lovligt i Danmark, men der er visse begrænsninger og regler, der regulerer det. Her er en oversigt over lovgivningen og de relevante regler:

Lovlighed af prostitution

 • Salg af seksuelle ydelser: Det er lovligt for personer over 18 år at sælge seksuelle ydelser.
 • Køb af seksuelle ydelser: Det er også lovligt at købe seksuelle ydelser i Danmark.
 •  

Begrænsninger og reguleringer

 1. Aldersgrænse:

  • Det er ulovligt at købe seksuelle ydelser af personer under 18 år. Dette gælder også, selvom den mindreårige har givet sit samtykke.
 2. Menneskehandel og tvang:

  • Det er ulovligt at tvinge nogen til prostitution. Menneskehandel og tvang er strafbare handlinger, og der er streng lovgivning, der forbyder og straffer disse aktiviteter.
 3. Pimping og bordeldrift:

  • Det er ulovligt at drive bordel eller tjene penge på andres prostitution. Dette inkluderer at udnytte, tage provision af, eller på anden måde drage økonomisk fordel af en andens salg af seksuelle ydelser.
 4. Offentlige steder:

  • Prostitution må ikke udøves på offentlige steder eller på måder, der kan forstyrre den offentlige orden. Dette betyder, at gadeprostitution kan være reguleret eller forbudt i visse områder.
  •  

Sociale og skattemæssige aspekter

 1. Skattepligt:

  • Prostituerede skal betale skat af deres indkomst ligesom andre selvstændige erhvervsdrivende. Dette inkluderer at indberette indtægter og betale moms, hvis omsætningen overstiger en vis grænse.
 2. Sociale ydelser:

  • Prostituerede har ret til de samme sociale ydelser som andre borgere, forudsat at de opfylder de generelle krav og betingelser for disse ydelser.
  •  

Støtte og rådgivning

Der er flere organisationer i Danmark, der tilbyder støtte og rådgivning til prostituerede, herunder:

 • Reden International: Tilbyder rådgivning, sundhedspleje og støtte til prostituerede.
 • ProVest: Arbejder for at forbedre vilkårene for sexarbejdere og tilbyder støtte, rådgivning og sundhedsydelser.
 • Gadejuristen: Tilbyder juridisk rådgivning og støtte til udsatte grupper, herunder sexarbejdere.
 •  

Sammenfatning

Prostitution er lovligt i Danmark, men det er underlagt visse regler og begrænsninger, især hvad angår aldersgrænse, tvang, menneskehandel, pimping og offentlige steder. Prostituerede skal betale skat af deres indkomst og har ret til sociale ydelser på lige fod med andre borgere. Der findes også organisationer, der tilbyder støtte og rådgivning til prostituerede.

Hvad er lovgivning på området?

Lovgivningen på området for prostitution i Danmark omfatter flere aspekter, herunder aldersgrænse, tvang, menneskehandel, bordeldrift, skattepligt og sociale rettigheder. Her er en oversigt over de vigtigste lovgivningsmæssige bestemmelser:

Lovgivning om prostitution i Danmark

 1. Aldersgrænse:

  • Det er ulovligt at købe seksuelle ydelser af personer under 18 år. Denne regel er fastsat for at beskytte unge mod udnyttelse og overgreb.
  • Relevant lov: Straffeloven § 223 a.
 2. Tvang og menneskehandel:

  • Det er ulovligt at tvinge nogen til prostitution, og det er en strafbar handling at udnytte nogen økonomisk ved tvang eller trusler.
  • Menneskehandel, herunder tvungen prostitution, er strengt forbudt og straffes hårdt.
  • Relevant lov: Straffeloven § 262 a (om menneskehandel).
 3. Bordeldrift og pimping:

  • Det er ulovligt at drive bordel eller tjene penge på andres prostitution. Dette inkluderer aktiviteter som at udleje lokaler med henblik på prostitution eller tage en del af indtægterne fra prostitueredes arbejde.
  • Relevant lov: Straffeloven § 228 (om bordeldrift) og § 229 (om pimping).
 4. Offentlige steder:

  • Prostitution må ikke udøves på offentlige steder, hvor det kan forstyrre den offentlige orden. Lokale myndigheder kan regulere eller forbyde gadeprostitution i visse områder for at opretholde ro og orden.
  •  

Skattepligt og arbejdsret

 1. Skattepligt:

  • Prostituerede skal betale skat af deres indkomst på lige fod med andre selvstændige erhvervsdrivende. Indtægter fra prostitution skal indberettes til skattemyndighederne.
  • Prostituerede, der tjener over en vis grænse, skal også betale moms.
  • Relevant lov: Skattelovgivningen og Momsloven.
 2. Sociale rettigheder:

  • Prostituerede har ret til sociale ydelser, herunder kontanthjælp, boligstøtte og sygedagpenge, forudsat at de opfylder de generelle krav og betingelser.
  • Relevant lov: Lov om aktiv socialpolitik, Lov om individuel boligstøtte, og Sygedagpengeloven.
  •  

Beskyttelse og støtte

 1. Støtteorganisationer:

  • Der findes flere organisationer, der tilbyder støtte, rådgivning og sundhedsydelser til prostituerede. Disse organisationer hjælper med alt fra sundhedspleje til juridisk rådgivning og psykisk støtte.
  • Eksempler: Reden International, ProVest, og Gadejuristen.
 2. Beskyttelsesforanstaltninger:

  • Myndighederne arbejder på at beskytte prostituerede mod vold, udnyttelse og menneskehandel gennem forskellige initiativer og samarbejde med støtteorganisationer.
  •  

Sammenfatning

Lovgivningen om prostitution i Danmark fastslår, at det er lovligt for personer over 18 år at sælge og købe seksuelle ydelser, men det er ulovligt at købe seksuelle ydelser af personer under 18 år, tvinge nogen til prostitution, drive bordel eller tjene penge på andres prostitution. Prostituerede skal betale skat af deres indkomst og har ret til sociale ydelser. Derudover findes der støtteorganisationer, der yder hjælp og beskyttelse til prostituerede.

Hvilke sociale ydelser kan man få som prostitueret i Danmark?

Som prostitueret i Danmark har man adgang til en række sociale ydelser, på lige fod med andre borgere, forudsat at man opfylder de generelle krav og betingelser for disse ydelser. Her er nogle af de vigtigste sociale ydelser, man kan søge:

Kontanthjælp

 • Beskrivelse: Kontanthjælp ydes til personer, der ikke kan forsørge sig selv eller deres familie og ikke har andre indkomstmuligheder.
 • Krav: Man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Man skal også deltage i kommunens tilbud om aktivering eller anden støtte.

Revalidering

 • Beskrivelse: Revalidering er en form for støtte til personer, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale problemer har behov for omskoling eller anden særlig indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
 • Krav: Man skal have en realistisk mulighed for at opnå varig beskæftigelse gennem revalidering.

Fleksjob

 • Beskrivelse: Fleksjob er til personer, der har varigt nedsat arbejdsevne og ikke kan arbejde på normale vilkår. Fleksjob giver mulighed for beskæftigelse på særlige vilkår, der tager hensyn til den enkeltes evner.
 • Krav: Man skal have sin arbejdsevne vurderet og godkendt af kommunen.

Førtidspension

 • Beskrivelse: Førtidspension ydes til personer, der på grund af varigt nedsat arbejdsevne ikke kan forsørge sig selv gennem arbejde.
 • Krav: Kommunen skal vurdere, at arbejdsevnen er varigt nedsat i en sådan grad, at man ikke kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Boligstøtte

 • Beskrivelse: Boligstøtte er en økonomisk hjælp til husleje for personer med lave indkomster.
 • Krav: Støtten afhænger af husstandens samlede indkomst, formue, antal børn og boligens størrelse.

Barselsdagpenge

 • Beskrivelse: Barselsdagpenge ydes til forældre, der holder barselsorlov i forbindelse med fødsel eller adoption.
 • Krav: Man skal have haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, fx gennem beskæftigelse, uddannelse eller som selvstændig.

Sygedagpenge

 • Beskrivelse: Sygedagpenge ydes til personer, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom.
 • Krav: Man skal have en vis tilknytning til arbejdsmarkedet og være uarbejdsdygtig på grund af dokumenteret sygdom.

Børnetilskud og børnepenge

 • Beskrivelse: Børnetilskud og børnepenge ydes til forældre som økonomisk støtte til forsørgelse af deres børn.
 • Krav: Tilskuddene afhænger af indkomst og formue samt antallet af børn.

Aktiveringstilbud

 • Beskrivelse: Aktiveringstilbud omfatter forskellige former for jobtræning, uddannelse og andre foranstaltninger, der har til formål at forbedre ens muligheder for at komme i beskæftigelse.
 • Krav: Deltagelse i aktiveringstilbud er ofte en betingelse for at modtage kontanthjælp eller andre ydelser.

Sammenfatning

Som prostitueret i Danmark har man adgang til de samme sociale ydelser som andre borgere, forudsat at man opfylder de generelle krav for disse ydelser. Dette inkluderer kontanthjælp, revalidering, fleksjob, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, sygedagpenge, børnetilskud og aktiveringstilbud. Det er vigtigt at kontakte kommunen eller relevante myndigheder for at få specifik rådgivning og hjælp til at ansøge om de ydelser, man er berettiget til.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.