Handleplaner (§ 141 i Sundhedsloven)

Handleplaner (§ 141 i Sundhedsloven) er skriftlige planer, der koordinerer indsatsen for borgere med komplekse sundhedsbehov. De udarbejdes af sundhedspersonale i samarbejde med borgeren og sikrer kontinuerlig og målrettet behandling. Formålet er at forbedre borgerens helbred og livskvalitet gennem en sammenhængende indsats.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Handleplaner (§ 141 i Sundhedsloven)

Handleplaner i henhold til § 141 i Sundhedsloven er vigtige redskaber, der sikrer, at borgere med omfattende og komplekse sundhedsbehov får en sammenhængende og koordineret indsats. Handleplanerne skal sikre, at der er klare mål og strukturerede forløb for behandlingen og plejen af borgerne.

Hvad er en handleplan ifølge § 141 i Sundhedsloven?

En handleplan er et skriftligt dokument, der beskriver de konkrete mål og tiltag, som er nødvendige for at sikre en sammenhængende indsats for borgere med komplekse sundhedsbehov. Handleplanen udarbejdes i samarbejde mellem borgeren, sundhedspersonale og andre relevante aktører.

Hvad skal en handleplan indeholde?

 • Handleplanen skal indeholde en klar beskrivelse af borgerens sundhedsproblemer, mål for behandlingen, de nødvendige sundhedsydelser, tidsplaner for de enkelte indsatser, ansvarlige personer og opfølgning på indsatsen.

Hvem er ansvarlig for at udarbejde handleplaner?

Det er typisk kommunens sundhedsforvaltning eller det relevante sundhedspersonale, som har ansvaret for at udarbejde handleplanen i samarbejde med borgeren og eventuelt deres pårørende. Læger, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige medarbejdere kan være involveret i processen.

 

Hvem kan få en handleplan?

 • Borgere med komplekse og omfattende sundhedsbehov, der kræver en koordineret indsats fra flere sundhedsaktører, kan få udarbejdet en handleplan. Dette inkluderer ofte ældre, kronisk syge, eller personer med flere samtidige sundhedsproblemer.

Hvor udarbejdes og implementeres handleplaner?

 • Handleplaner udarbejdes typisk i sundhedsforvaltningen i kommunen eller på hospitaler og andre sundhedsinstitutioner, hvor borgeren modtager behandling og pleje.
 •  

Hvor implementeres handleplaner?

 • Handleplanerne implementeres i alle de relevante sundhedssektorer, hvor borgeren modtager behandling og pleje, herunder hospitaler, kommunale plejehjem, hjemmepleje og praktiserende læger.

Hvordan udarbejdes en handleplan?

 • Handleplanen udarbejdes gennem en struktureret proces, der involverer en vurdering af borgerens sundhedsbehov, fastsættelse af behandlingsmål og planlægning af konkrete tiltag. Dette sker i tæt samarbejde med borgeren, deres pårørende og de relevante sundhedsfaglige personer.
 •  

Hvordan sikres kvaliteten af handleplanerne?

 • Kvaliteten sikres gennem regelmæssige evalueringer og opfølgninger, hvor man vurderer, om de opstillede mål nås, og om handleplanen stadig er relevant. Justeringer foretages efter behov for at sikre, at indsatsen fortsat er målrettet og effektiv.

Hvorledes bidrager handleplaner til borgernes sundhedsforløb?

Handleplaner bidrager til at skabe et struktureret og sammenhængende sundhedsforløb for borgerne ved at koordinere indsatsen mellem forskellige sundhedsaktører. Dette sikrer, at borgeren modtager kontinuerlig og målrettet behandling, som forbedrer deres helbred og livskvalitet.

Hvorledes kan borgere og pårørende inddrages i udarbejdelsen af handleplaner?

Borgere og deres pårørende inddrages aktivt i udarbejdelsen af handleplaner gennem samtaler, hvor deres ønsker og behov bliver hørt. De har mulighed for at give input og feedback, som er afgørende for, at handleplanen bliver relevant og effektiv.

Hvad er formålet med handleplaner ifølge § 141 i Sundhedsloven?

Handleplaner bidrager til at skabe et struktureret og sammenhængende sundhedsforløb for borgerne ved at koordinere indsatsen mellem forskellige sundhedsaktører. Dette sikrer, at borgeren modtager kontinuerlig og målrettet behandling, som forbedrer deres helbred og livskvalitet.

Hvorledes kan borgere og pårørende inddrages i udarbejdelsen af handleplaner?

Borgere og deres pårørende inddrages aktivt i udarbejdelsen af handleplaner gennem samtaler, hvor deres ønsker og behov bliver hørt. De har mulighed for at give input og feedback, som er afgørende for, at handleplanen bliver relevant og effektiv.

Sammenfatning

Handleplaner ifølge § 141 i Sundhedsloven er vigtige redskaber, der sikrer en sammenhængende og koordineret indsats for borgere med komplekse sundhedsbehov. De udarbejdes af sundhedspersonale i samarbejde med borgeren og deres pårørende og indeholder klare mål og tiltag for behandlingen. Formålet er at sikre kontinuitet og effektivitet i plejen, hvilket forbedrer borgerens helbred og livskvalitet.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.