Funktionsnedsættelse

Funktionsnedsættelser er enhver tilstand, hvor en persons evne til at fungere fysisk, kognitivt, sensorisk eller mentalt er nedsat i forhold til det, der anses for almindeligt eller normalt. Det kan være medfødt, erhvervet eller komme som følge af sygdom, skade eller aldring. Det vigtige at huske er, at funktionsnedsættelser ikke definerer en persons værdi eller potentiale. Det er blot en del af deres identitet, der kræver støtte og inklusion for at opnå ligestilling og fuld deltagelse i samfundet.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Sociale tilbud til borgere med funktionsnedsættelse

Er du sagsbehandler og står overfor opgaven med at anbringe en borger med funktionsnedsættelse? 
 

Findsocialetilbud.dk er din værdifulde ressource i denne proces. Vi tilbyder et omfattende udvalg af sociale tilbud, specialiseret i håndtering af funktionsnedsættelse. Vores platform giver dig adgang til nødvendige informationer og ressourcer for at træffe velinformerede beslutninger. Uanset om du søger efter specialiserede institutioner, er interesseret i behandlingsmetoder eller ønsker at udforske støttemuligheder, er
Findsocialetilbud.dk det centrale sted at starte.

Er du borger og oplever symptomer på en funktionsnedsættelse?

Hvis du som borger oplever funktionsnedsættelse, er Findsocialetilbud.dk her for at hjælpe dig. Vi forstår de udfordringer, du står overfor, og vores platform tilbyder en bred vifte af sociale tilbud skræddersyet til at imødekomme dine behov. Udforsk vores ressourcefyldte miljø, hvor du kan finde støtte, information og specialiserede tilbud til håndtering af funktionsnedsættelse. Vi er her for at guide dig gennem mulighederne og sikre, at du får den rette støtte til din situation.

Hvad er en funktionsnedsættelse?

En funktionsnedsættelse refererer til enhver tilstand, hvor en persons evne til at fungere fysisk, kognitivt, sensorisk eller mentalt er nedsat i forhold til det, der anses for almindeligt eller normalt. Disse nedsættelser kan variere i sværhedsgrad og omfang og kan være medfødte, erhvervede eller komme som følge af sygdom, skade eller aldring.

Funktionsnedsættelser kan omfatte fysiske udfordringer såsom nedsat bevægelsesevne, lammelser eller kroniske smerter, der begrænser en persons evne til at udføre daglige aktiviteter som at gå, stå, løfte eller gribe genstande. Derudover kan kognitive nedsættelser påvirke en persons hukommelse, indlæringsevne, opmærksomhed eller problemløsningsevner og have indvirkning på deres evne til at udføre komplekse opgaver eller træffe informerede beslutninger.

Sensoriske nedsættelser kan involvere syns- eller høreproblemer, der påvirker en persons evne til at modtage eller forstå information fra deres omgivelser. Dette kan have indvirkning på kommunikationen, adgangen til information og evnen til at navigere i miljøet omkring dem. Endelig kan mentale nedsættelser påvirke en persons følelsesmæssige, sociale eller psykologiske velbefindende, hvilket kan manifestere sig som angst, depression eller andre psykiske lidelser.

Mennesker med funktionsnedsættelser kan opleve en række udfordringer i deres daglige liv og samfundsmæssige engagement. Disse kan omfatte begrænsninger i adgangen til uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og sociale aktiviteter samt barrierer for fysisk tilgængelighed og inklusion. Det er vigtigt at forstå, at funktionsnedsættelser ikke definerer en persons værdi eller potentiale, men snarere er en del af deres identitet, der kræver støtte og inklusion for at opnå ligestilling og fuld deltagelse i samfundet.

Behandling og støtte til personer med funktionsnedsættelser kan variere afhængigt af den specifikke tilstand og individuelle behov. Dette kan omfatte medicinsk behandling, rehabilitering, terapi, tilpassede hjælpemidler og teknologier, tilrettelagte miljøer og støttende tjenester. Desuden spiller sociale og politiske faktorer en afgørende rolle i at skabe inkluderende samfund, der respekterer og fremmer rettighederne for mennesker med funktionsnedsættelser.

Hvilke funktionsnedsættelser findes der?

Funktionsnedsættelser refererer til begrænsninger i en persons fysiske, sensoriske, mentale eller kognitive funktionsevner. Der findes mange forskellige typer af funktionsnedsættelser, og de kan påvirke mennesker i varierende grad. Her er en oversigt over nogle af de mest almindelige typer af funktionsnedsættelser:

1. Fysiske funktionsnedsættelser

 • Bevægelsesnedsættelser: Inkluderer begrænsninger i evnen til at bevæge sig, som følge af tilstande som cerebral parese, muskeldystrofi, multipel sklerose, rygmarvsskader eller amputationer.
 • Reumatologiske lidelser: Sygdomme som leddegigt og osteoporose, der påvirker leddene og forårsager smerte og begrænset mobilitet.
 •  

2. Sensoriske funktionsnedsættelser

 • Synsnedsættelser: Fra nedsat syn til fuldstændig blindhed, som kan påvirke evnen til at læse, navigere og genkende ansigter.
 • Hørenedsættelser: Fra let høretab til fuldstændig døvhed, som kan påvirke evnen til at kommunikere og opfatte lydsignaler.
 •  

3. Kognitive funktionsnedsættelser

 • Læringsvanskeligheder: Tilstande som dysleksi, dyskalkuli og dysgrafi, som påvirker evnen til at læse, skrive eller regne.
 • Intellektuelle handicap: For eksempel Downs syndrom, som påvirker intellektuel funktion og adaptive færdigheder.
 • Erhvervede hjerneskader: For eksempel traumer, slagtilfælde eller infektioner, som kan resultere i kognitive begrænsninger som hukommelsestab, nedsat koncentration og problemer med problemløsning.
 •  

4. Psykiske funktionsnedsættelser

 • Psykiske lidelser: Tilstande som skizofreni, bipolar lidelse, depression og angst, som kan påvirke en persons følelsesmæssige og sociale funktion.
 • Autismespektrumforstyrrelser: For eksempel autisme og Aspergers syndrom, som kan påvirke kommunikation, sociale interaktioner og adfærdsmønstre.
 •  

5. Kommunikative funktionsnedsættelser

 • Taleforstyrrelser: For eksempel stamming eller afasi, som kan påvirke evnen til at tale klart og effektivt.
 • Sprogforstyrrelser: Problemer med at forstå eller bruge sprog, som kan være forårsaget af neurologiske tilstande eller udviklingsmæssige forsinkelser.
 •  

6. Multiple funktionsnedsættelser

 • Personer med multiple funktionsnedsættelser oplever to eller flere typer af funktionsnedsættelser, hvilket kan komplicere deres daglige liv og behov for støtte. For eksempel kan en person have både en fysisk og en kognitiv funktionsnedsættelse.
 •  

7. Usynlige funktionsnedsættelser

 • Nogle funktionsnedsættelser er ikke synlige for andre og kan inkludere kroniske smerter, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom og visse psykiske lidelser. Disse tilstande kan være svære at forstå og anerkende, fordi de ikke er umiddelbart synlige.


Behandling og støtte

Personer med funktionsnedsættelser kan have gavn af forskellige typer af støtte, herunder medicinsk behandling, fysioterapi, ergoterapi, psykologisk støtte, teknologiske hjælpemidler, sociale tjenester og tilpasning af deres miljø. Det er vigtigt at anerkende, at hver persons behov er unikke, og at støtten bør tilpasses individuelt for at maksimere deres potentiale og livskvalitet.

Hvad er en fysisk funktionsnedsættelse?

Fysiske funktionsnedsættelser refererer til en bred kategori af tilstande, der begrænser en persons fysiske funktioner. Disse funktionsnedsættelser kan påvirke mobilitet, styrke, koordinering, eller evnen til at udføre dagligdags aktiviteter. Her er en detaljeret beskrivelse af, hvad fysiske funktionsnedsættelser kan omfatte:

 1. Mobilitetsnedsættelser: Dette inkluderer tilstande, der påvirker en persons evne til at bevæge sig. Det kan være forårsaget af skader på rygmarven, muskelsvind, cerebral parese, eller leddegigt. Disse nedsættelser kan kræve brug af hjælpemidler som kørestole, gangstativer eller krykker.

 2. Styrkenedsættelser: Mangel på muskelstyrke kan skyldes neuromuskulære sygdomme, såsom muskeldystrofi eller amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Det kan gøre det svært at udføre opgaver, der kræver muskelkraft, som at løfte objekter eller åbne døre.

 3. Koordinationsnedsættelser: Problemer med koordinering kan opstå fra skader på hjernen eller nervesystemet, som i tilfældet med slagtilfælde eller multipel sklerose. Dette kan resultere i besvær med præcise bevægelser, balanceproblemer og risiko for fald.

 4. Bevægelsesbegrænsninger: Dette omfatter nedsat rækkevidde af bevægelse i led på grund af tilstande som gigt, kontrakturer eller skader. Det kan begrænse evnen til at udføre aktiviteter som at bøje sig, nå høje hylder eller tage tøj på.

 5. Sensoriske nedsættelser: Selvom det ikke er en direkte fysisk funktionsnedsættelse, kan tab af følesans (som ved diabetisk neuropati) påvirke en persons evne til at navigere sikkert og udføre opgaver, der kræver finmotorik.

 6. Kronisk smerte: Tilstande som fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, eller forskellige former for gigt kan føre til vedvarende smerte, som begrænser fysisk aktivitet og funktionsevne.

Personer med fysiske funktionsnedsættelser kan have behov for tilpasninger i deres omgivelser og adgang til rehabiliteringstjenester for at maksimere deres funktion og livskvalitet. Dette kan inkludere tilgængelige bygninger, specialiserede transportmidler, ergoterapi, fysioterapi, og brug af assistiv teknologi.

Hvad er en sensorisk funktionsnedsættelse?

Sensoriske funktionsnedsættelser refererer til tab eller nedsættelse af en eller flere af kroppens sanser, hvilket kan påvirke en persons evne til at interagere med omverdenen. Her er en detaljeret beskrivelse af, hvad sensoriske funktionsnedsættelser kan omfatte:

 1. Synsnedsættelser: Dette kan variere fra delvis synstab (lav syn) til fuldstændig blindhed. Årsager kan inkludere aldersrelateret makuladegeneration, glaukom, grå stær, diabetisk retinopati eller medfødte tilstande som retinitis pigmentosa. Synsnedsættelser kan påvirke evnen til at læse, genkende ansigter, navigere og udføre daglige aktiviteter.

 2. Hørenedsættelser: Dette spænder fra mild høretab til total døvhed. Hørenedsættelse kan skyldes alder (presbyakusis), støjskader, infektioner, genetiske faktorer eller skader. Personer med hørenedsættelse kan have svært ved at kommunikere, høre advarselslyde, eller deltage i sociale aktiviteter.

 3. Lugtenedsættelser (anosmi): En nedsat eller manglende lugtesans kan skyldes skader på næsehulen, neurologiske tilstande som Parkinsons sygdom, eller infektioner. Dette kan påvirke evnen til at smage mad, opdage farer som røg eller gas, og nyde dufte.

 4. Smagsnedsættelser (ageusi): Tab eller nedsættelse af smagssansen kan skyldes medicinske tilstande, skader, eller bivirkninger fra medicin. Det kan reducere evnen til at nyde mad og drikke, hvilket kan påvirke appetitten og ernæringen.

 5. Følenedsættelser: Dette kan involvere tab af følesans (hypestesi), nedsat evne til at føle smerte (hypoalgesi), eller overfølsomhed (hyperestesi). Årsager kan inkludere nerveskader fra diabetes (diabetisk neuropati), karpaltunnelsyndrom, eller skader på nervesystemet. Følenedsættelser kan påvirke evnen til at udføre finmotoriske opgaver, opdage skader, eller regulere kropsbevægelse.

Sensoriske funktionsnedsættelser kan kræve tilpasninger og hjælpemidler for at hjælpe personer med at navigere i deres omgivelser og opretholde livskvalitet. For eksempel kan personer med synsnedsættelser bruge punktskrift, skærmlæsere, eller førerhunde, mens personer med hørenedsættelser kan bruge høreapparater, cochlear-implantater, eller tegnsprog. For alle typer sensoriske funktionsnedsættelser er tidlig intervention og adgang til relevante tjenester vigtig for at maksimere funktion og deltagelse i samfundet.

Hvad er en kognitiv funktionsnedsættelse?

Kognitive funktionsnedsættelser refererer til nedsatte evner inden for områder som tænkning, hukommelse, opmærksomhed, problemløsning, og beslutningstagning. Disse funktionsnedsættelser kan variere i sværhedsgrad og påvirke en persons daglige liv betydeligt. Her er en detaljeret beskrivelse af, hvad kognitive funktionsnedsættelser kan omfatte:

 1. Hukommelsesproblemer: Dette kan inkludere vanskeligheder med kort- eller langtidshukommelse. Det kan gøre det svært at huske vigtige informationer, aftaler eller tidligere oplevelser. Hukommelsesproblemer ses ofte ved demens, Alzheimers sygdom, og efter hjerneskader.

 2. Opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder: Personer kan have problemer med at fastholde opmærksomhed, blive let distraheret eller finde det svært at fokusere på opgaver over længere tid. Dette kan ses ved tilstande som ADHD, depression, eller efter traumatiske hjerneskader.

 3. Udførelsesfunktioner: Dette refererer til evner som planlægning, organisering, strategisk tænkning, og multitasking. Vanskeligheder på dette område kan gøre det svært at gennemføre komplekse opgaver eller administrere daglige aktiviteter effektivt. Dette kan forekomme ved frontallapskader, skizofreni, eller efter slagtilfælde.

 4. Problemløsning og beslutningstagning: Nedsatte evner til at analysere situationer, evaluere muligheder, og træffe hensigtsmæssige beslutninger kan påvirke en persons selvstændighed og sikkerhed. Dette kan være en følge af forskellige neurologiske og psykiatriske tilstande.

 5. Sproglige problemer (afasi): Dette inkluderer vanskeligheder med at tale, forstå tale, læse eller skrive. Afasi opstår ofte efter slagtilfælde eller hjerneskader, og det kan variere fra milde problemer til alvorlige kommunikationsvanskeligheder.

 6. Perceptuelle og visuo-spatiale færdigheder: Problemer med at fortolke sanseindtryk og forstå rummelige relationer kan påvirke en persons evne til at navigere i omgivelserne, genkende ansigter, eller udføre opgaver som at klæde sig på eller bruge værktøj. Disse problemer kan ses ved tilstande som hjerneskader og visse typer demens.

 7. Social kognition: Dette involverer forståelsen af sociale signaler, empati, og evnen til at tilpasse adfærd i sociale sammenhænge. Vanskeligheder på dette område kan ses ved autisme, skizofreni, og efter visse typer hjerneskader.

Personer med kognitive funktionsnedsættelser kan have behov for støtte og interventioner for at forbedre deres funktion og livskvalitet. Dette kan inkludere kognitiv rehabilitering, brug af hjælpemidler og teknologier, terapeutisk støtte, og tilpasninger i deres miljø. Tidlig diagnose og intervention er vigtig for at maksimere deres potentiale og minimere indvirkningen af deres funktionsnedsættelser.

Hvad er en psykisk funktionsnedsættelse?

Psykiske funktionsnedsættelser refererer til tilstande, der påvirker en persons mentale helbred og evne til at fungere i dagligdagen. Disse funktionsnedsættelser kan variere i sværhedsgrad og have indvirkning på følelser, tanker, adfærd og sociale relationer. Her er en detaljeret beskrivelse af, hvad psykiske funktionsnedsættelser kan omfatte:

 1. Depression: En tilstand præget af vedvarende følelser af tristhed, håbløshed og tab af interesse eller glæde ved daglige aktiviteter. Depression kan også påvirke appetit, søvn og energiniveauer, og kan føre til koncentrationsbesvær og beslutningstagning.

 2. Angstlidelser: Disse omfatter generaliseret angstlidelse (GAD), panikangst, social angst og fobier. Angstlidelser er karakteriseret ved overdreven frygt og bekymring, som kan forstyrre dagligdags aktiviteter. Fysiske symptomer som hjertebanken, sveden og rysten er også almindelige.

 3. Bipolar lidelse: En psykisk lidelse, der forårsager ekstreme humørsvingninger, herunder maniske episoder med højt energiniveau og eufori, og depressive episoder med lav energi og tristhed. Disse humørsvingninger kan påvirke en persons evne til at fungere normalt i deres daglige liv.

 4. Skizofreni: En alvorlig psykisk lidelse, der påvirker en persons tænkning, følelser og adfærd. Symptomer kan inkludere hallucinationer, vrangforestillinger, desorganiseret tænkning og adfærd, samt nedsat social funktionsevne.

 5. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD): En tilstand, der kan udvikle sig efter en person har oplevet eller været vidne til en traumatisk begivenhed. Symptomer inkluderer flashbacks, mareridt, alvorlig angst og undgåelse af situationer, der minder om den traumatiske begivenhed.

 6. Obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD): En lidelse præget af tvangstanker (obsessioner) og tvangshandlinger (kompulsioner), som en person føler sig tvunget til at udføre. Disse tanker og handlinger kan være meget tidskrævende og forstyrre daglige aktiviteter og sociale relationer.

 7. Personlighedsforstyrrelser: Disse lidelser involverer vedvarende mønstre af tænkning, adfærd og følelsesregulering, der afviger markant fra kulturelle normer og forårsager problemer i sociale relationer og andre livsområder. Eksempler inkluderer borderline personlighedsforstyrrelse, narcissistisk personlighedsforstyrrelse og antisocial personlighedsforstyrrelse.

 8. Spiseforstyrrelser: Disse inkluderer anoreksi, bulimi og binge eating disorder, som er karakteriseret ved usunde forhold til mad, vægt og krop. Disse lidelser kan have alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser.

Personer med psykiske funktionsnedsættelser kan have behov for en kombination af behandlinger og støtte, herunder medicin, psykoterapi, støttegrupper, og sociale tjenester for at hjælpe dem med at håndtere deres symptomer og forbedre deres livskvalitet. Tidlig intervention og løbende støtte er afgørende for at hjælpe personer med psykiske funktionsnedsættelser med at leve et fuldt og meningsfuldt liv.

Hvad er en kommunikativ funktionsnedsættelse?

Kommunikative funktionsnedsættelser refererer til vanskeligheder med at modtage, forstå, formulere eller bruge verbal og nonverbal kommunikation. Disse funktionsnedsættelser kan påvirke evnen til at tale, lytte, læse, skrive og interagere effektivt med andre. Her er en detaljeret beskrivelse af, hvad kommunikative funktionsnedsættelser kan omfatte:

 1. Sproglige vanskeligheder (afasi): Afasi er en sproglidelse, der typisk skyldes hjerneskade, ofte efter et slagtilfælde. Personer med afasi kan have svært ved at tale flydende, finde de rigtige ord, forstå andres tale, læse og skrive. Der findes forskellige typer afasi, herunder Brocas afasi (primært problemer med at tale) og Wernickes afasi (problemer med at forstå sprog).

 2. Talelidelser: Disse inkluderer problemer med udtale, stemmeproduktion eller taleflyd. Eksempler er stammen (gentagelse eller forlæggelse af lyde), dysartri (sløret tale på grund af muskelkontrolproblemer), og stemmelidelser (problemer med stemmestyrke, tone eller kvalitet).

 3. Kommunikationsforstyrrelser hos børn: Dette kan omfatte forsinkelser i tale- og sprogudvikling, som kan påvirke evnen til at lære nye ord, sætte sætninger sammen og forstå komplekse sætninger. Autism Spectrum Disorder (ASD) kan også påvirke kommunikation og sociale interaktioner.

 4. Høreproblemer: Hørenedsættelse eller døvhed kan påvirke evnen til at opfange og forstå tale. Dette kan kræve brug af høreapparater, cochlear-implantater eller alternative kommunikationsformer som tegnsprog.

 5. Kognitive kommunikationsforstyrrelser: Disse kan opstå efter hjerneskader, såsom traumatiske hjerneskader eller demens, og kan påvirke evnen til at planlægge, organisere og følge samtaler. Personer med disse forstyrrelser kan have svært ved at finde de rigtige ord, følge samtaler, eller forstå komplekse instruktioner.

 6. Social kommunikationsforstyrrelse (SCD): Denne lidelse påvirker evnen til at bruge

verbalt og nonverbalt sprog i sociale kontekster. Personer med SCD kan have vanskeligheder med at forstå og bruge sociale regler for kommunikation, såsom at tage tur i samtaler, genkende og bruge kropssprog og ansigtsudtryk, og tilpasse deres kommunikation til forskellige sociale situationer. SCD kan også medføre udfordringer med at forstå humor, metaforer og implicitte betydninger.

 1. Selektiv mutisme: En angstrelateret lidelse, hvor en person, ofte et barn, er ude af stand til at tale i visse sociale situationer, selvom de kan tale frit i andre situationer (f.eks. hjemme med nære familiemedlemmer). Dette kan påvirke skolens præstationer og sociale interaktioner.

 2. Pragmatiske sprogforstyrrelser: Disse påvirker brugen af sprog i en social sammenhæng. Personer med pragmatiske sprogforstyrrelser kan have vanskeligheder med at forstå samtalens kontekst, skifte emner passende, og bruge passende nonverbale signaler, hvilket kan gøre det svært at opretholde meningsfulde samtaler og sociale relationer.

Personer med kommunikative funktionsnedsættelser kan have gavn af en række interventioner og støtteforanstaltninger, herunder:

 • Tale- og sprogterapi: Talepædagoger kan arbejde med børn og voksne for at forbedre deres tale, sprog og kommunikationsevner gennem målrettede øvelser og strategier.
 • Brug af hjælpemidler: Alternativ og supplerende kommunikation (AAC) som billedkort, kommunikationsapparater og tablet-baserede apps kan hjælpe dem, der har svært ved verbal kommunikation.
 • Specialundervisning: Individuelle uddannelsesprogrammer (IEP) kan støtte børn med kommunikative funktionsnedsættelser i skolemiljøet.
 • Familie- og social støtte: At involvere familien og opbygge støttende sociale netværk kan hjælpe med at forbedre kommunikationen og interaktionerne i dagliglivet.

Tidlig intervention og kontinuerlig støtte er afgørende for at hjælpe personer med kommunikative funktionsnedsættelser med at udvikle deres evner og opnå deres fulde potentiale.

Hvad er Multiple funktionsnedsættelser?

Multiple funktionsnedsættelser refererer til tilstedeværelsen af to eller flere typer funktionsnedsættelser hos en person, som kan inkludere en kombination af fysiske, sensoriske, kognitive, kommunikative og psykiske funktionsnedsættelser. Disse kan optræde samtidig og ofte interagere med hinanden, hvilket kan gøre det mere udfordrende at opnå fuld funktionalitet og selvstændighed. Her er en nærmere beskrivelse af, hvad multiple funktionsnedsættelser kan indebære:

 1. Kombination af fysiske og kognitive funktionsnedsættelser: En person kan have motoriske vanskeligheder sammen med hukommelsesproblemer eller nedsat evne til at planlægge og organisere. For eksempel kan en person med cerebral parese også have en intellektuel funktionsnedsættelse.

 2. Kombination af sensoriske og kommunikative funktionsnedsættelser: En person kan opleve både hørenedsættelse og vanskeligheder med tale eller sprogforståelse. For eksempel kan en person være døv og samtidig have en sproglidelse, hvilket kræver specielle undervisningsmetoder og kommunikationsværktøjer.

 3. Kombination af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser: En person kan have en fysisk funktionsnedsættelse, såsom lammelse, samt en psykisk lidelse som depression eller angst. For eksempel kan en person, der har haft en alvorlig rygmarvsskade, udvikle depression på grund af de ændringer og udfordringer, skaden medfører.

 4. Kombination af kognitive og psykiske funktionsnedsættelser: En person kan have både en kognitiv funktionsnedsættelse, som påvirker læring og tænkning, og en psykisk lidelse som skizofreni eller bipolar lidelse. Dette kan påvirke en persons evne til at klare daglige aktiviteter og interagere med andre.

 5. Kombination af sensoriske og fysiske funktionsnedsættelser: En person kan opleve både synsnedsættelse og bevægelsesbegrænsninger. For eksempel kan en ældre person have både aldersrelateret makuladegeneration og gigt, hvilket påvirker både deres syn og mobilitet.

Personer med multiple funktionsnedsættelser kan have komplekse behov, der kræver en tværfaglig tilgang for at give effektiv støtte og intervention. Dette kan involvere:

 • Individuel vurdering og tilpasning: Skræddersyede planer, der tager højde for alle de forskellige funktionsnedsættelser, og hvordan de interagerer, for at maksimere personens uafhængighed og livskvalitet.
 • Tværfaglige teams: Samarbejde mellem forskellige fagfolk, herunder læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, psykologer og specialundervisere, for at sikre en holistisk tilgang til behandling og støtte.
 • Assistive teknologier: Brug af forskellige hjælpemidler og teknologier, der kan understøtte kommunikation, mobilitet og andre funktioner.
 • Social og emotionel støtte: At sikre, at personen har adgang til støttende netværk og psykologisk støtte for at håndtere de følelsesmæssige og sociale udfordringer, der kan opstå på grund af multiple funktionsnedsættelser.

Formålet med disse tiltag er at forbedre funktionsevnen, fremme uafhængighed og forbedre livskvaliteten for personer med multiple funktionsnedsættelser.

Hvad er usynlige funktionsnedsættelser?

Usynlige funktionsnedsættelser refererer til tilstande, der ikke umiddelbart er synlige for andre, men som alligevel kan påvirke en persons evne til at fungere i dagligdagen. Disse funktionsnedsættelser kan være af fysisk, sensorisk, kognitiv, psykisk eller kommunikativ karakter. Fordi de ikke er synlige, kan de ofte blive overset eller misforstået af omgivelserne. Her er en nærmere beskrivelse af, hvad usynlige funktionsnedsættelser kan indebære:

 1. Kroniske smerter: Tilstande som fibromyalgi, migræne eller kronisk rygsmerter kan forårsage betydelige smerter og ubehag, som ikke nødvendigvis er synlige for andre. Disse tilstande kan påvirke en persons evne til at arbejde, socialisere og udføre daglige aktiviteter.

 2. Psykiske lidelser: Depression, angst, bipolar lidelse, PTSD og skizofreni er eksempler på psykiske funktionsnedsættelser, der ikke er synlige, men som kan have en dybtgående indvirkning på en persons liv. Symptomer som lav energi, koncentrationsbesvær og sociale udfordringer kan være svære at opdage for andre.

 3. Neurokognitive lidelser: Tilstande som ADHD, autisme, læringsvanskeligheder og forskellige former for demens kan påvirke en persons tænkning, hukommelse og adfærd. Disse funktionsnedsættelser er ikke altid synlige, men de kan gøre det svært at klare daglige opgaver og interagere med andre.

 4. Autoimmune sygdomme: Sygdomme som lupus, multipel sklerose og cøliaki kan forårsage en række symptomer, der ikke er synlige, såsom træthed, smerter, fordøjelsesproblemer og nedsat immunforsvar. Disse sygdomme kan påvirke en persons evne til at arbejde og deltage i sociale aktiviteter.

 5. Sensoriske funktionsnedsættelser: Tilstande som hørenedsættelse og visse typer af synsnedsættelse (f.eks. farveblindhed) kan være usynlige, men kan have betydelig indflydelse på en persons kommunikation og interaktion med omgivelserne.

 6. Hjerte-kar-sygdomme: Tilstande som hjertesygdomme og højt blodtryk kan medføre træthed, åndenød og andre symptomer, som ikke nødvendigvis er synlige for andre, men som kan begrænse fysisk aktivitet og livskvalitet.

 7. Metaboliske lidelser: Diabetes og skjoldbruskkirtellidelser er eksempler på metaboliske lidelser, der kan kræve konstant overvågning og behandling, og som kan påvirke en persons energiniveau og generelle helbred uden at være synlige.

Personer med usynlige funktionsnedsættelser kan ofte opleve en række udfordringer:

 • Manglende forståelse og støtte: Fordi funktionsnedsættelsen ikke er synlig, kan andre mennesker have svært ved at forstå og anerkende de udfordringer, personen står over for. Dette kan føre til mangel på støtte og tilpasning i arbejdsmiljøer, uddannelsesinstitutioner og sociale sammenhænge.
 • Stigmatisering: Usynlige funktionsnedsættelser kan blive stigmatiseret eller fejltolket som dovenskab, manglende motivation eller overdrivelse af symptomer, hvilket kan påvirke en persons selvværd og mentale sundhed.
 • Selvforklaringsbyrde: Personer med usynlige funktionsnedsættelser kan føle sig tvunget til konstant at forklare og retfærdiggøre deres tilstand og behov for tilpasning, hvilket kan være følelsesmæssigt udmattende.

For at støtte personer med usynlige funktionsnedsættelser er det vigtigt at fremme en forstående og inkluderende kultur, tilbyde fleksible arbejds- og læringsmiljøer, og sikre adgang til passende sundhedspleje og støtteordninger.

Hvorfor oplever man funktionsnedsættelser?

Funktionsnedsættelser kan skyldes en række forskellige faktorer, herunder genetiske årsager, medfødte lidelser, traumer, neurologiske sygdomme, aldring eller miljømæssige påvirkninger. Nogle funktionsnedsættelser kan være til stede fra fødslen, mens andre kan udvikle sig senere i livet som følge af sygdom eller skade. Det er vigtigt at huske, at funktionsnedsættelser kan være komplekse, og årsagerne kan variere meget fra person til person.

Hvem oplever funktionsnedsættelser?

Funktionsnedsættelser kan opleves af mennesker i alle aldre, køn og baggrunde. De kan forekomme fra fødslen eller udvikle sig senere i livet på grund af forskellige årsager såsom ulykker, sygdomme eller aldring. Ingen er immun over for potentialet for funktionsnedsættelser, og de kan påvirke enhver på forskellige måder og i forskellige grader.

Hvordan oplever man en funktionsnedsættelse?

Oplevelsen af en funktionsnedsættelse kan variere betydeligt fra person til person afhængigt af typen, graden og årsagen til funktionsnedsættelsen. Nogle mennesker kan opleve fysiske udfordringer, såsom begrænsninger i bevægelse eller nedsat styrke, mens andre kan have kognitive eller sensoriske vanskeligheder, såsom problemer med hukommelse, koncentration eller syn. Derudover kan en funktionsnedsættelse påvirke en persons evne til at udføre daglige aktiviteter, deltage i sociale begivenheder, opnå uddannelse eller erhverve beskæftigelse. Det er vigtigt at huske, at oplevelsen af en funktionsnedsættelse også kan påvirkes af individets følelsesmæssige, mentale og sociale velbefindende.

Hvilke symptomer er der ved en funktionsnedsættelse?

Symptomerne ved en funktionsnedsættelse kan variere betydeligt afhængigt af typen og graden af nedsættelsen samt den enkelte persons individuelle situation. Nogle almindelige symptomer inkluderer:

 1. Fysiske symptomer: Dette kan omfatte smerter, stivhed, tab af følelse eller nedsat bevægelse i kroppen.

 2. Kognitive symptomer: Problemer med hukommelse, koncentration, problemløsning og beslutningstagning kan forekomme.

 3. Sensoriske symptomer: Dette kan inkludere syns- eller hørehæmning samt problemer med berøring eller smag.

 4. Psykiske symptomer: Angst, depression eller andre psykiske lidelser kan også være forbundet med visse former for funktionsnedsættelser.

 5. Sociale symptomer: Isolation, vanskeligheder med at opbygge relationer eller deltage i sociale aktiviteter kan være en udfordring for nogle personer med funktionsnedsættelser.

Det er vigtigt at forstå, at symptomerne kan variere meget fra person til person, og at individuel støtte og tilpasning afhænger af den enkeltes unikke behov.

Hvorledes skal en funktionsnedsættelse behandles?

Behandlingen af en funktionsnedsættelse afhænger af flere faktorer, herunder typen og sværhedsgraden af nedsættelsen samt den enkelte persons individuelle behov og mål. Nogle generelle tilgange til behandling af funktionsnedsættelser kan omfatte:

 1. Medicinsk intervention: Visse funktionsnedsættelser kan kræve medicinsk behandling for at lindre symptomer eller forsinke sygdomsprogressionen. Dette kan omfatte medicin, fysioterapi, taleterapi eller andre former for rehabilitering.

 2. Tilpasning og støtte: Tilpasning af omgivelserne og brug af støtteteknologi kan hjælpe med at forbedre en persons funktionsevne og livskvalitet. Dette kan omfatte brug af hjælpemidler, tilpasning af arbejdspladsen eller boligen samt træning i at bruge teknologiske hjælpemidler.

 3. Psykosocial støtte: Mennesker med funktionsnedsættelser kan have brug for støtte til at tackle de psykologiske og sociale udfordringer, de står over for. Dette kan omfatte psykoterapi, rådgivning, støttegrupper eller sociale programmer, der fremmer inklusion og deltagelse.

 4. Uddannelse og træning: Uddannelse og træning kan hjælpe med at forbedre en persons færdigheder og evne til at håndtere deres funktionsnedsættelse. Dette kan omfatte specialundervisning, erhvervsuddannelse, træning i sociale færdigheder eller terapeutiske aktiviteter.

 5. Livsstilsændringer: Sund livsstil, herunder regelmæssig motion, sund kost og tilstrækkelig søvn, kan bidrage til at forbedre helbredet og velværet hos personer med funktionsnedsættelser.

Behandlingen bør altid tilpasses den enkelte persons behov og mål og bør involvere et tværfagligt team af sundheds- og socialfagfolk for at sikre en helhedsorienteret tilgang.

Hvornår opdager man en funktionsnedsættelse?

En funktionsnedsættelse kan opdages på forskellige tidspunkter afhængigt af typen af nedsættelse og dens sværhedsgrad. Nogle funktionsnedsættelser, såsom medfødte tilstande eller udviklingsforstyrrelser, kan blive opdaget tidligt i livet, endda før eller ved fødslen, gennem screenings- eller diagnosticeringsprocedurer.

Andre funktionsnedsættelser kan opstå senere i livet på grund af ulykker, sygdomme eller aldring. I disse tilfælde kan funktionsnedsættelsen blive opdaget, når symptomerne begynder at påvirke en persons evne til at udføre daglige aktiviteter eller deltage i samfundet på samme måde som før.

Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle ændringer i ens helbred eller funktionsevne og søge lægehjælp eller professionel rådgivning, hvis der opstår bekymrende symptomer eller problemer med fysiske eller mentale funktioner. En tidlig opdagelse af en funktionsnedsættelse kan hjælpe med at iværksætte passende interventioner og støtteforanstaltninger for at forbedre prognosen og livskvaliteten.

Hvor kan man få hjælp eller støtte hvis man oplever en funktionsnedsættelse?

Hvis du oplever en funktionsnedsættelse, er der flere steder, hvor du kan søge hjælp og støtte:

 1. Lægehjælp: Din primære sundhedsudbyder eller specialiserede læger kan hjælpe med at diagnosticere og behandle eventuelle medicinske tilstande, der er forbundet med din funktionsnedsættelse.

 2. Rehabiliteringscentre: Rehabiliteringscentre tilbyder ofte terapeutiske programmer og træning til personer med funktionsnedsættelser for at genoprette eller forbedre deres funktionsevne.

 3. Socialforvaltningen: Socialforvaltningen kan tilbyde rådgivning, vejledning og støtte til at navigere i sociale ydelser og støtteordninger til personer med funktionsnedsættelser.

 4. Støtteorganisationer: Der findes mange organisationer, der arbejder specifikt med at støtte personer med forskellige former for funktionsnedsættelser. Disse organisationer kan tilbyde peer support, ressourceguider og sociale arrangementer.

 5. Uddannelsesinstitutioner: Hvis din funktionsnedsættelse påvirker din evne til at lære eller deltage i uddannelsesmæssige aktiviteter, kan uddannelsesinstitutioner tilbyde tilpassede støtteforanstaltninger og specialundervisning.

 6. Arbejdspladsen: Hvis du er beskæftiget, kan din arbejdsplads tilbyde tilpasninger og støtteforanstaltninger for at hjælpe dig med at udføre dine arbejdsopgaver på trods af din funktionsnedsættelse.

 7. Offentlige myndigheder: Offentlige myndigheder kan yde økonomisk støtte eller handicapydelser til personer med funktionsnedsættelser for at hjælpe med at dække ekstraomkostninger og behov.

Det er vigtigt at undersøge de tilgængelige ressourcer og finde de rette former for støtte, der passer til dine specifikke behov og omstændigheder.

Hvordan kan man hjælpe en person med en funktionsnedsættelse?

At hjælpe en person med en funktionsnedsættelse indebærer ofte at tilbyde støtte og forståelse samt at tilpasse omgivelser og aktiviteter for at imødekomme deres behov. Her er nogle måder, hvorpå man kan hjælpe:

 1. Lyt og vær opmærksom: Vis interesse for personens oplevelser og behov ved at lytte aktivt og vise empati.

 2. Tilpas omgivelserne: Skab tilgængelige og inkluderende miljøer ved at fjerne fysiske forhindringer og tilpasse omgivelser og aktiviteter efter personens evner og behov.

 3. Tilbyd praktisk hjælp: Hjælp med daglige opgaver eller aktiviteter, hvor det er nødvendigt, men sørg for at respektere personens selvstændighed og værdighed.

 4. Vær tålmodig og respektfuld: Anerkend personens evner og grænser og undgå at presse dem ud over deres komfortzone.

 5. Tilbyd følelsesmæssig støtte: Vær en støttende og forstående tilhører, og tilskynd til åben kommunikation omkring følelser og udfordringer.

 6. Fremme inklusion og deltagelse: Skab muligheder for personen med funktionsnedsættelse for at deltage i sociale, kulturelle og fritidsaktiviteter for at fremme deres trivsel og selvstændighed.

 7. Søg viden og uddannelse: Lær mere om personens specifikke funktionsnedsættelse og de bedste praksisser for at støtte dem gennem uddannelse og oplysning.

Ved at tilbyde støtte, forståelse og tilpasning kan man bidrage til at skabe et inkluderende og støttende miljø for personer med funktionsnedsættelser, så de kan trives og deltage fuldt ud i samfundet.

Funktionsnedsættelser i tal

De følgende data er baseret på tilgængelig information fra internationale kilder som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og andre relevante sundhedsorganisationer:

Generel Statistik om Funktionsnedsættelser

 1. Global Prævalens: Ifølge WHO lever over 1 milliard mennesker (ca. 15% af verdens befolkning) med en form for funktionsnedsættelse.

 2. Fordeling efter Type:

  • Fysiske funktionsnedsættelser: Ca. 2-4% af verdens befolkning har alvorlige bevægelsesproblemer.
  • Sensoriske funktionsnedsættelser:
   • Synsnedsættelser: Over 285 millioner mennesker globalt har en form for synsnedsættelse, herunder 39 millioner blinde.
   • Hørenedsættelser: Omkring 466 millioner mennesker har nedsat hørelse, hvoraf 34 millioner er børn.
  • Kognitive funktionsnedsættelser: Omkring 2-3% af verdens befolkning har en form for intellektuel eller kognitiv funktionsnedsættelse.
  • Psykiske funktionsnedsættelser: Depression påvirker omkring 264 millioner mennesker globalt, og angstlidelser påvirker omkring 284 millioner mennesker.
 3. Alder og Funktionsnedsættelser:

  • Børn: Omkring 93 millioner børn (eller 1 ud af 20 børn i verden) lever med en form for moderat eller alvorlig funktionsnedsættelse.
  • Ældre: Risikoen for funktionsnedsættelser stiger med alderen. Over 46% af personer over 60 år har en form for funktionsnedsættelse.
 4. Kønsfordeling: Funktionsnedsættelser forekommer oftere hos kvinder end mænd, delvis på grund af længere levetid og højere risiko for aldersrelaterede funktionsnedsættelser.

Funktionsnedsættelser i Danmark

 1. Generel Prævalens: Omkring 16% af den danske befolkning lever med en eller flere funktionsnedsættelser.

 2. Typefordeling:

  • Fysiske funktionsnedsættelser: Ca. 7% af befolkningen har en fysisk funktionsnedsættelse.
  • Sensoriske funktionsnedsættelser:
   • Synsnedsættelser: Omkring 2-3% har en synsnedsættelse.
   • Hørenedsættelser: Omkring 8-10% af befolkningen oplever hørenedsættelse.
  • Kognitive og psykiske funktionsnedsættelser: Ca. 5% af befolkningen har en kognitiv eller psykisk funktionsnedsættelse.
 3. Arbejdsmarkedet:

  • Personer med funktionsnedsættelser har en lavere beskæftigelsesgrad sammenlignet med resten af befolkningen. Ca. 50% af personer med en funktionsnedsættelse er i beskæftigelse sammenlignet med 75% af personer uden funktionsnedsættelse.
 4. Uddannelse:

  • Unge med funktionsnedsættelser har en lavere gennemførelsesprocent i uddannelsessystemet sammenlignet med deres jævnaldrende uden funktionsnedsættelser.
  •  

Disse tal giver en generel oversigt over forekomsten af funktionsnedsættelser globalt og specifikt i Danmark. Dataene kan variere og bør opdateres med de nyeste statistikker fra relevante sundheds- og statistikinstitutioner for at få et mere præcist og aktuelt billede.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.