Folkeskoleloven

Folkeskoleloven sikrer, at alle børn i Danmark har ret til gratis grundskoleundervisning fra 0. til 9. klasse, samt mulighed for en frivillig 10. klasse. Loven fastlægger rammerne for undervisningens indhold, kvalitet og tilpasning til elevernes individuelle behov, herunder specialundervisning og talepædagogisk behandling. Formålet er at fremme elevernes faglige, personlige og sociale udvikling og forberede dem til videre uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Indholdsfortegnelse

Hvad er et folkeskoleloven?

Folkeskoleloven er den danske lov, der regulerer folkeskolens formål, struktur og indhold. Folkeskolen omfatter grundskolen fra 0. til 9. klasse samt den frivillige 10. klasse. Loven sikrer, at alle børn i Danmark har ret til en gratis og alsidig undervisning, der forbereder dem til videre uddannelse og deltagelse i samfundet. Folkeskoleloven fastlægger også regler for specialundervisning og talepædagogisk behandling for elever med særlige behov.

 
Grundlæggende principper i Folkeskoleloven
 1. Almen dannelse og trivsel: Folkeskolen skal fremme elevernes alsidige udvikling og forberede dem til videre uddannelse og aktiv medborgerskab.
 2. Gratis undervisning: Alle børn har ret til gratis undervisning i folkeskolen.
 3. Inklusion: Skolen skal inkludere alle børn, også dem med særlige behov, og sikre, at undervisningen tilpasses deres individuelle behov.
 4. Faglighed og innovation: Undervisningen skal være fagligt udfordrende og innovativ, så eleverne udvikler deres kompetencer bedst muligt.
 

Sammenfatning

Folkeskoleloven regulerer grundskoleundervisning, specialundervisning og talepædagogisk behandling i Danmark. Den sikrer, at alle børn har ret til gratis og alsidig undervisning, uanset deres individuelle behov. Grundskoleundervisning (FSL § 20) giver alle børn en bred uddannelsesbaggrund, mens specialundervisning (FSL §§ 3, 4, 20) sikrer, at elever med særlige behov får den nødvendige støtte. Talepædagogisk behandling (FSL §§ 3, 4) hjælper elever med tale- og sprogproblemer. Formålet med alle disse tilbud er at udvikle elevernes kompetencer og forberede dem til videre uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet.

Grundskoleundervisning (FSL § 20)

Hvad er grundskoleundervisning (FSL § 20)?

 • Grundskoleundervisning ifølge Folkeskolelovens § 20 dækker undervisningen i 0. til 9. klasse. Formålet er at give eleverne en bred og alsidig viden og færdigheder, som forbereder dem til videre uddannelse og deltagelse i samfundet. Undervisningen omfatter en række fag som dansk, matematik, engelsk, natur/teknologi, historie, samfundsfag, idræt, musik og kunst.

Hvem er målgruppen for grundskoleundervisning?

 • Målgruppen er alle børn i Danmark fra 6 til 16 år, der går i folkeskoler, privatskoler, friskoler og specialskoler.

Hvor finder grundskoleundervisning sted?

 • Grundskoleundervisning finder sted i folkeskoler, friskoler, privatskoler og specialskoler over hele landet.

Hvordan sikres kvaliteten af grundskoleundervisning?

 • Kvaliteten sikres gennem nationale retningslinjer, læseplaner, nationale tests og eksamener. Kommunerne fører tilsyn med skolerne for at sikre, at de lever op til kravene.

Hvorledes foregår grundskoleundervisning i praksis?

 • Undervisningen foregår gennem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og individuelle opgaver. Skemaet omfatter både teoretisk og praktisk læring, og der lægges vægt på samarbejde og elevinddragelse.

Hvad er formålet med grundskoleundervisning?

 • Formålet er at udvikle elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer, så de er godt rustet til videre uddannelse og deltagelse i samfundet.

Specialundervisning (fx FSL §§ 3, 4, 20)

Hvad er specialundervisning?

 • Specialundervisning er undervisning til elever, der ikke kan følge den almindelige undervisning på grund af betydelige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser eller andre særlige behov. Formålet er at sikre, at disse elever får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale.

Hvem er målgruppen for specialundervisning?

 • Målgruppen er elever med betydelige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser samt indlæringsvanskeligheder eller adfærdsmæssige problemer, der ikke kan tilgodeses gennem den almindelige undervisning.

Hvor finder specialundervisning sted?

 • Specialundervisning kan finde sted i specialklasser på almindelige skoler, specialskoler eller som inkluderet undervisning i almindelige klasser med støtte fra specialpædagoger.

Hvordan sikres kvaliteten af specialundervisning?

 • Kvaliteten sikres gennem nationale standarder, kommunalt tilsyn og individuelle handleplaner, der revideres løbende for at sikre, at undervisningen møder elevens behov.

Hvorledes foregår specialundervisning i praksis?

 • Undervisningen tilpasses individuelt og kan omfatte specialpædagogiske metoder, brug af teknologiske hjælpemidler og tæt samarbejde mellem lærere, specialpædagoger og forældre.

Hvad er formålet med specialundervisning?

 • Formålet er at sikre, at elever med særlige behov får mulighed for at udvikle deres faglige, personlige og sociale kompetencer, så de kan deltage i samfundet på lige fod med andre.

Talepædagogisk behandling (fx FSL §§ 3, 4)

Hvad er talepædagogisk behandling?

 • Talepædagogisk behandling er en del af specialundervisningen og omfatter støtte til elever med tale-, sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Behandlingen kan inkludere logopædisk træning, sprogstimulering og brug af kommunikationshjælpemidler.

Hvem er målgruppen for talepædagogisk behandling?

 • Målgruppen er elever med tale-, sprog- og kommunikationsvanskeligheder, som har behov for særlig støtte for at kunne deltage fuldt ud i undervisningen.

Hvor finder talepædagogisk behandling sted?

 • Behandlingen kan finde sted i skolens rammer, på specialinstitutioner eller i kommunale tale- og høreklinikker. Det afhænger af den enkelte elevs behov og kommunens tilbud.

Hvordan sikres kvaliteten af talepædagogisk behandling?

 • Kvaliteten sikres gennem brug af kvalificerede talepædagoger, individuelle handleplaner og regelmæssige evalueringer af elevernes fremskridt.

Hvorledes foregår talepædagogisk behandling i praksis?

 • Behandlingen foregår gennem individuel eller gruppebaseret træning med en talepædagog, der arbejder med elevens specifikke udfordringer og mål. Der bruges metoder som artikulationsøvelser, ordforrådsudvidelse og kommunikative strategier.

Hvad er formålet med talepædagogisk behandling?

 • Formålet er at forbedre elevernes kommunikationsevner, så de kan deltage mere aktivt og selvstændigt i undervisningen og det sociale liv i skolen.

Hvem er folkeskoleloven henvendt til?

Folkeskoleloven er henvendt til alle børn i Danmark i alderen 6 til 16 år, der går i 0. til 9. klasse, samt dem, der vælger den frivillige 10. klasse. Loven omfatter også forældre, lærere, skoleledere og kommuner, som har ansvar for at sikre, at børnene modtager gratis og kvalitetsfuld undervisning. Desuden er loven relevant for elever med særlige behov, såsom dem, der kræver specialundervisning eller talepædagogisk behandling, idet den fastsætter rammerne for, hvordan undervisningen skal tilpasses for at imødekomme individuelle behov. Formålet er at sikre en inkluderende, alsidig og fagligt udfordrende uddannelse, der fremmer børnenes personlige og sociale udvikling og forbereder dem til videre uddannelse og aktivt medborgerskab.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.