Døgnbehandlingstilbud

Et døgnbehandlingstilbud er en intensiv behandlingsform, hvor personer med stof- eller alkoholmisbrug bor på behandlingsstedet døgnet rundt. Behandlingen inkluderer medicinsk detox, individuel og gruppeterapi, samt social støtte og livsfærdighedstræning. Formålet er at give en struktureret og støttende ramme for at hjælpe patienten med at opnå ædruelighed og forbedre livskvaliteten. Det omfatter også efterbehandling og opfølgning for at forebygge tilbagefald.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Indholdsfortegnelse

Sociale tilbud til borgere som har brug for døgnbehandlingstilbud

Er du sagsbehandler og står overfor opgaven med at sikre passende støtte til en udsat borger?

FindSocialeTilbud.dk kan være din værdifulde ressource i denne proces. Vores platform tilbyder en omfattende oversigt over sociale tilbud og specialiserede støtteforanstaltninger, der er målrettet borgere omfattet af døgnbehandlingstilbud. Vi stræber efter at lette processen for sagsbehandlere ved at give en klar og opdateret guide til tilgængelige ressourcer og behandlingsmuligheder.

Er du en borger i en sårbar situation, der ønsker at gøre bruge af et døgnbehandlingstilbud?

Hvis du står overfor udfordringer, som kræver støtte i henhold til servicelovens døgnbehandlingstilbud, kan du benytte FindSocialeTilbud.dk for at finde relevante sociale tilbud og støtteforanstaltninger. Vi forstår vigtigheden af at få den rette hjælp, og vores platform er designet til at guide dig gennem tilgængelige ressourcer og behandlingsmuligheder.

Hvad er et døgnbehandlingstilbud?

Et døgnbehandlingstilbud er en type intensiv behandling, hvor personer med stof- eller alkoholmisbrug bor på behandlingsstedet døgnet rundt i en bestemt periode. Denne form for behandling er designet til at give en struktureret og støttende ramme, som kan hjælpe med at bryde misbrugsmønstre og adressere underliggende problemer. Her er nogle centrale aspekter ved døgnbehandlingstilbud:

Formål med døgnbehandlingstilbud

 1. Intensiv behandling: Døgnbehandling tilbyder en mere intensiv behandlingsform sammenlignet med ambulant behandling, hvilket kan være nødvendigt for personer med svær afhængighed.
 2. Struktureret miljø: Det giver et struktureret og kontrolleret miljø, hvor patienter kan fokusere på deres behandling uden de distraktioner og stressfaktorer, de måtte møde i deres normale daglige liv.
 3. Helhedsorienteret tilgang: Det omfatter medicinsk, psykologisk og social støtte, som arbejder sammen for at hjælpe patienten med at opnå og opretholde ædruelighed.

Komponenter i et døgnbehandlingstilbud

 1. Medicinsk behandling:

  • Afgiftning (detox): Overvåget afgiftning fra stoffer eller alkohol for at håndtere abstinenssymptomer.
  • Substitutionsbehandling: Brug af medicin som methadon, buprenorphin eller Antabus for at hjælpe med at reducere trang og forhindre tilbagefald.
 2. Psykologisk behandling:

  • Individuel terapi: En-til-en-samtaler med en terapeut for at arbejde med de underliggende årsager til afhængigheden og udvikle nye mestringsstrategier.
  • Gruppeterapi: Deltagelse i gruppeaktiviteter, hvor patienter deler erfaringer og støtter hinanden gennem behandlingsprocessen.
 3. Social støtte:

  • Rådgivning og socialt arbejde: Hjælp til at håndtere praktiske problemer som bolig, beskæftigelse og familierelationer.
  • Livsfærdighedstræning: Undervisning i vigtige færdigheder som økonomistyring, kommunikation og stresshåndtering.
 4. Efterbehandling og opfølgning:

  • Efterværnsprogrammer: Planlagte opfølgningssessioner for at sikre, at patienten fortsætter med at udvikle og opretholde sunde vaner efter afslutningen af døgnbehandlingen.
  • Støttegrupper: Deltagelse i fællesskaber som Anonyme Alkoholikere (AA) eller Narcotics Anonymous (NA) for fortsat støtte og netværk.

Fordele ved døgnbehandling

 1. Intensiv og kontinuerlig støtte: Døgnbehandling tilbyder en høj grad af støtte og overvågning, som kan være afgørende for personer med alvorlige misbrugsproblemer.
 2. Fokuseret behandlingsmiljø: Ved at fjerne patienter fra deres daglige miljøer, kan døgnbehandling reducere de udløsende faktorer og fristelser, som kan føre til tilbagefald.
 3. Kompleks behandling: Mulighed for at modtage flere typer behandling og støtte på samme sted, hvilket kan forbedre chancerne for succesfuld rehabilitering.

Udfordringer ved døgnbehandling

 1. Intensitet og tilpasning: Den intensive natur af døgnbehandling kan være udfordrende for nogle patienter, som kan have svært ved at tilpasse sig det strukturerede miljø.
 2. Omkostninger: Døgnbehandling kan være dyrere end ambulant behandling, hvilket kan være en barriere for nogle patienter.
 3. Tilbagefaldsrisiko: Efter afslutningen af døgnbehandlingen kan patienter stå over for udfordringer med at overføre de færdigheder og vaner, de har lært, til deres daglige liv uden for behandlingsmiljøet.

Døgnbehandlingstilbud er således en omfattende behandlingsform, der kan være særlig effektiv for personer med alvorlig afhængighed og komplekse behov. Det giver en intensiv og integreret tilgang til behandling og rehabilitering, hvilket kan øge chancerne for langsigtet succes.

Hvilke døgnbehandlingstilbud findes der?

I Danmark findes der flere forskellige typer af døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug. Disse tilbud varierer i deres tilgang, behandlingsmetoder og målgrupper. Her er nogle af de mest almindelige typer af døgnbehandlingstilbud:

1. Behandlingscentre for stofmisbrugere og alkoholmisbrugere:

 • Generelle Behandlingscentre: Tilbyder døgnbehandling til personer med alkohol- og stofmisbrug og omfatter ofte medicinsk behandling, terapi og social støtte. Eksempler inkluderer behandlingssteder som alkohol- og stofrådgivningen, Blå Kors behandlingscentre og Novavi behandlingscenter.
 • Specialiserede Behandlingscentre: Disse er målrettet specifikke grupper, såsom unge, gravide eller personer med dobbelt diagnoser (både stofmisbrug og psykiske lidelser).
 •  

2. Botilbud med behandlingsforløb:

 • Socialpædagogiske Botilbud: Tilbyder døgnbehandling kombineret med social støtte og rehabilitering, typisk for personer med langvarige misbrugsproblemer og komplekse sociale behov.
 • Halvvejshuse: Målrettet personer i overgangsfasen fra behandling til selvstændigt liv. Tilbyder støtte til at etablere en stabil hverdag uden misbrug.
 •  

3. Klinikker og hospitaler:

 • Psykiatriske Afdelinger: Tilbyder døgnbehandling til personer med stofmisbrug og samtidig psykiske lidelser.
 • Hospitalers Afdelinger for Misbrugsbehandling: Ofte specialiserede enheder inden for større hospitaler, der tilbyder medicinsk og psykologisk behandling.
 •  

4. Privatfinansierede behandlingssteder:

 • Privatklinikker: Tilbyder døgnbehandling mod betaling. Disse kan have kortere ventetider og tilbyde mere individuelle behandlingsforløb.
 • Luksusbehandlingscentre: Tilbyder eksklusive og intensive behandlingsforløb i private omgivelser.
 •  

5. Frivillige organisationer og NGO’er:

 • Kirkens Korshær og Blå Kors: Tilbyder døgnbehandling og støtte til personer med stofmisbrug, ofte kombineret med socialrådgivning og praktisk hjælp.
 •  

6. Kommunale behandlingstilbud:

 • Kommunale Misbrugscentre: Kommuner tilbyder forskellige former for døgnbehandling og rehabilitering som en del af deres sociale tilbud. Dette kan variere fra kommune til kommune.

 

Eksempler på specifikke behandlingssteder:

 • Sønderbro: Et behandlingssted i København, der tilbyder døgnbehandling til personer med stofmisbrug.
 • KABS Stofbehandling: Tilbyder både ambulant og døgnbehandling til personer med stofmisbrug.
 • Fonden Novavi: Tilbyder forskellige behandlingsformer, herunder døgnbehandling.

 

Behandlingens indhold:

 • Medicinsk Behandling: Kan inkludere afgiftning, substitutionsbehandling (f.eks. metadon eller buprenorphin), og medicinsk støtte.
 • Psykoterapi: Individuel og gruppebaseret terapi, herunder kognitiv adfærdsterapi (CBT), motiverende samtale (MI), og andre terapeutiske metoder.
 • Social Støtte: Hjælp til at håndtere sociale problemer, herunder bolig, beskæftigelse, og relationer.
 • Rehabilitering: Fokus på at opbygge livsfærdigheder og støtte til reintegration i samfundet.

Det er vigtigt at bemærke, at tilgængeligheden og typen af døgnbehandlingstilbud kan variere afhængigt af region og individuelle behov. Det anbefales at kontakte lokale sundheds- og socialmyndigheder eller misbrugsrådgivning for at få mere specifik information om tilgængelige tilbud

Lovgivningen om døgnbehandlingstilbud

Lovgivningen om døgnbehandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrug i Danmark findes i Serviceloven. Her er de relevante paragraffer:

Serviceloven § 101

§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling til personer med stofmisbrug med henblik på at hjælpe den enkelte til at komme ud af sit misbrug. Tilbuddet skal tilrettelægges efter en konkret, individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger. Behandlingen kan foregå ambulant, dag- eller døgnbaseret og skal indeholde et sundhedsfagligt og socialfagligt behandlingstilbud.

Serviceloven § 101a

§ 101a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde lægelig behandling til personer med stofmisbrug inden for 14 dage efter henvendelse. Behandlingen skal gives uden unødig ventetid og skal være koordineret med den sociale behandling.

Serviceloven § 107

§ 107. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, der på grund af særlige sociale problemer har behov for det. Tilbuddet gives til personer, som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har brug for omfattende støtte, omsorg og behandling. Opholdet skal tilbydes med udgangspunkt i en individuel vurdering og med fokus på at forbedre den enkeltes muligheder for at klare sig selv og opnå en stabil tilværelse.

Disse paragraffer beskriver kommunernes pligt til at tilbyde både social og lægelig behandling til personer med stofmisbrug samt sikre midlertidige boformer for personer med særlige sociale problemer. Behandlingen kan være døgnbaseret og skal tilpasses individuelt for at sikre den bedst mulige støtte og rehabilitering.

Servicelovens døgnbehandlingstilbud om stofmisbrug §101, jf. §107

Serviceloven indeholder bestemmelser om kommunernes ansvar for at tilbyde døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug, som beskrevet i §101 og §107. Her er en detaljeret beskrivelse af, hvad disse paragraffer indebærer:
 

Serviceloven §101

§ 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling til personer med stofmisbrug med henblik på at hjælpe den enkelte til at komme ud af sit misbrug. Tilbuddet skal tilrettelægges efter en konkret, individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger. Behandlingen kan foregå ambulant, dag- eller døgnbaseret og skal indeholde et sundhedsfagligt og socialfagligt behandlingstilbud.

Serviceloven §107

§ 107. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, der på grund af særlige sociale problemer har behov for det. Tilbuddet gives til personer, som ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har brug for omfattende støtte, omsorg og behandling. Opholdet skal tilbydes med udgangspunkt i en individuel vurdering og med fokus på at forbedre den enkeltes muligheder for at klare sig selv og opnå en stabil tilværelse.

Døgnbehandlingstilbud ifølge paragraf §101, jf. §107:

Når §101 om social behandling til personer med stofmisbrug læses sammen med §107 om midlertidige boformer, betyder det, at kommunalbestyrelsen skal sikre en helhedsorienteret indsats, der adresserer både stofmisbrug og behovet for midlertidig bolig og social støtte. Her er hovedpunkterne:

 1. Helhedsorienteret Indsats:

  • Tilbuddet om døgnbehandling skal være en integreret del af et samlet forløb, der også omfatter midlertidigt ophold i en boform. Dette sikrer, at personen får støtte på flere fronter samtidig.
 2. Individuel Vurdering:

  • Hvert tilbud skal tilpasses den enkelte persons specifikke behov. Kommunen skal foretage en grundig individuel vurdering for at sikre, at både behandlings- og opholdstilbuddene matcher personens unikke situation og behov.
 3. Døgnbehandling:

  • Behandlingen kan foregå som døgnbehandling, hvilket betyder, at personen bor på behandlingsstedet og modtager behandling døgnet rundt. Dette kan inkludere medicinsk behandling, terapi og social støtte.
 4. Midlertidig Ophold:

  • For personer, der på grund af særlige sociale problemer ikke kan opholde sig i egen bolig, skal kommunen tilbyde midlertidigt ophold i boformer. Disse boformer skal kunne tilbyde omfattende støtte, omsorg og behandling.
 5. Sammenhængende Forløb:

  • Der skal være en tæt sammenhæng mellem den sociale og sundhedsfaglige behandling og det midlertidige ophold. Dette sikrer, at behandlingen af stofmisbruget og støtten i forbindelse med boligproblemer er koordineret og gensidigt understøttende.
 6. Målrettet Støtte:

  • Formålet med denne kombinerede indsats er at forbedre den enkeltes muligheder for at klare sig selv og opnå en stabil tilværelse. Dette kan inkludere hjælp til at finde permanent bolig, beskæftigelse eller uddannelse samt udvikling af sociale færdigheder.
  •  

Eksempler på indhold i døgnbehandlingstilbud:

 • Medicinsk Behandling: Afgiftning, substitutionsbehandling (som metadon eller buprenorphin), og anden medicinsk støtte.
 • Psykoterapi: Individuel og gruppebaseret terapi, herunder kognitiv adfærdsterapi (CBT) og motiverende samtale (MI).
 • Social Støtte: Hjælp til at håndtere sociale problemer som bolig, beskæftigelse og relationer.
 • Rehabilitering: Fokus på opbygning af livsfærdigheder og støtte til reintegration i samfundet.
 •  

Denne helhedsorienterede tilgang sikrer, at personer med komplekse behov får den nødvendige støtte og behandling, der adresserer både stofmisbrug og sociale problemer, hvilket er essentielt for at hjælpe dem med at opnå en stabil og selvstændig tilværelse.

Misbrugsbehandling (§§ 32, 33 BL eller § 101 SEL)

Misbrugsbehandling i Danmark er reguleret af forskellige lovbestemmelser afhængigt af den specifikke målgruppe og behandlingstype. Her er en beskrivelse af de relevante bestemmelser i henholdsvis Sundhedsloven (BL §§ 32 og 33) og Serviceloven (SEL § 101):

Sundhedsloven § 32 og § 33 (BL §§ 32 og 33)

§ 32.

 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling for alkoholmisbrug til personer, der har behov for det.
 2. Behandlingen skal tilbydes inden for 14 dage efter henvendelse.

Uddybning:

 • Behandling for alkoholmisbrug: Dette omfatter både medicinsk og social behandling, såsom afgiftning (detox), medicinering, terapi og rådgivning.
 • Hurtig adgang til behandling: Behandlingen skal påbegyndes inden for 14 dage efter, at personen har henvendt sig, for at sikre hurtig indsats.

§ 33.

 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling for stofmisbrug til personer, der har behov for det.
 2. Behandlingen skal påbegyndes senest 14 dage efter, at personen har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Uddybning:

 • Behandling for stofmisbrug: Dette omfatter lignende ydelser som for alkoholmisbrug, herunder medicinsk behandling (afgiftning, substitutionsbehandling), psykoterapi og social støtte.
 • Frist for behandling: Behandlingen skal påbegyndes inden for 14 dage efter henvendelse, hvilket sikrer en hurtig reaktion på personens behov.

Serviceloven § 101 (SEL § 101)

§ 101.

 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde social behandling til personer med stofmisbrug med henblik på at hjælpe den enkelte til at komme ud af sit misbrug.
 2. Tilbuddet skal tilrettelægges efter en konkret, individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger.
 3. Behandlingen kan foregå ambulant, dag- eller døgnbaseret og skal indeholde et sundhedsfagligt og socialfagligt behandlingstilbud.

Uddybning:

 • Social behandling: Indsatsen er bredere og inkluderer social støtte, rådgivning, og terapi, der hjælper personen med at håndtere både misbrug og de sociale konsekvenser heraf.
 • Individuel tilpasning: Behandlingen skal tilpasses den enkeltes behov, hvilket kan kræve en kombination af forskellige typer behandling (ambulant, dagbehandling eller døgnbehandling).
 • Sundheds- og socialfaglige tilbud: Tilbuddene skal integrere både medicinske og sociale elementer for at sikre en helhedsorienteret behandling.

Sammenhæng og forskelle mellem bestemmelserne:

 • Sundhedsloven §§ 32 og 33 fokuserer på hurtig adgang til behandling for henholdsvis alkohol- og stofmisbrug med en klar tidsramme (14 dage). Disse bestemmelser sikrer, at den nødvendige behandling startes hurtigt for at adressere akutte misbrugsproblemer.
 • Serviceloven § 101 går ud over den akutte behandling ved at integrere social støtte og tilpasse behandlingen til den enkeltes individuelle behov. Den dækker både ambulant, dag- og døgnbehandling og betoner en holistisk tilgang til behandling.

Begge lovgivninger komplementerer hinanden ved at sikre, at personer med misbrug får både hurtig adgang til behandling og den nødvendige sociale støtte for at opnå en langsigtet bedring og stabilisering af deres livssituation.

Hvem er servicelovens døgnbehandlingstilbud henvendt til?

Servicelovens døgnbehandlingstilbud er henvendt til personer med stofmisbrug og særlige sociale problemer, der har brug for omfattende støtte og behandling. Specifikt henvender tilbuddene sig til følgende grupper:

 1. Personer med alvorligt stofmisbrug:

  • Dem, der har behov for intensiv behandling og støtte for at bryde misbrugsmønstre og opnå ædruelighed.
 2. Personer med samtidige sociale problemer:

  • Hjemløse eller personer uden stabil bolig, som har brug for et sikkert og støttende miljø under behandlingen.
  • Personer med vanskeligheder ved at opretholde en stabil boligsituation på grund af deres misbrug og de relaterede problemer.
 3. Personer med dobbelt diagnoser:

  • Personer, der både lider af stofmisbrug og psykiske lidelser som depression, angst, skizofreni eller andre mentale sundhedsproblemer.
  • Dem, der har behov for en integreret tilgang, der kombinerer både misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.
 4. Unge med stofmisbrugsproblemer:

  • Unge mennesker, der er i fare for at udvikle eller allerede har udviklet misbrugsproblemer, og som har brug for intensiv støtte og behandling for at komme tilbage på rette spor.
 5. Gravide kvinder med stofmisbrug:

  • Gravide kvinder, der har behov for specialiseret støtte og behandling for at sikre både deres eget og deres ufødte barns sundhed og sikkerhed.
 6. Personer med komplekse sociale og sundhedsmæssige behov:

  • Langtidsmisbrugere, der har brug for omfattende rehabilitering for at genopbygge deres liv.
  • Personer, der har udviklet helbredsproblemer som følge af deres misbrug og har behov for integreret medicinsk og social behandling.
 7. Personer i efterværnsforløb:

  • Personer, der har afsluttet den primære behandling, men stadig har brug for støtte for at undgå tilbagefald og sikre en stabil overgang til en selvstændig tilværelse.
  •  

Formål

Formålet med døgnbehandlingstilbud under Serviceloven er at:

 1. Tilbyde en helhedsorienteret behandling: Kombination af medicinsk, psykologisk og social støtte for at adressere både misbruget og de underliggende sociale og mentale problemer.
 2. Sikre en stabil og støttende ramme: Tilbyde et struktureret miljø, hvor personer kan fokusere på deres behandling uden distraktioner og stressfaktorer fra deres daglige liv.
 3. Forbedre livskvaliteten: Hjælpe personer med at opnå og opretholde ædruelighed, udvikle nye livsfærdigheder og opnå en mere stabil og selvstændig livssituation.
 4. Forebygge tilbagefald: Give personer de nødvendige redskaber og støtte til at undgå tilbagefald efter afslutningen af døgnbehandlingen.
 5. Fremme social integration: Støtte personer i at genopbygge relationer og deltage aktivt i samfundet gennem uddannelse, beskæftigelse og sociale aktiviteter.
 

Indhold i døgnbehandlingstilbud

Døgnbehandlingstilbud kan inkludere:

 • Medicinsk behandling: Afgiftning (detox), substitutionsbehandling og behandling af relaterede helbredsproblemer.
 • Psykologisk støtte: Individuel og gruppeterapi, rådgivning og psykosocial rehabilitering.
 • Social støtte: Hjælp til at finde og opretholde bolig, beskæftigelse, økonomistyring og social reintegration.
 • Livsfærdighedstræning: Træning i praktiske færdigheder som madlavning, personlig hygiejne og tidsstyring.
 • Efterbehandling og opfølgning: Efterværnsprogrammer og deltagelse i støttegrupper for at sikre vedvarende støtte og forebyggelse af tilbagefald.

Servicelovens døgnbehandlingstilbud er således designet til at hjælpe personer med komplekse og omfattende behov, der kræver en integreret og helhedsorienteret tilgang til behandling og rehabilitering.

Hvilke instanser skal man tage fat i vedr. døgnbehandlingstilbud?

Hvis man har behov for døgnbehandlingstilbud i forbindelse med stof- eller alkoholmisbrug, er der flere instanser, man kan kontakte for at få hjælp og information. Her er en oversigt over de relevante instanser og hvad de kan tilbyde:

Kommunal forvaltning

 1. Kommunens socialforvaltning:

  • Kontaktinformation: Findes typisk på kommunens hjemmeside.
  • Funktion: Kommunen er ansvarlig for at tilbyde døgnbehandlingstilbud i henhold til Serviceloven (§ 101). Socialforvaltningen kan hjælpe med at vurdere behovet for behandling, henvise til relevante tilbud og støtte undervejs i behandlingsforløbet.
 2. Misbrugscenter/ Misbrugsrådgivning:

  • Kontaktinformation: Kan findes på kommunens hjemmeside eller ved direkte kontakt til socialforvaltningen.
  • Funktion: Specialiserede centre, der tilbyder rådgivning, screening og behandling for stof- og alkoholmisbrug. De kan også hjælpe med at arrangere døgnbehandlingstilbud.

Regionale tilbud

 1. Regionens sundhedsforvaltning:
  • Kontaktinformation: Tilgængelig via regionens hjemmeside.
  • Funktion: I nogle regioner er der specialiserede tilbud til misbrugsbehandling, herunder psykiatriske afdelinger og sundhedscentre, der tilbyder medicinsk behandling og rehabilitering.

Private behandlingssteder

 1. Privatklinikker og behandlingscentre:
  • Kontaktinformation: Findes via internetsøgninger eller henvisninger fra læger og socialforvaltning.
  • Funktion: Tilbyder døgnbehandling mod betaling. Disse centre kan ofte tilbyde hurtigere adgang og mere individuelle behandlingsforløb.

Frivillige organisationer og NGO’er

 1. Blå Kors Danmark:

  • Kontaktinformation: Findes på organisationens hjemmeside.
  • Funktion: Tilbyder en række behandlings- og rådgivningstilbud, herunder døgnbehandling, til personer med alkohol- og stofmisbrug.
 2. Kirkens Korshær:

  • Kontaktinformation: Tilgængelig på organisationens hjemmeside.
  • Funktion: Tilbyder støtte, rådgivning og i nogle tilfælde døgnbehandlingstilbud til personer med misbrugsproblemer.
 3. Anonyme Alkoholikere (AA) og Narcotics Anonymous (NA):

  • Kontaktinformation: Findes på deres respektive hjemmesider.
  • Funktion: Selvom AA og NA primært er støttegrupper, kan de hjælpe med at finde behandlingstilbud og tilbyde netværk og støtte efter døgnbehandling.

Sundhedsvæsenet

 1. Egen læge:

  • Kontaktinformation: Via egen lægepraksis.
  • Funktion: Lægen kan vurdere behovet for behandling, henvise til relevante tilbud og følge op på den medicinske del af behandlingen.
 2. Psykiatrisk akutmodtagelse:

  • Kontaktinformation: Via regionens psykiatriske hospitaler.
  • Funktion: Ved akutte behov, især hvis der er samtidig psykiske lidelser, kan akutmodtagelsen yde øjeblikkelig hjælp og henvise til relevant døgnbehandling.

Vejledning og støtte

 1. Rådgivningslinjer:
  • Livslinjen, Offerrådgivningen og andre støttetelefoner:
  • Kontaktinformation: Findes via internetsøgninger.
  • Funktion: Tilbyder anonym rådgivning og støtte, og kan hjælpe med at finde de rette behandlingsmuligheder.

Hvordan man går frem:

 1. Initial kontakt: Start med at kontakte den relevante kommunale socialforvaltning eller misbrugscenter.
 2. Indledende vurdering: Få en vurdering af dit behandlingsbehov gennem socialforvaltningen eller et misbrugscenter.
 3. Henvisning: Modtag en henvisning til et passende døgnbehandlingstilbud, som kan være kommunalt, regionalt eller privat.
 4. Opfølgning: Følg op med din læge eller socialrådgiver for at sikre, at behandlingen forløber planmæssigt og eventuelle problemer bliver adresseret.

Ved at kontakte disse instanser kan man få den nødvendige hjælp og vejledning til at komme i gang med et døgnbehandlingsforløb, der passer til ens specifikke behov og situation.

Hvor finder jeg mere information om døgnbehandlingstilbud?

For at finde mere information om døgnbehandlingstilbud i Danmark, kan du benytte flere forskellige ressourcer og platforme. Her er en liste over steder, hvor du kan finde detaljerede oplysninger:

Kommunale og regionale ressourcer

 1. Kommunens hjemmeside:

  • hver kommune har en hjemmeside med information om lokale behandlingstilbud
  • søg efter sektioner som “socialforvaltning”, “misbrugsrådgivning” eller “sundhed og omsorg”
 2. Regionens hjemmeside:

  • regionernes hjemmesider indeholder information om sundhedstilbud, herunder døgnbehandling for misbrug
  • søg under “psykiatri” eller “misbrugsbehandling”

Nationale ressourcer

 1. Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

  • sundhedsstyrelsen har information om nationale retningslinjer og tilbud vedrørende misbrugsbehandling
  • sundhedsstyrelsen
 2. Socialstyrelsens hjemmeside:

  • socialstyrelsen tilbyder vejledninger og oversigter over sociale tilbud, herunder misbrugsbehandling
  • socialstyrelsen

Frivillige organisationer og NGO’er

 1. Blå kors danmark:

  • tilbyder rådgivning og behandlingsmuligheder for alkohol- og stofmisbrug
  • blå kors
 2. Kirkens korshær:

 3. Anonyme alkoholikere (AA) og narcotics anonymous (NA):

Private behandlingssteder

 1. Privatklinikker og behandlingscentre:
  • mange private behandlingssteder har detaljerede hjemmesider med information om deres tilbud
  • søg efter behandlingscentre i dit område via internettet

Online portaler og rådgivning

 1. Netstof.dk:

  • en informationsportal om stofmisbrug og behandling, drevet af center for rusmiddelforskning
  • netstof
 2. Rådgivningslinjer:

  • livslinjen, offerrådgivningen og andre støttetelefoner kan give anonym rådgivning og vejlede dig til passende behandlingstilbud
  • livslinjen
  • offerrådgivningen

Biblioteker og borgerservice

 1. Biblioteker:

  • biblioteker kan have bøger, brochurer og andre ressourcer om misbrugsbehandling
  • personalet kan hjælpe med at finde information eller kontakte relevante myndigheder
 2. Borgerservice:

  • borgerservice kan give information og vejledning om lokale tilbud og hjælpe med at kontakte relevante afdelinger i kommunen

Ved at benytte disse ressourcer kan du få en omfattende forståelse af de tilgængelige døgnbehandlingstilbud og finde det, der bedst passer til dine eller dine pårørendes behov.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.