Dobbelt diagnose

Dobbelt diagnose refererer til samtidig tilstedeværelse af en psykiatrisk lidelse og en stofmisbrugsproblematik. Det kræver en integreret behandlingsmetode, der adresserer begge aspekter. Udfordringer inkluderer kompliceret diagnosticering, behov for tilpasset behandling og øget stigma. En tværfaglig tilgang er afgørende for at forbedre behandlingsresultaterne.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Sociale tilbud til borgere med dobbelt diagnose

Er du sagsbehandler og står overfor opgaven med at anbringe en borger med dobbelt diagnose? 

Findsocialetilbud.dk er din værdifulde ressource i denne proces. Vi tilbyder et omfattende udvalg af sociale tilbud, specialiseret i håndtering af dobbelt diagnose.
Vores platform giver dig adgang til nødvendige informationer og ressourcer for at træffe velinformerede beslutninger. Uanset om du søger efter specialiserede institutioner, er interesseret i behandlingsmetoder eller ønsker at udforske støttemuligheder, er Findsocialetilbud.dk det centrale sted at starte.

Er du borger og oplever symptomer på dobbelt diagnose?

Hvis du som borger oplever symptomer på dobbelt diagnose, er Findsocialetilbud.dk her for at hjælpe dig. Vi forstår de udfordringer, du står overfor, og vores platform tilbyder en bred vifte af sociale tilbud skræddersyet til at imødekomme dine behov.

Udforsk vores ressourcefyldte miljø, hvor du kan finde støtte, information og specialiserede tilbud til håndtering af dobbelte diagnoser. Vi er her for at guide dig gennem mulighederne og sikre, at du får den rette støtte til din situation.

Hvad er dobbelt diagnose?

Dobbelt diagnose, også kendt som co-forekomst eller komorbiditet, refererer til situationen, hvor en person samtidig har både en psykiatrisk lidelse og en stofmisbrugsproblematik. Det er en kompleks tilstand, fordi de to lidelser ofte påvirker hinanden gensidigt, hvilket kan komplicere diagnosen og behandlingen.

Personer med dobbelt diagnose har typisk brug for en integreret behandlingsmetode, der tager højde for både de psykiske og de afhængighedsrelaterede aspekter af deres tilstand. Behandlingen kan inkludere medicinsk intervention, terapi, rådgivning og støtte til at håndtere både den psykiske lidelse og afhængigheden.

Eksempler på psykiatriske lidelser, der ofte ses sammen med stofmisbrug, inkluderer depression, angstlidelser, bipolar lidelse og skizofreni. Stofmisbruget kan omfatte alkohol, stoffer som heroin, kokain, cannabis eller andre afhængighedsskabende substanser.

Nogle udfordringer ved dobbelt diagnose inkluderer:

 1. Diagnosticering: Det kan være vanskeligt at skelne mellem symptomerne på den psykiatriske lidelse og effekterne af stofmisbruget.
 2. Behandling: Standardbehandlinger for psykiske lidelser og stofmisbrug kan kræve tilpasning for at være effektive for personer med dobbelt diagnose.
 3. Stigma: Personer med dobbelt diagnose kan opleve øget stigma og kan derfor være mindre tilbøjelige til at søge hjælp.

For at forbedre resultaterne for personer med dobbelt diagnose er det vigtigt med en tværfaglig tilgang, der involverer samarbejde mellem psykiatere, psykologer, misbrugsspecialister og andre sundhedsprofessionelle.

Hvorfor oplever man dobbelt diagnose?

Man kan opleve dobbelt diagnose på grund af flere faktorer:

 1. Selvmedicinering: Personer med psykiske lidelser kan bruge stoffer eller alkohol for at lindre symptomer, hvilket kan føre til afhængighed.
 2. Stoffer og psykiske lidelser: Brug af visse stoffer kan udløse eller forværre psykiske lidelser.
 3. Genetisk og biologisk disposition: Nogle mennesker har en genetisk eller biologisk tilbøjelighed til både psykiske lidelser og afhængighed.
 4. Miljømæssige faktorer: Stressfulde livsbegivenheder, traumer og en ustabil opvækst kan øge risikoen for både psykiske lidelser og stofmisbrug.
 5. Sociale faktorer: Isolation, manglende social støtte og fattigdom kan bidrage til udviklingen af dobbelt diagnose.

Hvem oplever dobbelt diagnose?

Dobbelt diagnose kan opleves af forskellige grupper af mennesker, herunder:

 1. Unge: Unge mennesker, især dem der oplever stress eller pres fra skole, familie eller sociale relationer, kan være sårbare.
 2. Voksne med psykiske lidelser: Personer med eksisterende psykiske lidelser som depression, angst, bipolar lidelse eller skizofreni er i høj risiko.
 3. Personer med traumer: Mennesker, der har oplevet traumer eller vold, har en øget risiko for at udvikle både psykiske lidelser og stofmisbrug.
 4. Socialt udsatte: Folk, der lever i fattigdom, hjemløshed eller uden social støtte, har større sandsynlighed for at udvikle dobbelt diagnose.
 5. Militærveteraner: Veterankommunen er ofte udsat for både psykiske lidelser som PTSD og afhængighed på grund af deres oplevelser under tjenesten.

Hvordan oplever man dobbelt diagnose?

Dobbelt diagnose opleves gennem en kombination af symptomer fra både psykiske lidelser og stofmisbrug, hvilket kan gøre det svært at skelne mellem de to. Nogle typiske oplevelser inkluderer:

 1. Forværring af psykiske symptomer: Stofmisbrug kan forværre symptomer som angst, depression, paranoia eller mani.
 2. Afhængighedssymptomer: Behov for stoffer eller alkohol, abstinenssymptomer, og øget tolerance.
 3. Funktionstab: Vanskeligheder med at opretholde job, skole eller sociale relationer på grund af kombinerede symptomer.
 4. Kompleks symptomatologi: Oplevelse af forvirring og kaos i livet, hvor symptomer fra den ene tilstand kan maskere eller forværre symptomerne fra den anden.
 5. Stigma og isolation: Følelse af skam eller skyld og social isolation på grund af den dobbelte byrde af psykisk lidelse og afhængighed.

Hvilke symptomer er der ved dobbelt diagnose?

 1. Symptomerne ved dobbelt diagnose varierer afhængigt af de specifikke psykiske lidelser og typer af stofmisbrug, men nogle generelle symptomer kan omfatte:

  1. Psykiske symptomer:

   • Depression: Vedvarende tristhed, håbløshed, lav energi, og manglende interesse i aktiviteter.
   • Angst: Overdreven bekymring, rastløshed, panikanfald, og fysiske symptomer som hjertebanken.
   • Bipolar lidelse: Skift mellem depressive episoder og maniske perioder med høj energi og impulsiv adfærd.
   • Skizofreni: Hallucinationer, vrangforestillinger, forvrænget tænkning, og social tilbagetrækning.
  2. Afhængighedssymptomer:

   • Behov for stoffer: Stærk trang eller tvang til at bruge stoffer eller alkohol.
   • Abstinenssymptomer: Fysiske og psykiske symptomer ved forsøg på at stoppe brugen, som rystelser, sveden, angst, og irritabilitet.
   • Øget tolerance: Behov for større mængder af stoffet for at opnå samme effekt.
   • Tab af kontrol: Manglende evne til at begrænse brugen på trods af negative konsekvenser.
  3. Funktionelle symptomer:

   • Problemer på arbejde eller skole: Nedsat præstation, hyppige fravær, eller tab af job.
   • Sociale problemer: Konflikter med familie og venner, isolation, og tab af sociale netværk.
   • Juridiske og økonomiske problemer: Kriminel adfærd for at skaffe stoffer, gæld, og finansiel ustabilitet.
  4. Fysiske symptomer:

   • Forringet fysisk helbred: Nedsat immunfunktion, vægttab eller vægtøgning, og generel fysisk svækkelse.
   • Søvnproblemer: Insomni eller overdreven søvnighed.

  Disse symptomer kan variere i intensitet og kombination, hvilket gør behandling og støtte særligt vigtigt for personer med dobbelt diagnose.

Hvordan behandler man dobbelt diagnose?

Behandling af dobbelt diagnose kræver en integreret tilgang, der adresserer både den psykiske lidelse og stofmisbruget samtidig. Her er nogle af de mest effektive behandlingsstrategier:

 1. Integreret behandling:

  • Kombineret behandling af både psykiske lidelser og stofmisbrug i samme program eller af det samme team af behandlere.
  • Koordineret indsats mellem psykiatere, misbrugsspecialister, psykologer og andre sundhedsprofessionelle.
 2. Medicinering:

  • Brug af psykiatriske medikamenter til at behandle symptomer på psykiske lidelser som depression, angst, bipolar lidelse eller skizofreni.
  • Medikamenter kan også anvendes til at håndtere abstinenssymptomer og reducere trang til stoffer.
 3. Psykoterapi:

  • Kognitiv adfærdsterapi (CBT): Hjælper med at ændre negative tankemønstre og adfærd.
  • Dialektisk adfærdsterapi (DBT): Fokus på følelsesregulering og håndtering af stress.
  • Motivationsfremmende terapi: Øger motivationen til at ændre misbrugsadfærd.
 4. Gruppeterapi og støttegrupper:

  • Deltagelse i gruppeterapi med andre, der har lignende udfordringer, kan give støtte og forståelse.
  • 12-trins-programmer som Anonyme Alkoholikere (AA) eller Narcotics Anonymous (NA) kan være en del af støttesystemet.
 5. Case management:

  • Case managers hjælper med at koordinere behandling, støtte tjenester og ressourcer som bolig, jobtræning og økonomisk støtte.
 6. Psykosociale interventioner:

  • Træning i sociale færdigheder, uddannelse og arbejdsrehabilitering kan hjælpe med at genopbygge et stabilt liv.
  • Familieinvolvering og -terapi kan forbedre familiestøtte og kommunikation.
 7. Holistiske og komplementære metoder:

  • Mindfulness, yoga, kunstterapi og motion kan supplere traditionel behandling og bidrage til bedre mental og fysisk velvære.

Behandling af dobbelt diagnose er ofte en langvarig proces, der kræver vedholdenhed og støtte. Det er vigtigt at tilpasse behandlingsplanen til den enkelte persons behov og sørge for løbende opfølgning og justeringer.

Hvornår opdager man dobbelt diagnose?

Dobbelt diagnose opdages ofte i forskellige faser afhængig af individets situation og de professionelle, der er involveret i deres pleje. Her er nogle typiske tidspunkter og situationer, hvor dobbelt diagnose kan blive opdaget:

 1. Indledende evaluering: Ved første kontakt med sundhedssystemet, enten gennem en læge, psykiater eller misbrugsspecialist, kan en grundig vurdering afsløre både en psykisk lidelse og et stofmisbrug.

 2. Behandlingssøgning for stofmisbrug: Hvis en person søger hjælp for stofmisbrug, kan behandlingspersonalet opdage underliggende psykiske lidelser gennem observation og samtale.

 3. Psykiatrisk evaluering: Når en person søger hjælp for psykiske symptomer, kan en omfattende evaluering afsløre stofmisbrug som en samtidig problematik.

 4. Kriseintervention: Under en akut krise, som f.eks. en overdosis eller en psykiatrisk nødsituation, kan det afsløres, at begge lidelser er til stede.

 5. Observation over tid: Nogle gange opdages dobbelt diagnose først, når behandlingspersonale ser, at symptomerne på en psykisk lidelse eller stofmisbrug ikke bedres som forventet, hvilket tyder på tilstedeværelsen af en komorbid tilstand.

 6. Rapportering fra pårørende: Familie og venner, der er tæt på personen, kan ofte rapportere om symptomer og adfærd, der peger på både psykisk lidelse og stofmisbrug.

Opdagelse af dobbelt diagnose kræver ofte en grundig og systematisk evaluering af både psykisk sundhed og stofmisbrug, og det er vigtigt, at sundhedsprofessionelle er opmærksomme på muligheden for komorbiditet for at sikre korrekt diagnose og behandling.

Hvor kan man få hjælp eller støtte hvis man oplever dobbelt diagnose?

Hvis man oplever dobbelt diagnose og har brug for hjælp eller støtte, er der flere steder og ressourcer, man kan henvende sig til:

 1. Læger og psykiatere:

  • Din egen læge kan være det første sted at henvende sig for at få en henvisning til specialiseret behandling.
  • Psykiatere kan diagnosticere og behandle både psykiske lidelser og stofmisbrug.
 2. Misbrugscentre:

  • Specialiserede misbrugscentre tilbyder behandling og støtte til personer med afhængighedsproblemer. Mange af disse centre har også erfaring med at behandle psykiske lidelser.
 3. Psykologer og terapeuter:

  • Psykologer og psykoterapeuter kan tilbyde terapi og rådgivning, som hjælper med at håndtere både psykiske lidelser og stofmisbrug.
 4. Hospitaler og psykiatriske afdelinger:

  • Hospitaler med psykiatriske afdelinger kan tilbyde omfattende evaluering og behandling af dobbelt diagnose, herunder medicinsk behandling og terapi.
 5. Kommunale tilbud:

  • Mange kommuner tilbyder gratis eller subsidierede rådgivnings- og behandlingsprogrammer for både psykiske lidelser og stofmisbrug.
 6. Støttegrupper og netværk:

  • Organisationer som Anonyme Alkoholikere (AA) og Narcotics Anonymous (NA) tilbyder støttegrupper, hvor man kan finde fællesskab og støtte fra andre med lignende oplevelser.
  • Der findes også specifikke støttegrupper for personer med dobbelt diagnose.
 7. Hotlines og krisecentre:

  • Mange lande har hotlines for mental sundhed og stofmisbrug, hvor man kan få rådgivning og henvisninger til behandling.
  • Krisecentre kan tilbyde akut støtte og intervention.
 8. Online ressourcer:

  • Der er mange online ressourcer og fora, hvor man kan finde information, støtte og fællesskab med andre, der oplever dobbelt diagnose.
  • Nationale og internationale organisationer har ofte hjemmesider med information om behandlingstilbud og støttegrupper.
 9. Pårørende og venner:

  • Familie og venner kan være en vigtig kilde til støtte og kan hjælpe med at finde passende behandlingstilbud og opfordre til at søge professionel hjælp.

At finde den rette behandling og støtte kan være en proces, men der er mange ressourcer tilgængelige, der kan hjælpe med at håndtere både psykiske lidelser og stofmisbrug.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.