Bipolar lidelse?

Maniodepressiv, også kendt som bipolar lidelse, er en psykisk lidelse med ekstreme humørsvingninger mellem mani (eufori, højt energiniveau) og depression (dyb tristhed, lav energi). Bipolar I involverer fulde maniske episoder, mens bipolar II involverer hypomani og alvorlige depressive episoder. Behandling inkluderer medicin og psykoterapi for at stabilisere humøret.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Sociale tilbud til borgere med bipolar

Er du sagsbehandler og skal anbringe en borger med bipolar lidelse?  

Så kan du benytte FindSocialeTilbud.dk. Vores platform tilbyder en omfattende oversigt over sociale tilbud, herunder specialiserede støttetilbud til borgere med bipolar lidelse. FindSocialeTilbud.dk stræber efter at lette processen for sagsbehandlere ved at give en klar og opdateret guide til de tilgængelige ressourcer og behandlingsmuligheder.

Er du borger og oplever bipolar lidelse?  

Hvis du står over for udfordringer relateret til bipolar lidelse, kan du benytte FindSocialeTilbud.dk for at finde relevante sociale tilbud og støtte. Vi forstår vigtigheden af at få den rette hjælp, og vores platform er designet til at guide dig gennem tilgængelige ressourcer og behandlingsmuligheder.

Hvad er bipolar lidelse?

Maniodepressiv, også kendt som bipolar lidelse, er en psykisk lidelse, der forårsager ekstreme humørsvingninger, herunder følelsesmæssige højder (mani eller hypomani) og lavpunkter (depression). Disse humørsvingninger kan påvirke en persons energi, aktivitet, søvn, adfærd og evne til at fungere dagligt. Der er flere typer af bipolar lidelse, som varierer i mønsteret og sværhedsgraden af disse humørsvingninger. Her er en dybdegående beskrivelse af mani, depression og bipolar lidelse generelt:

Typer af Bipolar Lidelse

 1. Bipolar I-lidelse:

  • Karakteriseret ved mindst én manisk episode, som kan være efterfulgt eller forudgået af hypomane eller depressive episoder. Maniske episoder er intense og kan kræve hospitalsindlæggelse.
 2. Bipolar II-lidelse:

  • Karakteriseret ved mindst én hypoman episode (mildere form for mani) og mindst én større depressiv episode. Personer med bipolar II oplever aldrig fuld maniske episoder, men depressionerne kan være alvorlige.
 3. Cyclothymisk lidelse (cyclothymi):

  • Karakteriseret ved gentagne perioder med hypomane symptomer og perioder med depressive symptomer, som ikke opfylder kriterierne for en større depressiv episode. Disse symptomer skal være til stede i mindst to år (et år hos børn og unge).
 4. Andre specifikke og uspecificerede bipolare og relaterede lidelser:

  • Karakteriseret ved bipolar symptomer, der ikke fuldt ud opfylder kriterierne for nogen af de andre specifikke bipolar lidelser.

 

Symptomer på Bipolar Lidelse

 

Mani

 • Euforisk eller irritabel stemning: Unaturligt glad, ophidset, eller irritabel i mindst en uge.
 • Øget energi og aktivitet: Overdrevet fysisk og mental energi, rastløshed.
 • Grandiositet: Overvurderet selvværd eller følelse af storhed.
 • Nedsat søvnbehov: Føler sig udhvilet efter meget lidt søvn.
 • Snakkesalighed: Taler mere end normalt eller føler behov for konstant at tale.
 • Racing thoughts: Hurtige tanker, der kan være svære at følge med i.
 • Distraherbarhed: Let afledt opmærksomhed.
 • Impulsiv og risikabel adfærd: Engagerer sig i hensynsløs adfærd, såsom pengespild, hensynsløs kørsel, eller seksuelle risici.

 

Hypomani

 • Mildere symptomer end mani: Samme symptomer som mani, men mindre intense og uden væsentlig påvirkning af dagligdagen.
 • Kortere varighed: Typisk varer hypomane episoder mindst fire dage.

 

Depression

 • Vedvarende tristhed eller håbløshed: Følelser af dyb tristhed, tomhed, eller håbløshed.
 • Tab af interesse: Manglende interesse eller glæde ved aktiviteter, der normalt er behagelige.
 • Ændringer i appetit og vægt: Væsentlig vægtøgning eller vægttab uden forsæt.
 • Søvnforstyrrelser: Søvnløshed eller overdreven søvn.
 • Træthed og energitab: Følelser af konstant træthed og mangel på energi.
 • Værdiløshed eller skyld: Overdrevne eller upassende følelser af skyld eller værdiløshed.
 • Koncentrationsbesvær: Nedsat evne til at tænke eller koncentrere sig.
 • Tankemønstre om død eller selvmord: Tilbagevendende tanker om død, selvmord, eller selvmordsforsøg.

 

Årsager og risikofaktorer

Årsagerne til bipolar lidelse er komplekse og indebærer en kombination af genetiske, biologiske og miljømæssige faktorer:

 • Genetisk disposition: Bipolar lidelse har en tendens til at forekomme hyppigere i familier, hvilket tyder på en genetisk komponent.
 • Hjerneabnormiteter: Forskning viser, at personer med bipolar lidelse kan have strukturelle og funktionelle ændringer i hjernen.
 • Miljømæssige faktorer: Stressende livshændelser, traumer og misbrug kan udløse eller forværre symptomer på bipolar lidelse.

 

Behandling

Behandling af bipolar lidelse fokuserer på at stabilisere humørsvingninger og kan omfatte en kombination af medicin og psykoterapi:

 • Medicin: Stemningsstabilisatorer, antipsykotika og antidepressiva kan hjælpe med at kontrollere symptomerne.
 • Psykoterapi: Kognitiv adfærdsterapi (CBT), interpersonel terapi og familieterapi kan hjælpe personer med bipolar lidelse med at håndtere symptomer og forbedre relationer.
 • Livsstilsændringer: Regelmæssig søvn, motion, sund kost og undgåelse af alkohol og stoffer kan hjælpe med at stabilisere humøret.
 • Uddannelse og støtte: At lære om sygdommen og deltage i støttegrupper kan være nyttigt for både patienter og deres familier.

 

Udfordringer og stigma

Personer med bipolar lidelse kan opleve betydelige udfordringer i deres personlige og professionelle liv på grund af de ekstreme humørsvingninger. Deres adfærd kan påvirke relationer, arbejde og uddannelse negativt. Derudover kan stigmatisering og manglende forståelse af bipolar lidelse gøre det vanskeligt for dem at få adgang til den nødvendige behandling og støtte.

Det er vigtigt at fremme en bedre forståelse af bipolar lidelse for at reducere stigmatiseringen og hjælpe personer med denne lidelse med at få adgang til passende behandling og støtte, hvilket kan forbedre deres livskvalitet og sociale funktion.

Hvorfor oplever man bipolar lidelse?

Bipolar lidelse opstår sandsynligvis på grund af en kombination af genetiske, biologiske og miljømæssige faktorer:

 1. Genetisk disposition: Bipolar lidelse har en tendens til at løbe i familier, hvilket tyder på, at genetik spiller en rolle.
 2. Hjerneabnormiteter: Forskning viser, at personer med bipolar lidelse kan have strukturelle og funktionelle ændringer i hjernen, især i områder, der styrer humørregulering.
 3. Miljømæssige faktorer: Stressfulde livshændelser, traumer eller misbrug kan udløse eller forværre symptomerne på bipolar lidelse.
 4. Biokemiske ubalancer: Ubalancer i neurotransmittere, som er kemikalier i hjernen, kan påvirke humør og energiniveauer.

Hvem oplever bipolar lidelse?

Bipolar lidelse kan ramme mennesker uanset alder, køn, race eller socioøkonomisk baggrund. Dog er nogle faktorer forbundet med øget risiko:

 1. Familiehistorie: Personer med en nær slægtning (forældre eller søskende) med bipolar lidelse har højere risiko for at udvikle tilstanden.
 2. Alder: Typisk begynder bipolar lidelse i sen teenagealder eller tidlig voksenalder, men kan forekomme i alle aldre.
 3. Stressfulde livshændelser: Traumer eller betydelige livsændringer kan udløse symptomer.
 4. Andre mentale helbredstilstande: Personer med andre psykiatriske lidelser som angst eller PTSD kan være mere tilbøjelige til at udvikle bipolar lidelse.

Hvordan oplever man bipolar lidelse?

Personer med bipolar lidelse oplever ekstreme humørsvingninger, som kan omfatte:

 1. Maniske episoder:

  • Euforisk eller ekstremt irritabel stemning.
  • Øget energi og aktivitet, reduceret behov for søvn.
  • Grandiose tanker, impulsiv og risikabel adfærd.
  • Hurtig tale og tankestrømme, distraherbarhed.
 2. Depressive episoder:

  • Vedvarende tristhed eller håbløshed.
  • Tab af interesse for daglige aktiviteter, træthed.
  • Ændringer i appetit og søvn, koncentrationsbesvær.
  • Følelser af værdiløshed eller skyld, tanker om død eller selvmord.

Disse episoder kan variere i varighed og intensitet, og personen kan også opleve perioder med stabilt humør imellem episoderne.

Hvilke symptomer er der ved bipolar lidelse?

Bipolar lidelse er kendetegnet ved to hovedtyper af episoder: maniske (eller hypomane) og depressive. Her er de typiske symptomer for hver type episode:

Maniske episoder:

 1. Euforisk eller irritabel stemning: Unaturlig glæde eller irritabilitet, som varer mindst en uge.
 2. Øget energi og aktivitet: Følelse af rastløshed og overdrevet aktivitet.
 3. Nedsat behov for søvn: Følelse af at have fået nok søvn efter kun få timers søvn.
 4. Grandiose tanker: Overdreven tro på egne evner og vigtighed.
 5. Snakkesalighed: Usædvanlig snakkesalighed eller behov for konstant at tale.
 6. Racing thoughts: Hurtige og skiftende tankestrømme.
 7. Distraherbarhed: Let afledt opmærksomhed.
 8. Impulsiv og risikabel adfærd: Engagement i risikabel adfærd, som økonomiske udskejelser, hensynsløs kørsel eller uansvarlig seksuel adfærd.

Hypomane episoder (mildere form for mani):

 1. Mildere symptomer: Symptomerne er de samme som ved mani, men mindre intense og varer mindst fire dage.
 2. Funktionsevne påvirkes mindre: Symptomerne er ikke alvorlige nok til at forårsage væsentlige problemer i sociale eller arbejdsmæssige sammenhænge.

Depressive episoder:

 1. Vedvarende tristhed eller håbløshed: Følelse af dyb tristhed eller håbløshed.
 2. Tab af interesse eller glæde: Manglende interesse for aktiviteter, der normalt er fornøjelige.
 3. Ændringer i appetit og vægt: Betydelig vægtøgning eller vægttab.
 4. Søvnforstyrrelser: Søvnløshed eller overdreven søvn.
 5. Træthed og energitab: Konstant følelse af træthed og lav energi.
 6. Følelser af værdiløshed eller skyld: Overdrevne eller upassende følelser af skyld eller værdiløshed.
 7. Koncentrationsbesvær: Nedsat evne til at tænke klart eller træffe beslutninger.
 8. Tankemønstre om død eller selvmord: Tilbagevendende tanker om død, selvmord eller selvmordsforsøg.

Disse symptomer kan variere i sværhedsgrad og varighed, og nogle personer kan opleve blandede episoder, hvor de samtidig har symptomer på både mani og depression.

Hvorledes skal bipolar lidelse behandles?

Behandling af bipolar lidelse kræver en omfattende tilgang, som ofte inkluderer en kombination af medicin, psykoterapi og livsstilsændringer. Målet er at stabilisere humøret, reducere symptomer og forbedre livskvaliteten. Her er en oversigt over de mest almindelige behandlingsmetoder:

Medicin

 1. Stemningsstabilisatorer:

  • Lithium er en af de mest almindeligt anvendte stemningsstabilisatorer og kan hjælpe med at kontrollere både maniske og depressive episoder.
  • Antikonvulsiva som valproat (Depakote), lamotrigin (Lamictal) og carbamazepin (Tegretol) bruges også som stemningsstabilisatorer.
 2. Antipsykotika:

  • Atypiske antipsykotika som olanzapin (Zyprexa), quetiapin (Seroquel), risperidon (Risperdal) og aripiprazol (Abilify) kan være nyttige til behandling af mani eller blandede episoder.
 3. Antidepressiva:

  • Kan anvendes til behandling af depressive episoder, men bruges ofte i kombination med en stemningsstabilisator for at undgå at udløse maniske episoder.
 4. Benzodiazepiner:

  • Kortvarig brug af benzodiazepiner kan hjælpe med at lindre angst og søvnløshed forbundet med maniske eller depressive episoder.

Psykoterapi

 1. Kognitiv adfærdsterapi (CBT):

  • Hjælper med at ændre negative tankemønstre og adfærd, der bidrager til depressive og maniske symptomer.
 2. Interpersonel og social rytmeterapi (IPSRT):

  • Fokuserer på at stabilisere daglige rutiner og søvnmønstre for at forbedre humørstabiliteten.
 3. Psykoedukation:

  • Uddanner patienter og deres familier om lidelsen, symptomerne og behandlingsmulighederne, hvilket kan forbedre behandlingsresultaterne og forebygge tilbagefald.
 4. Familieterapi:

  • Involverer familiemedlemmer i behandlingen for at forbedre kommunikation og støtte inden for familien.

Livsstilsændringer og selvpleje

 1. Regelmæssig søvn:

  • At opretholde en konsekvent søvnplan er afgørende for at stabilisere humøret.
 2. Sund kost og motion:

  • En balanceret kost og regelmæssig fysisk aktivitet kan hjælpe med at forbedre den generelle mentale sundhed og stabilisere humøret.
 3. Undgå alkohol og stoffer:

  • At undgå alkohol og stoffer, som kan udløse eller forværre episoder.
 4. Stresshåndtering:

  • Teknikker som mindfulness, meditation og yoga kan hjælpe med at reducere stress og forbedre humøret.

Regelmæssig opfølgning og monitorering

 • Løbende behandling:

  • Regelmæssige opfølgninger med en psykiater eller terapeut er vigtige for at overvåge symptomer, justere medicin og forebygge tilbagefald.
 • Selvmonitorering:

  • At føre en dagbog over humørsvingninger, medicinindtag og udløsende faktorer kan hjælpe med at identificere mønstre og forebygge episoder.

Behandlingen af bipolar lidelse er ofte livslang og kræver et tæt samarbejde mellem patienten, deres pårørende og behandlere. Med den rette behandling og støtte kan personer med bipolar lidelse leve et stabilt og produktivt liv.

Hvornår opdager man, at man har bipolar lidelse?

Bipolar lidelse opdages ofte i slutningen af teenageårene eller i begyndelsen af voksenalderen, men det kan også diagnosticeres senere i livet. Alderen, hvor symptomerne først optræder, og diagnosetidspunktet kan variere betydeligt fra person til person. Her er nogle nøglepunkter om, hvornår og hvordan bipolar lidelse opdages:

Typiske aldersgrupper:

 1. Sen teenagealder og tidlig voksenalder:
  • Mange mennesker begynder at opleve symptomer i slutningen af teenageårene eller i begyndelsen af 20’erne.
 2. Senere i livet:
  • Nogle personer kan først udvikle symptomer eller få en diagnose senere i livet, selvom dette er mindre almindeligt.

Tegn og symptomer, der kan føre til opdagelse:

 1. Ekstreme humørsvingninger:

  • Gentagne episoder af mani eller hypomani og depression, som kan være alvorlige nok til at påvirke dagligdagen.
 2. Funktionelle problemer:

  • Problemer med at fungere i hverdagen, herunder på arbejde, i skole eller i sociale sammenhænge, kan føre til en søgen efter hjælp.
 3. Krise eller ekstrem adfærd:

  • Ekstrem adfærd under maniske episoder, såsom økonomisk uansvarlighed, risikabel seksuel adfærd eller lovovertrædelser, kan resultere i, at personen søger eller bliver tvunget til at søge hjælp.
  •  

Diagnostisk proces:

 1. Samtale med en sundhedsperson:

  • Diagnosen stilles ofte gennem samtaler med en læge, psykiater eller psykolog, der vurderer symptomerne og deres varighed samt familiehistorie.
 2. Medicinsk og psykiatrisk historie:

  • En grundig gennemgang af medicinsk og psykiatrisk historie hjælper med at skelne bipolar lidelse fra andre psykiske lidelser, såsom unipolar depression eller angstlidelser.
 3. Observation og monitorering:

  • Nogle gange kræves længere tids observation og monitorering for at bekræfte en diagnose, da humørsvingninger kan variere over tid.
  •  

Tidlige advarselstegn:

 • Uforklarlige humørsvingninger:
  • Hvis man oplever uforudsigelige humørsvingninger, der ikke passer til normale op- og nedture i livet, kan det være et tegn på bipolar lidelse.
  •  
 • Familiehistorie:
  • Hvis der er en historie med bipolar lidelse eller andre psykiske lidelser i familien, er risikoen højere, og man bør være opmærksom på tidlige symptomer.
  •  

Vigtigheden af tidlig opdagelse:

 • Forebyggelse af komplikationer:
  • Tidlig diagnose og behandling kan hjælpe med at forebygge alvorlige komplikationer, såsom selvmord, stofmisbrug eller sociale problemer.
  •  
 • Behandlingsplan:
  • En tidlig og korrekt diagnose gør det muligt at starte en effektiv behandlingsplan, som kan forbedre livskvaliteten betydeligt.

Hvis man mistænker, at man selv eller en nærstående har bipolar lidelse, er det vigtigt at søge professionel hjælp så hurtigt som muligt. En læge eller psykiater kan udføre en vurdering og hjælpe med at etablere en passende behandlingsplan.

Hvor kan man få hjælp eller støtte, hvis man oplever bipolar lidelse?

Hvis man oplever bipolar lidelse, er der flere steder, hvor man kan få hjælp og støtte. Her er nogle vigtige ressourcer og muligheder for at søge hjælp:

Professionel behandling

 1. Læge eller psykiater:

  • En primærlæge kan foretage en indledende vurdering og henvise til en psykiater, som kan diagnosticere og behandle bipolar lidelse med medicin og psykoterapi.
 2. Psykolog:

  • En psykolog kan tilbyde psykoterapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT), som kan hjælpe med at håndtere symptomerne på bipolar lidelse.
 3. Psykoterapeut:

  • Psykoterapeuter kan hjælpe med længerevarende terapi og støtte, herunder interpersonel og social rytmeterapi (IPSRT).

Offentlige sundhedstjenester

 1. Psykiatriske afdelinger og klinikker:

  • Mange hospitaler og klinikker har specialiserede afdelinger og tilbud til personer med psykiske lidelser, herunder bipolar lidelse.
 2. Kommunale tilbud:

  • Kommuner kan tilbyde forskellige former for psykiatrisk hjælp og støtte, som rådgivning og sociale støttetilbud.

Støttegrupper og foreninger

 1. Depressionsforeningen:

  • En dansk forening, der tilbyder støtte til personer med depression og bipolar lidelse gennem rådgivning, støttegrupper og informationsmateriale.
 2. Sind:

  • En landsdækkende organisation, der tilbyder støtte og rådgivning til mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende.
 3. Bipolarforeningen Danmark:

  • Tilbyder information, netværk og støtte til personer med bipolar lidelse og deres pårørende.

Online ressourcer

 1. NetDoktor.dk:

  • En sundhedsportal med information om psykiske lidelser, behandlinger og muligheder for at finde hjælp.
 2. Psykiatrifonden.dk:

  • En fond, der tilbyder viden om psykiske lidelser, online rådgivning og støtte.
 3. MentalHealth.dk:

  • En hjemmeside, der tilbyder information om psykiske lidelser og links til relevante ressourcer og støttetilbud.

Akut hjælp

 1. Psykiatrisk akutmodtagelse:

  • Hvis man oplever en akut krise eller alvorlige symptomer, kan man henvende sig til en psykiatrisk akutmodtagelse.
 2. Akuttelefoner:

  • Livslinien (70 201 201) tilbyder akut krisehjælp og samtaler for personer i psykisk nød.
  • Regionale psykiatriske akuttelefoner kan også tilbyde akut rådgivning og hjælp.

Livsstilsændringer og selvpleje

 1. Regelmæssig motion og sund kost:

  • Regelmæssig motion og en sund kost kan hjælpe med at stabilisere humøret og forbedre den generelle mentale sundhed.
 2. Søvnregulering:

  • At opretholde en regelmæssig søvnrytme kan være afgørende for at stabilisere humøret.
 3. Mindfulness og stresshåndtering:

  • Teknikker som meditation, yoga og mindfulness kan hjælpe med at reducere stress og forbedre den mentale sundhed.

Ved at kombinere professionel behandling med støtte fra netværk og livsstilsændringer kan personer med bipolar lidelse få den nødvendige hjælp til at håndtere deres symptomer og leve et mere stabilt og tilfredsstillende liv.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.