Barnets Lov §32

Vedr. Familieanbringelse, Kontaktperson, Praktisk/pædagogisk støtte og Familiebehandling. Barnets Lov sikrer støtte til børn og familier gennem familieanbringelse, tildeling af kontaktpersoner, praktisk/pædagogisk støtte og familiebehandling. Formålet er at fremme børns trivsel og udvikling gennem målrettede og tilpassede indsatser, der styrker familierne og sikrer trygge opvækstvilkår.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Familieanbringelse (§ 32, stk. 1, nr. 6.)

Hvad er familieanbringelse?

 • Familieanbringelse er en ordning, hvor et barn anbringes uden for hjemmet i en plejefamilie, hos slægtninge eller i en anden form for familiepleje. Formålet er at sikre barnets trivsel og udvikling i et stabilt og omsorgsfuldt miljø, når det ikke er muligt i barnets eget hjem.

Hvem kan blive anbragt i en familieanbringelse?

 • Børn og unge, som af forskellige årsager ikke kan bo hos deres biologiske forældre, kan blive anbragt i en familieanbringelse. Dette kan skyldes forældres manglende evne til at drage omsorg for barnet, misbrugsproblemer, vold eller andre alvorlige forhold.

Hvor foregår familieanbringelse?

 • Familieanbringelse foregår hos godkendte plejefamilier, slægtninge eller andre nærstående personer, som kan tilbyde et stabilt og omsorgsfuldt hjem.

Hvordan vurderes behovet for familieanbringelse?

 • Behovet for familieanbringelse vurderes af kommunens socialforvaltning på baggrund af en grundig undersøgelse af barnets situation, herunder samtaler med barnet, forældrene og andre relevante parter.

Hvorledes sikres barnets trivsel under familieanbringelse?

 • Barnets trivsel sikres gennem regelmæssige opfølgninger fra kommunens side, samarbejde med plejefamilien og eventuelle støtteforanstaltninger som psykologhjælp eller specialpædagogisk støtte.

Kontaktperson (§ 32)

Hvad er en kontaktperson?

 • En kontaktperson er en støtteperson, som tilknyttes et barn eller en ung for at yde personlig og kontinuerlig støtte. Kontaktpersonen fungerer som en voksenven og rollemodel, der kan hjælpe med at skabe struktur, trivsel og udvikling.

Hvem kan få tildelt en kontaktperson?

 • Børn og unge, der har brug for ekstra støtte og vejledning i hverdagen, kan få tildelt en kontaktperson. Dette gælder især for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, eller som har særlige sociale eller psykiske problemer.

Hvor mødes barnet eller den unge med kontaktpersonen?

 • Møderne kan finde sted i barnets eller den unges hjem, på skolen, i fritidsaktiviteter eller andre steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

Hvordan udvælges en kontaktperson?

 • Kontaktpersonen udvælges af kommunen i samarbejde med barnet eller den unge og deres familie. Der lægges vægt på at finde en person, som kan opbygge en tillidsfuld relation og imødekomme barnets eller den unges behov.

Hvorledes hjælper en kontaktperson barnet eller den unge?

 • Kontaktpersonen hjælper med praktiske opgaver, giver personlig støtte og vejledning, og fungerer som en stabil voksenkontakt, der kan hjælpe med at tackle udfordringer og fremme positiv udvikling.

Praktisk/pædagogisk støtte (§ 32)

Hvad er praktisk/pædagogisk støtte?

 • Praktisk/pædagogisk støtte er en form for hjælp, der ydes til familier, hvor der er behov for ekstra støtte i dagligdagen. Det kan inkludere hjælp til huslige opgaver, børnepasning, strukturering af hverdagen samt rådgivning om opdragelse og pædagogiske metoder.

Hvem kan få praktisk/pædagogisk støtte?

 • Familier med børn, der har særlige behov eller som står i en vanskelig livssituation, kan få praktisk/pædagogisk støtte. Dette kan omfatte familier med børn med handicap, psykiske lidelser eller alvorlige sociale problemer.

Hvor foregår praktisk/pædagogisk støtte?

 • Støtten foregår i hjemmet eller andre relevante steder, hvor familien har brug for hjælp. Støtten tilpasses familiens specifikke behov og situation.

Hvordan vurderes behovet for praktisk/pædagogisk støtte?

 • Behovet vurderes af kommunens socialforvaltning gennem samtaler med familien og en vurdering af deres situation. Der udarbejdes en handleplan, som beskriver støttens indhold og mål.

Hvorledes bidrager praktisk/pædagogisk støtte til familiens trivsel?

 • Støtten bidrager til at skabe en mere stabil og struktureret hverdag for familien, hvilket kan forbedre børnenes trivsel og udvikling samt styrke forældrenes evne til at håndtere dagligdagens udfordringer.

Familiebehandling (§§ 30, 32)

Hvad er familiebehandling?

 • Familiebehandling er en intensiv støtteforanstaltning, der sigter mod at forbedre familiens funktion og trivsel. Behandlingen kan omfatte samtaler, terapi og praktisk støtte, der tager udgangspunkt i hele familiens situation.

Hvem kan få familiebehandling?

 • Familier med alvorlige problemer, som påvirker børnenes trivsel og udvikling, kan få familiebehandling. Dette kan omfatte familier med misbrugsproblemer, vold, psykiske lidelser eller andre komplekse sociale problemer.

Hvor foregår familiebehandling?

 • Familiebehandling foregår typisk i hjemmet, men kan også finde sted i familiecentre eller andre behandlingssteder afhængigt af familiens behov og behandlingsplanen.

Hvordan iværksættes familiebehandling?

 • Familiebehandling iværksættes af kommunens socialforvaltning efter en grundig vurdering af familiens situation. Der udarbejdes en behandlingsplan, som beskriver målene for behandlingen og de metoder, der skal anvendes.

Hvorledes hjælper familiebehandling familien?

 • Familiebehandling hjælper ved at styrke familiens interne relationer, forbedre kommunikationen og løse konflikter. Behandlingen sigter mod at skabe en tryggere og mere stabil hverdag for børnene og styrke forældrenes evne til at varetage deres omsorgsopgaver.

Sammenfatning

Barnets Lov sikrer, at børn og familier med særlige behov får den nødvendige støtte gennem forskellige foranstaltninger. Familieanbringelse (§ 32, stk. 1, nr. 6) tilbyder anbringelse af børn i plejefamilier for at sikre deres trivsel. Kontaktperson (§ 32) tildeles børn og unge for personlig støtte. Praktisk/pædagogisk støtte (§ 32) hjælper familier med daglige opgaver og pædagogiske råd, mens familiebehandling (§§ 30, 32) tilbyder intensiv støtte og terapi for at forbedre familiens funktion og trivsel. Disse foranstaltninger sigter mod at sikre børns trivsel og udvikling i trygge og støttende omgivelser.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.