Anbringelse (§§ 46, 47)

Anbringelse uden for hjemmet refererer til den proces, hvor et barn placeres i en anden omsorgsform end hos sine biologiske forældre. Dette kan være i en plejefamilie, på en døgninstitution eller i et andet passende tilbud. Formålet med anbringelse er at sikre barnets trivsel og udvikling, når det vurderes, at barnet ikke kan få den nødvendige omsorg og støtte i hjemmet.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Hvad er anbringelse?

Anbringelse uden for hjemmet er en af de mest indgribende foranstaltninger, der kan træffes i forhold til et barn og dets familie. Denne artikel vil udførligt beskrive, hvad anbringelse indebærer, hvordan det fungerer i praksis, og hvilke principper og procedurer der er forbundet med denne proces, med fokus på de relevante bestemmelser i Barnets Lov (§§ 46, 47).

Lovgivning om Anbringelse vedr. §§ 46, 47 fra barnets lov

Barnets Lov fastsætter de juridiske rammer for, hvordan og hvornår anbringelse kan ske. De relevante bestemmelser i §§ 46 og 47 beskriver procedurerne og kravene for anbringelse uden for hjemmet.

§ 46: Betingelser for Anbringelse

Grundlag for Anbringelse

Ifølge § 46 kan et barn anbringes uden for hjemmet, hvis det vurderes, at det er nødvendigt af hensyn til barnets sundhed og udvikling. Dette kan være tilfældet i følgende situationer:

 1. Omsorgssvigt:

  • Når barnet udsættes for fysisk eller psykisk vold, misbrug, eller alvorlig omsorgssvigt i hjemmet.
 2. Forældres manglende evne:

  • Når forældrene på grund af psykiske lidelser, misbrug eller andre alvorlige problemer ikke er i stand til at tage vare på barnet.
 3. Barnets egne problemer:

  • Når barnet har alvorlige adfærdsproblemer, misbrugsproblemer eller psykiske lidelser, der kræver en særlig indsats.
  •  

Vurdering og Beslutning

Beslutningen om anbringelse træffes på grundlag af en omfattende vurdering, der inkluderer:

 1. Børnefaglig undersøgelse:

  • En grundig undersøgelse af barnets forhold, herunder dets trivsel, udvikling, og relationer til forældrene.
 2. Inddragelse af barnet:

  • Barnet skal høres og inddrages i processen, og dets mening skal tillægges vægt i beslutningen, afhængigt af barnets alder og modenhed.
 3. Samarbejde med forældrene:

  • Forældrene skal inddrages i processen og have mulighed for at give deres synspunkter til kende.
  •  

§ 47: Procedurer for Anbringelse

Anbringelsesformer

§ 47 beskriver de forskellige anbringelsesformer, som kan anvendes:

 1. Plejefamilie:

  • Barnet placeres i en plejefamilie, hvor det får mulighed for at leve i en stabil og tryg familieramme.
 2. Døgninstitution:

  • Barnet placeres på en døgninstitution, hvor det kan få specialiseret støtte og behandling.
 3. Andre former for anbringelse:

  • Dette kan omfatte opholdssteder eller andre specialiserede tilbud, der kan imødekomme barnets særlige behov.
  •  

Anbringelsesforløbet

 1. Beslutning og godkendelse:

  • Anbringelsen skal godkendes af børn og unge-udvalget i kommunen, som træffer beslutningen på baggrund af den børnefaglige undersøgelse og andre relevante oplysninger.
 2. Handleplan:

  • Der skal udarbejdes en handleplan for barnet, som beskriver formålet med anbringelsen, de mål der skal arbejdes hen imod, og de konkrete tiltag, der skal iværksættes.
 3. Opfølgning og evaluering:

  • Anbringelsen skal løbende følges op og evalueres for at sikre, at den imødekommer barnets behov. Handleplanen skal justeres efter behov, og der skal afholdes regelmæssige statusmøder.

Principper for Anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet skal baseres på en række grundlæggende principper for at sikre barnets rettigheder og trivsel:

 1. Barnets tarv:

  • Barnets tarv skal altid være det primære hensyn i beslutningen om anbringelse. Dette indebærer, at barnets sundhed, trivsel og udvikling skal vægtes højere end andre hensyn.
 2. Mindsteindgrebsprincip:

  • Anbringelse skal være det sidste udvej, og mindre indgribende foranstaltninger skal overvejes først. Anbringelsen skal være så skånsom som muligt for barnet og familien.
 3. Inddragelse og medbestemmelse:

  • Barnet og forældrene skal inddrages aktivt i beslutningsprocessen, og deres synspunkter skal respekteres og tillægges vægt.
 4. Stabilitet og kontinuitet:

  • Anbringelsen skal tilstræbe at give barnet stabilitet og kontinuitet i omsorgen. Dette indebærer, at skift i anbringelsessted bør undgås, medmindre det er absolut nødvendigt.

Udfordringer ved Anbringelse

Anbringelse uden for hjemmet kan medføre en række udfordringer, både for barnet og forældrene:

 1. Emotionelle og psykologiske konsekvenser:

  • Anbringelse kan være en traumatisk oplevelse for barnet og kan medføre følelsesmæssige og psykologiske problemer. Det er vigtigt at tilbyde psykologisk støtte og terapi.
 2. Relationer og tilknytning:

  • Barnet kan opleve brud i relationer og tilknytning til forældre og andre familiemedlemmer. Arbejdet med at opretholde og styrke disse relationer er vigtigt.
 3. Integration og tilpasning:

  • Barnet kan have svært ved at tilpasse sig den nye anbringelsessituation og integrere sig i den nye omsorgsramme.

Støtte og Ressourcer

Der findes forskellige ressourcer og støttemuligheder for børn og forældre, der er involveret i en anbringelse:

 1. Pædagogisk og psykologisk støtte:

  • Børn og unge kan få støtte fra pædagoger og psykologer for at håndtere de udfordringer, der følger med anbringelsen.
 2. Forældrevejledning og støtte:

  • Forældre kan få vejledning og støtte til at forbedre deres forældreevner og arbejde hen imod en mulig genforening med barnet.
 3. Frivillige organisationer:

  • Organisationer som Børns Vilkår og Børns Røde Kors tilbyder støtte og rådgivning til børn og forældre i anbringelsessituationer. 

Sammenfatning

Anbringelse uden for hjemmet er en alvorlig beslutning, der træffes for at beskytte barnets trivsel og udvikling, når det vurderes nødvendigt. Lovgivningen i Barnets Lov §§ 46 og 47 fastsætter de juridiske rammer for denne proces og sikrer, at beslutningerne baseres på grundige vurderinger og principper om barnets tarv, mindsteindgrebsprincip, inddragelse og medbestemmelse samt stabilitet og kontinuitet. Selvom anbringelse kan være en udfordrende og kompleks proces, er målet at sikre, at børn får den nødvendige omsorg og støtte for at trives og udvikle sig optimalt.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.