ADD

ADD, også kendt som Attention Deficit Disorder, er en neurologisk tilstand, der påvirker en persons evne til at opretholde opmærksomhed og kontrollere impulser i overensstemmelse med deres alder og udviklingsniveau. Individer med ADD kan have vanskeligheder med at fastholde fokus, organisere deres tanker og fuldføre opgaver, hvilket ofte fører til perioder med distraktion og manglende evne til at opfylde forventninger. Årsagerne til ADD er komplekse og omfatter både genetiske, neurobiologiske og miljømæssige faktorer såsom prænatal eksponering for toksiner, arvelige dispositioner og forskelle i hjernens funktionelle mønstre.

Er du borger og har brug for støtte?

Hvis du er borger og har behov for et socialt tilbud at søge støtte ved eller på anden vis komme i kontakt med, så benyt søgemaskinen til at finde et socialt tilbud.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecentre, plejehjem eller andre sociale tilbud som du kan finde en ledig plads hos.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du pårørende til en borger?

Hvis du er pårørende til en borger der har behov for støtte så kan du bruge vores søgemaskine til at finde et socialt tilbud du kan komme i kontakt med.

Her kan du finde alt fra opholdssteder, botilbud, dagskoler, krisecenter, plejehjem eller andre sociale tilbud.

Du kan også søge en ledig plads her.

Er du sagsbehandler og har brug for et socialt tilbud?

Hvis du er sagsbehandler og har behov for at komme i kontakt med et socialt tilbud, så kan du enten søge sociale tilbud frem via søgemaskinen eller også kan du søge ledige pladser her.

Sociale tilbud til borgere med ADD

Er du sagsbehandler og står overfor opgaven med at anbringe en borger med ADD? 

Findsocialetilbud.dk er din værdifulde ressource i denne proces. Vi tilbyder et omfattende udvalg af sociale tilbud, specialiseret i håndtering af ADD.
Vores platform giver dig adgang til nødvendige informationer og ressourcer for at træffe velinformerede beslutninger. Uanset om du søger efter specialiserede institutioner, er interesseret i behandlingsmetoder eller ønsker at udforske støttemuligheder, er Findsocialetilbud.dk det centrale sted at starte.

Er du borger og oplever ADD-symptomer?
Hvis du som borger oplever ADD-symptomer, er Findsocialetilbud.dk her for at hjælpe dig. Vi forstår de udfordringer, du står overfor, og vores platform tilbyder en bred vifte af sociale tilbud skræddersyet til at imødekomme dine behov.

Udforsk vores ressourcefyldte miljø, hvor du kan finde støtte, information og specialiserede tilbud til håndtering af ADD. Vi er her for at guide dig gennem mulighederne og sikre, at du får den rette støtte til din situation.

Hvad er ADD?

ADD, eller Attention Deficit Disorder, er en tilstand, der ofte begynder i barndommen og kan fortsætte ind i voksenalderen. Mennesker med ADD har typisk vanskeligheder med at opretholde opmærksomhed og styre impulser. De kan have tendens til at være distraherede og kan have svært ved at fastholde deres opmærksomhed på en enkelt opgave eller aktivitet. Samtidig kan de opleve udfordringer med at styre deres impulser, hvilket kan føre til handlinger uden forbehold eller overvejelse af konsekvenserne. Selvom årsagerne til ADD stadig er under forskning, er der indikationer på, at både genetiske og miljømæssige faktorer kan spille en rolle i dens udvikling.

Hvorfor oplever man ADD?

Attention Deficit Disorder (ADD) er en kompleks tilstand, der påvirker mange mennesker på forskellige måder. Mens årsagerne til ADD ikke er fuldt ud forstået, er der flere faktorer, der kan bidrage til dens forekomst:

 1. Genetik: Der er en betydelig genetisk komponent forbundet med ADD. Personer med en familiehistorie af ADD har en øget risiko for at udvikle lidelsen. Forskning har identificeret flere gener, der kan spille en rolle i udviklingen af ADD.

 2. Neurobiologiske faktorer: ADD er knyttet til forskelle i hjernens struktur og funktion. Bestemte områder af hjernen, der er ansvarlige for opmærksomhed og impulsstyring, viser variationer hos personer med ADD sammenlignet med dem uden lidelsen. Dette omfatter neurotransmittere som dopamin og noradrenalin, der spiller en afgørende rolle i reguleringen af opmærksomhed og impulsivitet.

 3. Miljømæssige påvirkninger: Faktorer som eksponering for toksiner, fødselskomplikationer, tidlig fødsel, lav fødselsvægt samt rygning eller alkoholforbrug under graviditet kan øge risikoen for udvikling af ADD. Ugunstige miljømæssige forhold i tidlig barndom kan også påvirke hjernens udvikling og føre til symptomer på ADD.

 4. Hjerneudvikling: Udviklingen af hjernen og dens forbindelser spiller en afgørende rolle i forekomsten af ADD. Der kan være forskelle i, hvordan visse dele af hjernen modnes eller kommunikerer hos personer med ADD sammenlignet med dem uden lidelsen. Disse forskelle kan påvirke en persons evne til at regulere opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet.

Samlet set er ADD et resultat af en kompleks samspil mellem genetiske, neurobiologiske og miljømæssige faktorer, der påvirker hjernens funktion og udvikling.

Hvem oplever ADD?

ADD kan påvirke en bred vifte af mennesker uanset køn, alder, etnicitet og socioøkonomisk baggrund. Det er en ret udbredt tilstand, og dens forekomst varierer, men det estimeres, at omkring 5% af børn og 2.5% af voksne globalt set lider af ADD.

Det er værd at bemærke, at selvom ADD oftere diagnosticeres hos drenge end hos piger, så kan piger og kvinder også have tilstanden. Dette kan skyldes forskelle i, hvordan symptomerne præsenteres, eller sociale forventninger til adfærd.

ADD kan diagnosticeres i barndommen, men det kan også fortsætte ind i voksenalderen, og nogle mennesker får først en diagnose som voksne. Det er vigtigt at forstå, at ADD ikke er begrænset til kun at påvirke børn; voksne kan også have ADD og opleve de udfordringer, det medfører med hensyn til opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet.

Hvordan oplever man ADD?

Oplevelsen af ADD kan variere fra person til person, men der er nogle fælles træk, som mange mennesker med tilstanden kan genkende. Typiske oplevelser inkluderer:

 1. Svært ved at opretholde opmærksomhed: Personer med ADD kan have svært ved at fastholde fokus på opgaver, aktiviteter eller samtaler i længere perioder af gangen. De kan blive distraherede let og have tendens til at hoppe fra en aktivitet til en anden.

 2. Impulsivitet: Impulsivitet er en almindelig oplevelse for mange med ADD. Dette kan manifestere sig som handlinger uden forbehold eller tænkning på konsekvenserne på forhånd.

 3. Uro og rastløshed: Generelt set er hyperaktivitet ikke en primær komponent af ADD (Attention Deficit Disorder). ADD er karakteriseret ved primært opmærksomhedsproblemer uden tilstedeværelsen af signifikant hyperaktivitet eller impulsivitet.

  Dog kan nogle mennesker opleve en vis grad af indre uro eller rastløshed uden at opfylde kriterierne for en diagnose af ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Dette kan manifestere sig som en subjektiv følelse af hyperaktivitet eller en tendens til at være urolig, men det er ikke nødvendigvis den samme hyperaktivitet, der ses hos personer med ADHD.

 4. Organisationsproblemer: Mange med ADD har udfordringer med at organisere deres tanker, tid og opgaver. Dette kan føre til problemer med at fuldføre opgaver eller holde styr på ting som husarbejde, skolearbejde eller arbejdsopgaver.

 5. Tidsmæssige problemer: Problemer med tidsopfattelse og tidsstyring er også almindelige for personer med ADD. De kan have svært ved at estimere, hvor lang tid en opgave vil tage, og har måske svært ved at komme til aftalte tider.

Samlet set kan ADD påvirke en persons daglige funktion på mange områder og føre til udfordringer på arbejdspladsen, i skolen, i sociale situationer og i personlige relationer. Det er vigtigt at forstå, at oplevelsen af ADD kan være unik for hver enkelt person, og at symptomerne kan variere i intensitet og hyppighed.

Hvilke symptomer er der ved ADD?

 1. Svært ved at opretholde Fokus: Personer med ADD kan finde det udfordrende at fastholde deres opmærksomhed på en enkelt opgave eller aktivitet i længere perioder. De kan blive let distraherede af eksterne stimuli som lyde eller bevægelser omkring dem, eller interne stimuli som deres egne tanker og bekymringer. Dette kan resultere i manglende fokus og ineffektivitet i udførelsen af opgaver.

 2. Impulsivitet: Impulsivitet indebærer handlinger udført uden tilstrækkelig overvejelse af konsekvenserne. Personer med ADD kan handle spontant uden at tænke tingene igennem først. Dette kan føre til problemer som at afbryde andre, tale uden at tænke, tage risikable beslutninger eller handle på impulser uden hensyn til langsigtet konsekvenser.

 3. Hyperaktivitet: Selvom ikke alle med ADD oplever hyperaktivitet, kan nogle føle en konstant følelse af rastløshed eller have svært ved at sidde stille i længere perioder. Dette kan resultere i uro, konstant bevægelse af hænder eller fødder, eller en tendens til at være på farten hele tiden.

 4. Organisationsproblemer: Organisationsproblemer refererer til vanskeligheder med at organisere tanker, tid og opgaver effektivt. Personer med ADD kan have problemer med at planlægge og strukturere deres tid, holde styr på vigtige opgaver og opretholde en systematisk tilgang til deres daglige aktiviteter. Dette kan føre til frustration og manglende evne til at fuldføre opgaver i tide eller på en organiseret måde.

 5. Glemmer ofte: Glemsomhed er en almindelig udfordring for personer med ADD. De kan have svært ved at huske vigtige oplysninger, aftaler eller opgaver, og kan derfor have tendens til at miste ting eller glemme at udføre nødvendige handlinger. Dette kan føre til problemer som at glemme deadlines, miste nøgler eller mobiltelefoner eller glemme at møde op til aftaler.

 6. Problemer med tidsstyring: Personer med ADD kan have svært ved at estimere, hvor lang tid en opgave vil tage, og kan derfor have tendens til at blive overvældede af tidspresset eller komme for sent til aftaler. Dette kan resultere i stress, frustration og vanskeligheder med at opretholde en effektiv tidsstyring i deres daglige liv.

Hvordan adskiller ADD sig fra ADHD?

ADD (Attention Deficit Disorder) og ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er to relaterede, men forskellige tilstande, der begge påvirker en persons evne til at opretholde opmærksomhed og kontrollere impulser. Forskellen mellem dem ligger primært i tilstedeværelsen eller fraværelsen af hyperaktivitet:

ADD (Attention Deficit Disorder): ADD er karakteriseret ved primært opmærksomhedsproblemer uden tilstedeværelsen af hyperaktivitet eller impulsivitet. Personer med ADD kan have svært ved at fastholde deres opmærksomhed på opgaver eller aktiviteter i længere perioder af gangen. De kan være distraherede let og have tendens til at dagdrømme eller være glemsomme.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder): ADHD, derimod, indebærer både opmærksomhedsproblemer og hyperaktivitet eller impulsivitet. Der er tre undergrupper af ADHD baseret på de dominerende symptomer:

 1. ADHD med overvejende hyperaktivitet-impulsivitet: Dette indebærer en betydelig grad af hyperaktivitet og impulsivitet sammen med opmærksomhedsproblemer.
 2. ADHD med overvejende opmærksomhedssvækkelse: Denne undergruppe indebærer primært opmærksomhedsproblemer uden den samme grad af hyperaktivitet eller impulsivitet.
 3. ADHD, kombineret type: Dette er den mest almindelige form og indebærer både opmærksomhedsproblemer og hyperaktivitet-impulsivitet i betydelig grad.
 

I praksis kan det være vanskeligt at adskille de to tilstande, og der kan være overlap mellem symptomerne. Nogle personer kan have symptomer på både opmærksomhedsproblemer og hyperaktivitet, men opfylder ikke nødvendigvis kriterierne for en ADHD-diagnose. En grundig vurdering af en kvalificeret sundhedsprofessionel er nødvendig for at få en nøjagtig diagnose og udvikle en passende behandlingsplan.

Hvordan behandler man ADD?

Behandlingen af ADD (Attention Deficit Disorder) kan omfatte en kombination af forskellige tilgange, der er tilpasset den enkelte persons behov og symptomer. Nogle af de mest almindelige behandlingsmetoder inkluderer:

 1. Medicinering: Stimulerende medicin som methylphenidat (f.eks. Ritalin) eller amfetaminbaserede lægemidler (f.eks. Adderall) kan hjælpe med at forbedre opmærksomhed og reducere impulsivitet og hyperaktivitet hos nogle personer med ADD. Ikke-stimulerende medicin, såsom atomoxetin (Strattera), kan også være en mulighed, især for dem der ikke reagerer godt på stimulerende midler eller har kontraindikationer for dem.

 2. Psykoterapi: Terapi, såsom kognitiv adfærdsterapi (CBT), kan være nyttigt for personer med ADD for at lære coping-strategier til at håndtere symptomer, forbedre organisation og tidshåndtering, og tackle følelsesmæssige udfordringer. Familieterapi kan også være gavnligt for at hjælpe hele familien med at forstå og støtte den pågældende person.

 3. Livsstilsændringer: En sund livsstil kan have en positiv effekt på symptomerne på ADD. Dette kan omfatte regelmæssig motion, en sund kost, tilstrækkelig søvn og stressreduktionsteknikker som mindfulness eller yoga.

 4. Støtte i skolen eller på arbejdet: Tilpasninger på arbejdspladsen eller i skolen kan være nødvendige for at hjælpe personen med ADD med at lykkes. Dette kan omfatte ting som forlænget tid til opgaver, brug af organisatoriske værktøjer, og støtte fra lærere eller arbejdsgivere.

 5. Forældrestøtte: Forældre til børn med ADD kan have gavn af uddannelse og støtte til at lære effektive måder at håndtere symptomerne på og støtte deres barns udvikling.

Det er vigtigt at huske, at behandlingen af ADD skal tilpasses den enkelte persons behov og symptomer, og at en kombination af forskellige tilgange ofte er mest effektiv. En grundig vurdering og regelmæssig opfølgning med en kvalificeret sundhedsprofessionel er afgørende for en vellykket behandlingsplan.

Hvornår opdager man ADD?

ADD (Attention Deficit Disorder) kan blive opdaget på forskellige tidspunkter i en persons liv, afhængigt af symptomerne og deres sværhedsgrad. Nogle mennesker kan blive diagnosticeret med ADD i barndommen, mens det for andre først bliver tydeligt i voksenalderen. Nogle typiske tidspunkter, hvor ADD kan blive opdaget, inkluderer:

 1. Barndommen: Mange børn med ADD begynder at vise symptomer i førskolealderen eller tidligt i skolealderen. Tegn på ADD i barndommen kan omfatte vanskeligheder med at opretholde opmærksomhed i klasseværelset, impulsivitet, hyperaktivitet, organisatoriske problemer og udfordringer med at udføre opgaver.

 2. Skolegangen: ADD-symptomer kan blive mere udtalte, når et barn begynder at gå i skole og bliver udsat for større krav om opmærksomhed, koncentration og selvstændighed. Lærere og forældre kan begynde at bemærke problemer med at følge med i undervisningen, glemme opgaver eller have svært ved at organisere deres skolearbejde.

 3. Voksenalderen: Nogle mennesker opdager først, at de har ADD, når de når voksenalderen, især hvis deres symptomer ikke blev anerkendt eller adresseret i barndommen. Voksne med ADD kan opleve vanskeligheder på arbejdet, i deres personlige liv eller i uddannelsen, der fører dem til at søge en vurdering og diagnosticering.

 4. Overgangsperioder: Overgangsperioder som overgangen fra skole til universitet, ind i arbejdsstyrken eller overgangen til forældreskab kan føre til øget opmærksomhed på eventuelle udfordringer eller vanskeligheder, som en person med ADD kan have.

Det er vigtigt at huske, at ADD kan variere i sin præsentation og sværhedsgrad, og at det ikke altid er let at opdage. Hvis der er mistanke om ADD, er det vigtigt at søge professionel vurdering og støtte for at få en nøjagtig diagnose og adgang til passende behandling.

Hvor kan man få hjælp eller støtte hvis man oplever ADD?

Mennesker, der lever med ADD, har mulighed for at modtage hjælp og støtte fra en række sundhedsfaglige, herunder læger, psykologer og psykiatere. Derudover kan støttegrupper og organisationer også udgøre en værdifuld ressource for dem, der håndterer ADD i deres daglige liv.

Hvorfor vises mit sociale tilbud?

Dit sociale tilbud vises på FindSocialeTilbud.dk af flere årsager, som alle er relateret til, hvordan vores søgemaskine indekserer og rangerer sociale tilbud. Her er nogle af de vigtigste faktorer:

 1. Crawling og indeksering: FindSocialeTilbud.dks søgemaskine bruger “crawlers” (også kendt som “spiders” eller “bots”), som automatisk gennemsøger internettet for at finde nye eller opdaterede sociale tilbud. Når FindSocialeTilbud.dks crawlers finder dit sociale tilbud, læser de indholdet og føjer det til FindSocialeTilbud.dks indeks, en kæmpe database over alle sociale tilbud, som FindSocialeTilbud.dk kender til.

 2. SEO (søgemaskineoptimering): Hvis din hjemmeside for dit sociale tilbud er optimeret til søgemaskiner, har det en bedre chance for at blive fundet og vist i søgemaskiner, heriblandt FindSocialeTilbud.dks søgemaskine. SEO omfatter teknikker som at bruge relevante søgeord i din tekst, sikre, at din hjemmeside loader hurtigere, og at den er mobilvenlig, samt opbygge kvalitets backlinks fra andre hjemmesider.

 3. Relevant og værdifuldt indhold: FindSocialeTilbud.dk foretrækker at vise sociale tilbud, der tilbyder værdifuldt og relevant indhold til brugernes søgeforespørgsler. Hvis indholdet på din hjemmeside for dit sociale tilbud matcher, hvad folk søger efter, og det er informativt og godt skrevet, er der større sandsynlighed for, at det vises i søgeresultaterne.

 4. Regelmæssige opdateringer: Regelmæssigt opdateret indhold på din hjemmeside for dit sociale tilbud er også med til at hjælpe med at holde dit sociale tilbud relevant overfor FindSocialeTilbud.dks crawlers, da det indikerer, at dit sociale tilbud er aktivt og fortsat relevant for de søgende brugere.