Vordingborg Alfernes Hus Diamanten

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i vores grundlæggende menneskesyn, er følgende værdier fundamentet i huset Vordingborg “Alfernes Hus” Diamanten. Det er vores mål at skabe et miljø, hvor der foregår en individuel indsats, der tager udgangspunkt lige der, hvor den enkelte pige/dreng står og har et potentiale. Og ved tæt struktur i det behandlingsmæssige arbejde, kunne afdække den enkelte pige/drengs ressource og problemsider, opstille udviklings mål og herudfra lave en fælles strategi og indsats. Vordingborg ”Alfernes Hus” Diamanten, har 7 pædagogiske værdier, som den pædagogiske indsats bygger på

  • Struktur
  • Tryghed/tydelighed/forudsigelighed
  • Anerkendelse
  • Omsorg/trivsel
  • Empati
  • Ordentlighed
  • Udfordring

Alle værdier skal være til stede for den enkelte pige/dreng, som vil bo på stedet, men også den enkelte medarbejder. Sådan vi skaber et godt sted at være for alle. Alle kan have indflydelse og den enkelte medarbejder indgår som en vigtig rollemodel overfor pigerne/drengene og andre kollegaer.

Kontakt det sociale tilbud