Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Villa Nord – Et socialpædagogisk opholdssted, i Nordsjælland

Villa Nord er et socialpædagogisk opholdssted kan rumme 8 unge i alderen 14 til 18 år jf. servicelovens §66 stk. 1 nr. 5, med mulighed for efterværn op til det 23. år jf. lov om social service §76. 1 af de de 8 pladser kan anvendes fleksibelt jf. lov om social service §107, såfremt den unge er indskrevet i vores tilbud inden det 18 år.

Villa Nords målgruppe er unge med psykosociale udfordringer såsom forskellige problematikker inden for omsorgssvigt, depression, stressbelastning, angst, opmærksomhedsforstyrrelser (mindre gennemgribende diagnoser), indad reagerende adfærd og/eller tilknytningsforstyrrelser.

Takster og Tilsynsrapport

Prisen for ophold i Villa Nord kr. 58.995,- pr. måned.

Se vores Tilsynrapport her

Pædagogik

Villa Nord anvender en systemisk narrativ tilgang. Vi arbejder ud fra et menneskesyn om, at alle mennesker har styrker og kompetencer, de kan benytte i eget liv. Vi tror på, at med den rette indsats kan den unge finde og udvikle kompetencer, til at italesætte og finde mening i egen livshistorie.

Vi tror på et anerkendelse, inddragende og tillidsfuldt samvær unge og personale imellem. Vi har fokus på samarbejde, trivsel og tryghed med henblik på at udvikle de unges almene, sociale og personlige kompetencer. Vi ønsker at opnå, at de unge overlever at have indflydelse på eget liv. Vi kravs- og forventnings tilpasser ud fra den enkelte unge. Vi ønsker, at den unge har tillid til sig selv og til andre. Vi tilskynder dem til at tage ansvar for egne mål og handlinger og støtter dem i evnen til at håndtere livet.

I Villa Nord lægger vi stor vægt på at støtte de unge til egenhændigt at tage ansvar for egen ungdomsliv. Dette gøres bl.a. ved at møde de unge med stor nysgerrighed og guide dem i de problemstillinger, som de unge møder i hverdagen. Personalet støtter de unge i sociale kompetencer, bo træning, hygiejne, kost og uddannelse, med et stort fokus på at de unge selv er en del i at tage ansvar for læring og egen udvikling. Dette gøres bl.a. med udviklingsmål, som den unge selv er med til at definere. Dette opstilles i samråd med den unge 4 gange årligt.

Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret syn på den unge, hvorfor vi vægter samarbejdet med skole, uddannelsessteder, familie og betydningsfulde relationer højt.

Værdigrundlag

Vi tror på, at alle mennesker rummer kompetencer til at kunne bidrage til et fællesskab. Vi arbejder ud fra, at et anerkendende, inddragende og tillidsfuldt samvær unge og personale imellem danner grobund for et godt samarbejde. Vi ser det som afgørende, at den unge opnår at føle et medansvar, for, at kunne skabe et fundament for personlig udvikling for derved på sigt, at kunne varetage eget liv jf. lov om social service §76.

Vores pædagogik bygger på den systemisk narrative tilgang. Vi vægter individet højt og ser den enkelte i et helhedsorienteret perspektiv. Vi tror på, at alle har ressourcer og potentiale for at lære nyt og udvikle egne kompetencer. Vi har fokus på den unges egen motivation og arbejder mod, at de unge finder sig tilrette med omgivelser de befinder sig i, både socialt, bo træning og uddannelsesmæssigt.

Vi forbereder den unge til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Vi arbejder med med differentieret pædagogik og krav tilpasset ud fra den enkelte unges livsvilkår/livssituation. Vi oplevet det essentielt, at den unge udvikler tillid til sig selv, for derved på sigt at kunne bidrage ligeværdigt til et fælles samfund.

Kontakt Villa Nord

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Efterværn §76, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6

Leder

Camilla Jensen

Priser

kr. 58.995,- pr. måned

Visitationsansvarlig

Camilla Jensen

Antal normerede pladser

8

Diagnose

Tilknytningsforstyrrelse, PTSD, Omsorgssvigt, Depression, OCD

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=QQH-1662&afdelingsid=cb4c83e7-a951-48c2-8eb4-2d2b1dbb7c99&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Efterværn § 76

Antal ledige pladser

1

Kommune

Gribskov

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.