Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Vernsgaard

Vernsgaard er et helhedsorienteret afklarings bo-tilbud for svage familier, hvor forælderevnen skal styrkes eller mangles afklaret. Tilbuddet arbejder målrettet mod afklaring således, at kommunen hurtigt har grundlag for en langsigtet løsning i andet regi. Vernsgaard er en familienær institution, med en professionel tilgang hvor de drivende kræfter har årelang erfaring med udredning og beskrivelse af forældrekompetencen med henblik på afklaring. Produktet af et døgnophold på Vernsgaard, tager overordnet udgangspunkt i socialministeriets retningslinjer,for udarbejdelse af forælderevne undersøgelse fra juni 2011 side 4.

Der er evidens for, at det i vid udstrækning er lykkedes Vernsgaard, at sætte forældrenes ressourcer i spil. Dette på en måde, så det har bidraget med betragtelige både menneskelige og økonomiske gevinster.

Kontakt det sociale tilbud