Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

I Blå Kors Ungehuset hjælper vi dig godt på vej

I Blå Kors Ungehuset kan du få støtte til at nå dit mål om at kunne leve uden afhængighed og misbrug.

Dette gør vi bl.a. ved at hjælpe dig til at opbygge et nyt og sundere netværk for dig selv, hvor misbrug og afhængighed ikke er i centrum.

Herudover kan vi støtte dig i en proces, hvor du får bearbejdet eller behandlet en psykisk sårbarhed eller psykiatriske problemstillinger.

Formålet med dette er, at du på sigt vil kunne leve et liv uden misbrug, og hvor du kan forsørge dig selv og mestre dit eget liv.

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Beskyttet beskæftigelse §103, Efterværn §76, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85, Forsorgshjem §110, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6

Souschef

Jette Kvist Tolstrup

Leder

Torben Manø

Antal normerede pladser

32

Diagnose

Stofmisbrug, Omsorgssvigt, Hjemløshed

Alder

16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=NPR-1186&afdelingsid=942dc888-eb69-4787-b4a7-91fe746ecc81

Antal ledige pladser

12

Kommune

Mariagerfjord

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.