FindSocialeTilbud.dk

Ulfborg Aktiv Center

Ulfborg Aktiv Center er beliggende centralt i Ulfborg By. Centeret  blev opført i 1960´erne.

I 1991 påbegyndtes ombygning af boligerne til mere tidssvarende lejligheder. Der er siden bygget til i flere omgange, hvilket ses af de lidt forskelligartede måder at bygge på.

Centeret i sin nuværende form har eksisteret siden 2004, og består i dag af 3 afdelinger med i alt 64 boliger:

  • 18 almene 2- rums plejeboliger
  • 10 et-rumsboliger i et tæt plejemiljø, som specielt er velegnet til demente borgere
  • 30 ældreboliger, som er et tilbud til borgere med væsentlig flere ressourcer end borgere i plejeboliger
  • 6 MTO pladser = midlertidige pladser til borgere, som af forskellige årsager har behov for et midlertidigt ophold

Alle permanente boliger har egen lille terrasse.

Vi har en stor cafe, hvor der foregår mange arrangementer, og hvor beboere, men også pensionister udefra byen, kan komme og spise. Til centeret er ligeledes tilknyttet et stort dagcenter, hvor der er mange forskellige tilbud. Mange af tilbuddene  er styret af frivillige. Her kommer mange borgere udefra, men også vore mest ressourcestærke beboere har glæde af at komme i dagcenteret.

Desuden rummer centeret også en selvejende fysioterapi.

Kontakt det sociale tilbud