Den unges selvforståelse vil som i den kritiske psykologi jf. Klaus Holzkamp være et gennemgående element. Uden den unge som medspiller i sin egen udvikling, kan en indre styring i et fremadrettet perspektiv, der kan fastholdes efter opholdet på TANKEN ikke opnås. Den unges selvforståelse opnås via en PAS screening i henhold til en socialkonstruktinistisk tankegang. Resultatet og fremtidige mål fastsættes af den unge og konsulenten i fællesskab, samtidig med der tages hensyn til, at den unge agerer forskelligt alt afhængig af den kontekst, den unge indgår i. TANKEN skal her være base for en udvikling, som den unge kan støtte sig til i forsøget på at indgå i andre praksisfællesskaber jf. Etienne Wenger. PAS screeningen vurderer den unges potentialer og kompetencer inden for hukommelse, koncentration og opmærksomhed afhængigt af den unges styrker i henhold til det auditive, visuelle, motoriske eller musiske og samtidig vurderes den unges personlige og sociale kompetencer.

Kontakt det sociale tilbud