Take Care ApS

Velkommen til Take Care

Opholdsstedet Take Care i Maribo er en selvejende døgninstitution i Lolland kommune oprettet i henhold til Lov om Social Service § 66 stk. 5 og § 107. Vi yder en kvalificeret socialpædagogisk indsats overfor udsatte børn og unge. Vi tilbyder differentierede pladstyder og leverer en helhedsorienteret indsats med den unge i centrum.

Take Cares målgruppe er bredt defineret, idet vi har flere interne visitationsmuligheder og dermed mulighed for individuel matchning set i forhold til den enkelte unges behandlingsbehov og udviklingsniveau. Den individuelle matchning tager i høj grad hensyn til den øvrige gruppe af beboere.

 

Kontakt det sociale tilbud