Sydhjørnet – Multihjørnet

Bofællesskabet Sydhjørnet ligger i Vamdrup (15 km sydvest for Kolding Centrum) på en grund nær Vamdrup Station, Brugsen og Frisør. Bygningen stod færdig 1. Marts 2012.

Sydhjørnet er en selvejende institution med en bestyrelse på 5 personer. Både forældre og ressourcepersoner udenfor forældrekredsen er inddraget. Sydhjørnet har fået certificering til at drive friplejeboligvirksomhed og er tildelt statsstøtte og byggekvote til i første omgang opførelse af 12 friplejeboliger. Vi har senere bygget en lejlighed mere, så vi nu er nået op på 13 lejligheder.

Multihjørnet vil tilbyde både beskyttet beskæftigelse samt aktiviteter og samvær for mennesker med diverse udfordringer.

Kontakt det sociale tilbud

Tilbud

Aktivitets- og samværstilbud §104, Beskyttet beskæftigelse §103, Midlertidigt botilbud §107, Længerevarende botilbud §108, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85

Leder

Eva Møller Kristensen

Antal normerede pladser

14

Diagnose

Udviklingshæmning, Tilknytningsforstyrrelse, Synsnedsættelse, Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio faktorer, ADHD, ADD, Afvigelser i personligheden, Angst, Autisme, Depression, Demens, Personlighedsforstyrrelse, Opmærksomhedsforstyrrelse, Hjerneskade erhvervet, Hjerneskade medfødt, Omsorgssvigt, Normbrydende adfærd, Forandret virkeligheds opfattelse

Alder

13-17 år, +30 år, 24-30 år, 18-23 år, 16-23 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=KJR-3923&afdelingsid=46e4306d-091c-4a23-ab91-c69024879c27&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Personlige støtteordninger, Bostøtte § 85

Kommune

Kolding

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.