Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Surfgaarden er et rehabiliteringstilbud i Thy for mennesker med posttraumatisk stress (PTSD) og andre former for traumer.

Vi er hjemmehørende på en stor gård i af Cold Hawaii og har plads til 19 beboere. Vi har 19 fleksible pladser mellem §110 og §107. Vores faciliteter er i særklasse og vi råder over udstyr til en masse forskellige aktiviteter.

Surfgaarden åbnede i 2020 og har siden start høstet stor anerkendelse for vores evne til at hjælpe mennesker tilbage på sporet af et bedre liv.

Læs mere på: www.surfgaarden.dk

Kontakt Surfgaarden

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Midlertidigt botilbud §107, Forsorgshjem §110, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85

Leder

Arne Nielsen

Visitationsansvarlig

Alma Smakic - Ring 88779868 og tryk 1

Antal normerede pladser

19

Diagnose

PTSD, Nervøse el. stress relaterede tilstande, Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, Adfærdsændringer ifm. fysiske og fysio faktorer, Angst, Depression, Forandret virkeligheds opfattelse, Indadreagerende adfærd, Udadreagerende adfærd, Kognitiv forstyrrelse, Selvskadende adfærd

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=HWP-2290&afdelingsid=71bae758-b0d9-40f0-a803-b17a43b1bac7&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Bostøtte § 85

Antal ledige pladser

1

Kommune

Thisted

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.