Stubben

Velkommen til Botilbuddet Stubben

Botilbuddet Stubben er et tilbud til unge fra 16 år og opefter med sociale, psykiske og følelses- eller modenhedsmæssige udfordringer.

Vi yder professionel støtte i hverdagen og lægger samtidig vægt på sammen med beboerne at skabe et trygt, rart og hjemligt miljø.

På Stubben har vi plads til i alt 8 beboere. Stubben ligger i smukke omgivelser på Vestsjælland, mere præcist i byen Mørkøv, hvor vi bor i to dejlige huse, der har fælles stor have, som lægger skønne grønne kvadratmeter til forskellige aktiviteter og ren afslapning.

I det store fælleshus er der 4 selvstændige værelser, 1 lejlighed og flere fællesrum for beboere og personale. I det andet hus er der to lejligheder, der deler køkken og bad. Derudover har vi 1 selvstændig lejlighed på 60 – 70 m2 beliggende på den modsatte side af Hovedgaden.

Til huset hører i øvrigt en stor skøn have. Vi har bordtennis og mulighed for fysisk træning med maskiner og redskaber samt nadabehandling. Desuden er der 250 Mbit internetadgang mm.

Vores menneskesyn er båret af respekt for det enkelte individ. Det betyder blandt andet, at vi ikke har fælles regler og rammer for alle.

På Stubben lægger vi stor vægt på forskellighed i sammensætningen af beboergruppen og ser mangfoldighed som en styrke i den samlede indsats i forhold til den unges liv og udvikling.

Vores pædagogiske tilgang er kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende med afsæt i den pædagogiske tilgang, KRAP.

Det overordnede mål for arbejdet på Stubben er at bidrage til, at den enkelte unge opnår højest mulig grad af selvstændighed og indflydelse på egen livssituation, og at den unge bliver så tilfreds med egen tilværelse som muligt. Desuden at den unge opøver evnen til at indgå i og danne sunde relationer med andre mennesker og bliver så selvhjulpen som muligt med henblik på fremadrettet at kunne klare sig i egen bolig.

Stubben er godkendt til §66, §76 og §107. Derudover er Stubben godkendt til §85.

Kontakt det sociale tilbud