Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Stiftelsen Købmandsgården

Bo- og arbejdstilbuddet henvender sig til voksne personer i alle aldre med varigt nedsat psykisk funktionsevne, altså folk som er psykisk udviklingshæmmede samt tilgrænsende grupper.

De beboere, som bor i vores bofællesskaber har generelt set behov for støtte og vejledning, for at kunne opretholde en hverdag.

Det være sig økonomisk vejledning, hjælp til indkøb, hjælp på deres værelser, gode råd om personlig hygiejne, påklædning, kost osv.

Kontakt Stiftelsen Købmandsgården