Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

STEDET er et privatejet opholdstilbud i Espergærde, Nordsjælland. Stedet har eksisteret siden 1987 og har plads til 5 unge i alderen 13-23 år. Pladserne søges besat, så der er unge af begge køn, i forskellige aldre. STEDET er struktureret som en døgninstitution, hvor alt personale er faguddannet.

De unge tilbydes et familielignede miljø, hvor personalet skaber rammer, således at de unge kan opleve STEDET som et hjem. På STEDET er relationsarbejdet i fokus, så personalet på sigt kan opleves som troværdige og autentiske voksne, de unge kan stole.

STEDET modtager normaltbegavede unge i alderen 13-23 år med forskellige former for psykosociale vanskeligheder. De unge er kendetegnet ved en opvækst med forældre med reduceret forældreevne. Opvæksten har været præget af generelle omsorgssvigt, traumer, kriser efter ulykker, krænkelser og overgreb, også af seksuel karakter.

STEDET hjælper den unge med at identificere og realisere egne drømme og mål. Det kan være styrkelse af identitetsfølelse, selvværd, selvstændighed, mentaliseringsevne, netværk, tillid til omgivelserne, uddannelse, arbejde etc.

Den unge klargøres til et selvstændigt voksenliv med egen bolig, stabile relationer og fast arbejde eller uddannelse. STEDET tilbyder efterværn til fraflyttede beboere.

Download standardbeskrivelse: Klik her.

Kontakt Stedet

Alder

13-17 år, 16-23 år

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.