Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Stationen

 

Vores målgruppe er unge fra 12 til 18 år, med mulighed for efterværn til det 23. år.

Udover alderskriterier, følger her en række andre beskrivelser af Stationens målgruppe.

Unge med:

  • Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer.
  • Specifikke vanskeligheder hos normalt begavede. Herunder omsorgssvigtede og midlertidige krisetilstande efter ulykker, tab og traumer.
  • Personligheds- tilknytnings- og kontaktforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline-problematik, spiseforstyrrelser, m.m..
  • Unge idømt ungdomssanktion, fase 2 og 3, samt unge til alternativ afsoning efter Straffuldbyrdelsesloven § 78.
  • Misbrugsproblematikker uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed.
  • Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb.
  • Seksuel krænkerproblematik. Herunder incest/pædofili/voldtægt m.m. Seksuelle impulsgennembrud, voldtægt m.m.
  • Problemstillinger fra etniske minoritetsfamilier.

Kontakt Stationen