fbpx

Ståstedet er et socialpædagogisk behandlingstilbud, som henvender sig til Unge, Voksne & Familier. Vi er kommunens samarbejdspartnere, og vi bestræber os på at løse mange forskelligeartede socialpædagogiske opgaver i samarbejde
med kommuner i hele landet.  Vi har høj faglighed og en solid bred erfaring i arbejdet med udsatte unge, voksne og familier, med at forebygge og forhindre behovet for en anbringelse.

Vi tænker i løsninger
Vores priser og indsatser er vejledende, og kan derfor variere efter behov.
Står i med en kompliceret opgave, som kræver noget særligt, står vi klar med en løsning.

Alle vores indsatser indeholder samvær, mødeaktiviteter, kontakt til alle involverede parter i den unges liv, rapporter, tlf & sms-kontakt, aktiviteter og transport. Ligeledes indeholder alle vores indsatser et døgnberedskab, som betyder at vi altid er der for den unge, døgnet rundt, året rundt.

Kontakt det sociale tilbud

Kommune

Vordingborg, Vordingborg

Region

Sjælland, Sjælland

Diagnose

Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, ADHD, Hjemløshed, Nervøseelstressrelateredetilstande, Skizofreni, Stofmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse, Adfærds-ogfølelsesmæssigeforstyrrelser, ADHD, Hjemløshed, Nervøseelstressrelateredetilstande, Skizofreni, Stofmisbrug, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år, 16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tilbud

Aktivitets-ogsamværstilbud-§104, Almenboliglovens §85 og §105 Socialpædagogiskstøtte i botilbud, Andresocialetilbud, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Efterværn-§76 , Kontaktperson-§52, Opholdssted-§66 stk.1 nr. 5, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud-§85, Støtte kontaktpersoner til voksne-§99, Aktivitets-ogsamværstilbud-§104, Almenboliglovens §85 og §105 Socialpædagogiskstøtte i botilbud, Andresocialetilbud, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Efterværn-§76 , Kontaktperson-§52, Opholdssted-§66 stk.1 nr. 5, Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud-§85, Støtte kontaktpersoner til voksne-§99

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.