Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Soranahus

Fonden Soranahus er et familiært opholdssted med 11 pladser for unge mellem 12 og 18 år (mulighed for op til 25 år) som ligger i Undløse by lidt syd for Holbæk, på Sjælland.

Soranahus hjælper unge med psykiske og sociale vanskeligheder gennem de svære teenageår og forbereder dem på en selvstændig voksentilværelse. Vi tilbyder døgnbehandling, aflastning, midlertidigt botilbud og efterværn i et højt fagligt miljø, og vi er eksperter i at hjælpe de unge til at vælge rusmidler fra. Desuden tilbyder vi familiesupervision, som indgår uden merpris ved døgnanbringelse. Værdierne for Soranahus er baseret på mange års erfaring inden for det socialpædagogiske felt. Vi er et åbent hus, der inviterer mennesker indenfor og som altid har en tro på, at også de med de hårdeste livsvilkår kan komme videre. Her er plads til det skæve, fordi det skaber dynamik og liv. Mennesker udvikler sig i samspillet med andre, og ved at lægge miljøet og kontakten til rette for de unge på Soranahus optimerer vi deres muligheder for at udvikle deres selvfølelse og selvstændighed, så de kan vokse følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt.

Målgruppe

Godkendt til:

Almindeligt socialpædagogisk opholdssted (§ 66, stk. 1, nr. 5)

Efterværn (§76)

Midlertidigt botilbud til voksne (§ 107)

Opholdsstedet Soranahus’ er normeret til 9 unge mellem 12 og 18 år, med mulighed for forlængelse til det 25. år.

Målgruppen er drenge og piger med normal begavelse, som mangler visse psykiske og sociale kompetencer og derfor har en begrænset evne til at navigere i og forholde sig til samfundets normer og krav.

Det kan være unge, som gennem opvæksten har været udsat for traumatiske oplevelser som bl.a. omsorgssvigt, pludselige tab eller fysiske/psykiske overgreb.

Typisk har de savnet rollemodeller og oplevelsen af faste, trygge rammer, og de mangler tillid til egne evner og omverdenen som helhed.

Specialisering

På Soranahus er den pædagogiske forståelsesramme neuropsykologi og neuropædagogik. Vores pædagogiske hjørnesten og værdier er baseret på struktur, low arousal med en anerkendende og mentaliserende tilgang samt kognitiv adfærdsterapi. Hvor neuropsykologi og neuropædagogik er selve forståelsesrammen er anerkendende pædagogik, mentalisering samt kognitiv adfærdsterapi metoder/tilgange, hvorved vi skaber resultater.

Vores tilgange giver grobund for ønsket om, at de unge helt grundlæggende, oplever sig selv som ligeværdige der lykkes med både sig selv og i relationer. Vi ved af erfaring, at det kan lykkes, når mennesker omkring de unge ser muligheder frem for begrænsninger, og bliver medfortællere af beboernes gode historier og styrker deres succesoplevelserne ved at italesætte selv små succeser.

Via sunde og bæredygtige relationer, anerkendende og mentaliserende tilgang skabes der motivation og grundlag for den socialpædagogiske behandling på Soranahus. Den unges hverdag tilrettelægges ud fra en helhedstænkning, hvor den unges individuelle behov er i fokus. Via neuropsykologisk viden kortlægges den unges ressourcer, udfordringer og vilkår hvilket giver grobunde for behandling med de rette forventninger og i en anerkendende relation. Den pædagogiske indsats retter sig både mod miljøet, de professionelle og den unge for at sikre en optimal udvikling og trivsel. Det er personalet opgave at hjælpe den unge til udvikling af evnen til selvregulering; mestringsstrategier der kan benyttes i svære situationer.

Personalet på Soranahus har troen på at tilpassede krav hjælper til at opnå succes og dermed motivation for udvikling, trivsel og læring. Al adfærd har en mening/funktion. Vi anerkender de unge, men ikke nødvendigvis deres handlinger.

Kontakt Soranahus

Tilbud

Botilbud §107, Efterværn §76, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5

Leder

Heidi Seeger

Priser

På Soranahus er der normeret 4-5 uddannet personaler til stede i behandlingen for de unge, i eftermiddags- og aftentimerne og 2 i dagtimerne, for vores 11 godkendte pladser. Soranahus har - for 2023 - lænet sig op ad KL indeksregulering hvilket betyder, at priserne vil stige med 2,6% fra en døgntakst på kr. 3.070 til kr. 3.150

Diagnose

Personlighedsforstyrrelse, Selvskadendeadfærd, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

13-17 år, 16-23 år, 18-23 år

Kommune

Holbæk