Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Solsikken

Ydelsesbeskrivelser

Kerneydelse

anbringelse af børn uden for hjemmet i alderen fra 6-18 år.

Anerkendende og relations dannende miljø.  Solsikken kan rumme at arbejde med børnenes ofte sete angst, som er en følge af forladthedsoplevelser og deraf kommende følelsesmæssige forstyrrelser i personligheden. Der arbejdes ud fra et anerkendende pædagogisk og aldersvarende mål i handleplanen

Delydelse  ifølge aftaler

Målgruppe

Målgruppen for tilbuddet er omsorgssvigtede børn i alderen 6-18 år, der har vanskeligheder med den følelsesmæssige – og sociale relation, herunder børnenes sårbarhed, tab og traumer.

Solsikken har god er erfaring 20 år , med  børn  unge med tab og traumer som offer overgreb, omsorgssvigt og fejludvikling der har fået uddannelse og er selvforsørgende i voksenlivet det er vi stolte af at det nytter når vi samarbejder.

 

Sociale, – pædagogiske og/eller behandlingsmæssige teorier, metoder og værktøjer som anvendes

Pædagogisk praksis:

Relations og anerkendende pædagogisk, hvor barnet er i centrum og er et selvstændigt individ med ret til et ligeværdigt liv. Vi møder barnet, der hvor det er og sammen med barnet arbejder vi hen mod de gennemsnitlige alderssvarende krav og anerkender, at barnet kan have svært ved at honorere det.

Personalegruppe:

  • Erfaren stabil pædagogisk veluddannet  personalegruppe med plads til personlighed indenfor Solsikkens struktur og rammer.
  • Personalegruppen arbejder i overensstemmelse med anerkendende pædagogik ,vi har 1 gang om måneden  supervision/uddannelse af Psykolog Tove Mejdahl.pt uddannelsesforløb i NARM se artikel i Socialpædagogerne nr. 2 /15 side 32 ,Når overlevelsesstrategien står i vejen.

Kontakt Solsikken