Solisterne henvender sig til 2 grupper borgere, der ønsker et liv i selvstændig bolig. Et tilbud til unge og voksne fra 16 til 25 år med psykosociale vanskeligheder

  • udslusning fra døgnbehandling
  • et alternativ til døgnanbringelse
  • unge idømt ungdomssanktion efter sikret fase

Et botilbud til voksne København med psykisk skrøbelighed, der ønsker udslusning fra institution

  • udslusning fra §107 og 108 institution
  • støtten er baseret på recoveryperspektivet

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Botilbud §107

Leder

Kathrine Djurhuus

Diagnose

Personlighedsforstyrrelse

Alder

16-23 år, 18-23 år

Kommune

København

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.