FindSocialeTilbud.dk

Socialpædagogisk Opholdssted Æblegården

Kontakt

Adresse

Æblegårdens ideologi, menneskesyn, helhedssyn og socialpædagogiske behandling blev tilbage i tiden grundlagt med rødder i den kritiske og frigørende pædagogik og de Psykodynamisk inspirerede teoretikere. Vores faglige udbygning, tværfaglighed og udvikling hviler på dette grundlag og er løbende suppleret med nyere retninger og specifikke fagområder.

I udviklingspsykologien understøttes behandlingsarbejde og undervisning af bevidsthed på de mange intelligenser, barnet s kompetencer og muligheden for at arbejde i udviklingsdomæner, der hvor noget er skævt eller i stå.

Psykodynamiske forståelsesrammer anvendes i respekt for tidligere oplevelser og reelle begrænsninger til den grad af bevidstgørelse og opbygning af ny egenopfattelse og identitet, som barnet er parat til.

De relationelle tilgange baseres på doseret anvendelse af kontakt, nærhed og samspil ud fra barnets ressourcer med fokus på anerkendelse såvel som realitetstestning og en parathed til at arbejde med forsvarsmønstre og de konfrontationer der følger med.

Gruppedynamik i fællesskabet veksler med specielle tiltag for det enkelte individ, i et miljø med vægt på at vi gør tingene sammen. Der guides og vejledes fra voksen til barn, med insisteren og autenticitet, så barnet søges at tage aktivt del i egen læring og udvikling samt at træne selvforvaltning. Børnekulturen i deres leve- og læringsmiljø afstemmer i en vis grad normer og adfærd.

Det fælles tredje i udføredelen betoner at alle ud fra deres kompetencer og udviklingsniveau tager del i praksis og ansvar. Aktiv deltagelse tillægges stor værdi.

Den kropslige indfaldsvinkel anvendes til at styrke fysik, egenfornemmelse og som ventil for indre uro. Samt motorisk træning i form af sanseintegration og andre neuropædagogiske tiltag.

Kontakt det sociale tilbud