Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Småskolen Søgårdhus

 • Småskolen har fortrinsvis børn/unge med psykiske, sociale og/eller indlæringsmæssige problemer, herunder omsorgssvigtede børn/unge. Småskolen modtager også tidligt skadede børn / unge med udadreagerende impulsadfærd og med kontaktforstyrrelser.

  Skolen har mange erfaringer i bearbejdning af stofproblematikker og elever med lettere kriminel baggrund.

  Småskolen har mange erfaringer med integrations problematikker hos børn/unge fra etniske minoritets familier.

  Godkendelsen omfatter børn og unge, der kan udvise følgende problemstillinger:

  Unge med udadreagerende adfærd

  Unge med andet socialt problem

  Unge med tilknytnings forstyrrelse

  Unge med opmærksomhedsforstyrrelse og med udviklings forstyrrelse af skolefærdigheder

  Unge med personlighedsforstyrrelse

  Unge med ikke-personfarlig kriminel adfærd

  Unge udsat for omsorgssvigt / voldeligt overgreb eller andet overgreb

  Unge med indadreagerende adfærd

  Unge med udadreagerende adfærd

  Se under målgruppe i tilbudsportalen.

  Se også under målgruppe i tilbudsportalen.

Kontakt det sociale tilbud