Skraverup Hus

Vi udgør et trygt hus, hvor et godt børneliv kan udvikles.
Kirsten & Alfred bor og lever sammen med de børn der bor her.

Vi ønsker at skabe overensstemmelse mellem det børn kan og det de gør.

Vi sikrer, at det enkelte barn får udviklet de ressourcer, de har.

Vi spiser sund mad.
Vi arbejder udfra tesen om, at alle børn kan opnå 2 eksterne aktiviteter.
Typisk er den ene aktivitet svømning, da vi bor tæt på Strand.
Vi arbejder med udvikling af de kropsligt fysiske forhold, så børnene får skabt balance mellem kropslig formåen og udøvelse.
Vi forudsætter, at alle børn udvikles optimalt i skolemæssig henseende. Det gøres i et tæt samarbejde mellem skole, os og børnenes egne familier.
Børnene hjælpes individuelt efter de særlige støttebehov, som de har i hjemmearbejdet.
Vi inddrager børnene i varierede og inspirende kulturtilbud;
– Teater
– Musik
– Biograf
– Litteratur
samt udflugter med kulturelle formål.
Vi arbejder systematisk med ridning og kørsel med vogne, så børnene opnår tillid og tryghed til hestene.
musikundervisning er et generelt tilbud vi har i huset til de børn der rummer de evner. Foudsætningen er at bringe dem ud i de kommunale musikskoler.
I metodemæssig henseende tager vi udgangspunkt i den projektorganiserede pædagogik.

Kontakt det sociale tilbud