Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Antal ledige pladser: 4

Skovsgård Hotel, Råd&Dåd og Bofællesskabet Poststrædet 2

Kontakt stedet

Besøg vores hjemmesider og landingssider ved at trykke på nedenstående links:

Skovsgård Hotel, Råd&Dåd og Bofællesskabet Poststræde 2

Dag- og botilbud i Råd og Dåd, Skovsgård Hotel og i Bofællesskabet Poststrædet 2 har altid arbejdet tæt sammen om at skabe meningsfyldte bo- og beskæftigelsesmuligheder.
Vi vil skabe endnu mere helhed i vores tilbud og vil fremover have én indgang, hvor alle borgere visiteres igennem.

Målgruppe beskrivelse
Tilbuddet er målrettet borgere med udviklingshandicap og forskellige tillægsdiagnoser eksempelvis borgere med autismespektreforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser og psykiatriske lidelser.
Det er en bred målgruppe, som har et ønske om at være en aktiv del af et arbejdsfællesskab, og som kan arbejde sammen med andre i en gruppe eller som kan indgå i aktiviteter i et mere skærmet miljø.

Målgruppe:
– Borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Udviklingshæmmede borgere.
– Borgere med psykiske udfordringer og/eller psykiatriske diagnoser.
– Borgere med socioemotionelle vanskeligheder.
– Borgere med fysiske handicap.

Støttebehov:
– Borgere der kan klare de fleste, kendte opgaver selvstændigt med guidning undervejs.
– Borgere der kan arbejde selvstændigt med indøvede opgaver i kortere tidsrum.
– Borgere der er delvist selvhjulpne i forhold til dagligdagsfunktioner.
– Borgere der kan holde fokus på kendte aktiviteter/opgaver. Borgere der kan forstå og responderer på simple beskeder/information.
– Borgere der har vanskeligheder i forhold til at forstå sociale spilleregler og har brug for støtte til indgå i sociale relationer. Borgere der i nogen grad kan udskyde egne behov og vente på tur.

Fagligt niveau og helhedsorienteret perspektiv

Vores værdigrundlag bygger på PHIL værdierne, som tror på at alle mennesker dur til noget og at alle er medborgere i det omkringliggende samfund.

Empowerment og anerkendende tilgang er vores faglige grundlag og vi anvender NLP og KRAP som metode.

KRAP’s kognitive profil kan give indsigt i en persons kognitive styrker og udfordringer, som kan bruges til at tilpasse og individualisere støtte og interventioner. NLP’s kommunikations- og adfærdsteknikker kan hjælpe med at forbedre interaktionen og tilpasse sig den enkeltes kommunikationsstil og behov.

Den enkelte har mulighed for at udvikle sig igennem deltagelse i fællesskabet og bidrage med meningsfyldte aktiviteter uanset diagnose og udfordringer, og blive så selvhjulpen og selvstændig som muligt.

Vi arbejder med differentierede fællesskaber som en del af vores daglige praksis, hvor borgere, med behov for skærmning kan indgå i et arbejdsfællesskab. Vores praksiserfaring sikrer at borgere kan udvikle sig i vores tilbud og kan blive en del af Skovsgård Hotels arbejdsfællesskab eller være i en af Råd & Dåds afdelinger, selvom man har brug for at være i et skærmet miljø.

For at sikre borgeren et helhedsorienteret perspektiv i sit liv samarbejder vi med de personer, der er vigtige for borgeren, eksempelvis bostøtte, botilbud eller pårørende. Koordineringsmøder hvor vi drøfter fælles mål er udgangspunktet for vores samarbejde.

Kontakt Skovsgård Hotel, Råd&Dåd og Bofællesskabet Poststrædet 2

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Socialpædagogisk støtte udenfor botilbud §85, Beskyttet beskæftigelse §103, Aktivitets- og samværstilbud §104, Midlertidigt botilbud §107

Leder

Tina Riisager

Antal normerede pladser

16

Alder

16-23 år, +30 år, 18-23 år, 24-30 år

Tilbudsportalen

https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=GUB-5411&afdelingsid=63cd037c-6eed-42eb-ae85-5c1a8d8c3130&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD

Tillægsydelser

Bostøtte § 85

Antal ledige pladser

4

Kommune

Jammerbugt

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.