fbpx

Den Selvejende institution Skovbrynet er et socialpædagogisk opholdssted, der pt. danner rammen for 5 fastboende børn og unge samt 5 børn og unge i aflastning.

Til opholdsstedet visiteres børn og unge med nedsat funktionsevne og/eller neurologisk udviklingsforstyrrelse i alderen 0-18 år, typisk med behov for længerevarende anbringelse i et pædagogisk miljø.

Vores nuværende fastboende børne/ungegruppe er p.t. fordelt over alderen 7-17 år.

 

Kontakt det sociale tilbud