Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Den Selvejende institution Skovbrynet er et socialpædagogisk opholdssted, der pt. danner rammen for 5 fastboende børn og unge samt 5 børn og unge i aflastning.

Til opholdsstedet visiteres børn og unge med nedsat funktionsevne og/eller neurologisk udviklingsforstyrrelse i alderen 0-18 år, typisk med behov for længerevarende anbringelse i et pædagogisk miljø.

Vores nuværende fastboende børne/ungegruppe er p.t. fordelt over alderen 7-17 år.

 

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Leder

Kirsten Pedersen

Diagnose

Hjerneskade, Hørenedsættelse, Synsnedsættelse, Udviklingshæmning

Alder

18-23 år, 24-30 år, +30 år

Kommune

Horsens