Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

Semaiskolen

Semaiskolen er et opholdssted med mange års erfaring, der er organiseret som fondsdrevet med overordnet og ulønnet bestyrelse.  Vi modtager børn og unge i alderen 8-18 år med sociale og emotionelle vanskeligheder, der har behov for en anbringelse uden for eget hjem. Semaiskolen er godkendt til at etablere soloprojekter, aflastningtilbud, efterværn og udslusning.

Relationspædagogik På Semaiskolen forstår vi relationspædagogik som ”det” der sker i mødet mellem mennesker – her med særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne – pædagogen og barnet. Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid.

Miljøterapi – På Semaiskolen arbejder vi med en miljøterapeutisk tilgang, hvor vi forsøger at forstå den unges adfærd ud fra livshistorien og individuelle problemstillinger. Dette betyder, at den unges adfærd aldrig står alene, men at vi altid ser handlingen i en større sammenhæng. Børn og unge, der har levet i omsorgssvigtende miljøer forsøger ofte at klare sig ved hjælp af forsvarsmekanismerne kamp (utilpasset adfærd) og overtilpasning. Mange af de børn/unge, der bliver indskrevet på Semaiskolen bærer præg af at have mistet tilliden til de voksne, der er omkring dem.

Livshistorier – På Semaiskolen arbejder vi med livshistorier. Vi benytter et elektronisk program, hvor billeder og fortællinger fra den unges liv kan indsættes. Den kronologiske gennemgang af den unges livshistorie har betydning for den unges oplevelse af sammenhæng og identitet.

ART – På Semaiskolen arbejder vi med Aggression Replacement Training/Aggressions Erstatningstræning (ART) som en af metoderne til de unge, der har udadreagerende adfærd. ART er en evidensbaseret metode, der arbejder med forebyggelse, reduktion og erstatning af aggressiv adfærd hos unge.

Familierådgivning – Vi opmærksomme på at inddrage familien i det socialpædagogiske arbejde. Vi tror på, at forældrene har meget at tilbyde, og at deres bidrag og opbakning til indsatsen og det pædagogiske arbejde på anbringelsesstedet har afgørende betydning for et vellykket anbringelsesforløb. Vi tilstræber derfor at inddrage forældrene som ligeværdige deltagere i et samarbejde, hvor de mødes med respekt og anerkendelse.

Kvalitet i anbringelsen – På Semaiskolen vægter vi faglighed, dokumentation og udvikling højt. Alle medarbejderne på Semaiskolen er faguddannet. Herudover har Semaiskolen ansat en psykolog, der har mulighed for at give individuelle samtaler samt lave udredninger og supervision efter behov. Når du anbringer en ung på Semaiskolen får du:

  • Et akkrediteret opholdsted.
  • Screening af alle unge ved indskrivning med YLS/CMI 2.0 med henblik på at iværksætte det mest hensigtsmæssige behandlingstilbud fra starten af opholdet på Semaiskolen.
  • Løbende screening af alle unge med YLS/CMI 2.0 og Resultatdokumentation med henblik på opfølgning af udvikling hos den unge og dermed effekten af anbringelsen.
  • Gennemarbejdede rapporter
  • Evaluering af inddragelse af den unge.
  • Evaluering af samarbejde med forældre.
  • Evaluering af samarbejde med sagsbehandler/familierådgiver med henblik på at opnå viden, der kan oplyse os om, hvorvidt, der er overensstemmelse mellem vores handlinger og sagsbehandlerens oplevelse af samarbejde.
  • Evaluering af samarbejde med tilsynet.

Kontakt det sociale tilbud