Antal ledige pladser: 3

Schoubo / Schouholm

Når næstbedst er bedst ❤️

Vores mål er at skabe nærhed og tryghed i et familielignende miljø, hvor vi dyrker det familiære og de tætte relationer.

Der kan være mange grunde til, at et barn/ung/voksen ikke kan bo hjemme eller for sig selv. Uanset årsagen, gør vi vores bedste for, at alle får oplevelsen af en god og tryg hverdag.

Har du én gang været en del af “familien Schouholm/Schoubo”, vil Schouholm/Schoubo altid være dit hjem.

Schoubo:

Schoubo er et §107-botilbud for yngre voksne i alderen 18 til 40+ år med nedsat psykisk funktionsevne og/eller sociale udfordringer. Det kunne være yngre voksne med f.eks. ADHD, autisme, angst eller indadreagerende adfærd.

Schoubo består af tre selvstændige huse:

  • Ungehuset Perlen
  • Det Gule Hus
  • Muslingen

De tre huse ligger tæt på hinanden i den lille stationsby Hørve med ku få minutters gang til stationen. Hørve ligger 20 min fra Holbæk og 10 minutter fra Asnæs.

Hvert hus har 4-6 beboere og fungerer som en lille familie. Der er mange aktiviteter i de tre huse, ligesom der også er samvær og aktiviteter på tværs af husene.

Ungehuset Perlen er for de 18-28 årige. Her er der særligt fokus på at skabe et godt ungemiljø, hvor vi støtter den unge i sin sociale og personlige udvikling med henblik på at komme til at bo i egen bolig.

https://schoubo-muslingen.dk/

Schouholm

Schouholm er et opholdssted (§66 og §76) for primært omsorgssvigtede børn og unge i alderen 12 til 23 år, der af denne ene eller anden årsag ikke kan bo hjemme.

Schouholm holder til nær Jyderup i de skønneste omgivelser.

Det er vigtigt for os, at der er tillid, tryghed og faste rammer, og voksne som er tilgængelige og som kan rumme det enkelte barn/ung og de kompetencer og udfordringer, de hver især har.

Flere ansatte bor på Schouholm med deres familie.

Vi har også et efterværnstilbud for unge, hvor vi arbejder med at give de unge en oplevelse af, at livet er meningsfyldt og trygt og sikre en god overgang til at de på sigt, kan bo i egen bolig.

Schouholm forpagter skoleskibet Hjalm, så der er rig mulighed for at vores unge kan være med på kortere og længere sejlture.

Vi har også et særligt tilbud, hvor ophold på Schouholm kombineres med skolegang på Skoleskibet Hjalm.

https://schouholm.dk/

Kontakt det sociale tilbud

Socialt tilbud med ledige pladser

Ja

Tilbud

Midlertidigt botilbud §107, Både §66 stk.1 nr. 5 og §107, Efterværn §76, Socialpædagogisk opholdssted §66 stk. 1 nr. 6, STU, Aktivitets- og samværstilbud §104, Beskyttet beskæftigelse §103, Opholdssted §66 stk.1 nr. 5

Leder

Per Johansen

Visitationsansvarlig

Charlotte Bruno-Johansen

Diagnose

Adfærds-og følelsesmæssige forstyrrelser, ADHD, ADD, Angst, Autisme, Asperger, Depression, Indadreagerende adfærd, Omsorgssvigt, Opmærksomhedsforstyrrelse, Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse

Alder

6-12 år, 13-17 år, 16-23 år, 18-23 år, 24-30 år, +30 år

Tillægsydelser

Efterværn § 76

Antal ledige pladser

3

Kommune

Holbæk, Odsherred

Kom i kontakt med stedet

Din besked er blevet afsendt.