S/I Vand og Bys Ungdom

Sociale problemer med udadreagerende adfærd
Sociale problemer med indadreagerende adfærd
Sociale problemer med seksuel grænseoverskridende adfærd
Skoleproblemer
Seksuel krænker problematik
Seksuelt krænket problematik
Personer med fysiske handikap
Psykiatriske lidelser af generel karakter
Udviklingshæmmede i lettere grad og sent udviklede

Kontakt det sociale tilbud