Brug for nyt journalsystem?
FindSocialeTilbud.dk

RUSSTOP slår dørene op for alkoholbehandling af alkoholmisbrug og de deraf affødte problematiker.

RUSSTOP er et behandlingssted, hvor vi gerne vil gøre en forskel for den enkelte. Her på RUSSTOP vil vi sørge for, at vi skrædersyer et behandlingsforløb netop til dine behov, så du kan kan afhjælpe din eller dine nærmestes problemer med misbrug.

Mange borgere med alkoholafhænighed føler sig glemt i systemet, og RUSSTOP skal hjælpe med at genetablere deres værdighed og give dem overblik over situationen. Derfor møder vi samtlige klienter med respekt og forståelse, og sørger for løbende at have individuelle samtaler, hvor jeres spørgsmål og tanker om alkoholsme vil blive hørt.

Målet med behandlingen er:

  • At klienten bliver ædru
  • At klienten bliver hovedaktør i og tager ansvar for eget liv, fysisk, psykisk og socialt.
  • At klienten bliver bevidst om, at alkoholisme er en sygdom, at den ikke kan helbredes men, at den kan håndteres.
  • At klienten får en grundig viden om alkoholisme
  • At klienten får redskaber til at opnå ædruelighed på daglig basis
  • At klienten får en viden om individuelle advarselssignaler og højrisikosituationer i forhold til tilbagefaldsforebyggelse
  • At brugeren bliver i stand til følelsesmæssigt at håndtere livet på livets præmisser uden brug af alkohol.

Kontakt det sociale tilbud